In memoriam; Wijntje Lennings-Damsteegt

op maandag, 01 februari 2021

Dinsdag 29 december 2020 is op 92 jarige leeftijd overleden Wijntje Lennings-Damsteegt. Sinds november 2007 was zij weduwe van Alexander Lennings.

Wijnie is geboren in Rotterdam. In een gezin van 6 kinderen. Na de oorlog is ze verpleegster geworden. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw leerde ze Lex kennen. Ze trouwden en kregen drie kinderen: Lenneke, Lex en Ellen. In 1962 gingen ze in Pijnacker wonen. Wijnie en Lex waren kerkelijk betrokken mensen. Ze hebben veel gedaan voor de kerk. Samen verzorgden ze voor de centrale gemeente de preekvoorziening. Wijnie is vele jaren werkzaam geweest in het pastoraat: in de Dorpskerk en later in De Acker. Als ouderling en als pastoraal medewerker. Ze is ook diaken geweest.

Ik heb Wijnie leren kennen als trouwe bezoekster van de kerkdiensten, van Ons Honk, van de gebedskring(en), van gemeenteavonden. En als lid van de thuisfrontcommissie van ds. Nelly van Kampen. Wijnie was een vrouw van gebed: volhardend en betrokken. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit. In die periode is ze een aantal keren verhuisd. Uiteindelijk kreeg ze in plekje in de Weidevogelhof.

Haar lievelingstekst was Psalm 103, 8a ‘Barmhartig en genadig is de HERE’. Dit was voor haar ervaren waarheid. Dit hielp haar in oordeel en schuldgevoel, God, de ander, zichzelf en haar roeping te hervinden. Om op te staan en haar roeping weer op te pakken. Zo is ze voor velen tot zegen geweest.

Donderdag 7 januari was de herdenkingsdienst in de Dorpskerk. We lazen Psalm 103 en luisterden naar een aantal van haar lievelingsliederen. Haar ontzielde lichaam is begraven op de begraafplaats bij de Dorpskerk. Een bijzondere vrouw is van ons heengegaan. We gaan haar missen. Moge God haar kinderen en kleinkinderen troosten en sterken in hun verdriet.

Ds. Jelke de Jong. 

albertIn memoriam; Wijntje Lennings-Damsteegt