Kringwerk seizoen 2021-2022

op dinsdag, 17 augustus 2021

We hebben als kerk een missie. We zijn de vertegenwoordigers van Jezus Christus op deze aarde. De weg die we met Focus zijn ingeslagen, gaan we voortzetten, namelijk om elkaar aan te moedigen om met hoofd, hart en handen leerling van Jezus Christus te zijn. In het nieuwe seizoen maken we een verdiepingsslag in het met woord en daad uiting geven aan het geloof.

De thema’s die we op onze leerweg tijdens het nieuwe seizoen aan de orde willen stellen, zijn samengebracht in een boekje: ‘Woorden geven’. Concreet gaat het om zeven kring-bijeenkomsten waarbij we aan de slag zullen gaan met praktische handreikingen vanuit bijbels perspectief en de missionaire praktijk.  Onderwerpen die daarbij aan de orde zullen komen zijn bijvoorbeeld: “woorden geven aan je geloof”, “vrijmoedigheid” en “moeilijke vragen”. De thema’s zullen ook in themadiensten aan de orde komen.

Missionair gemeentezijn is nu eenmaal een proces van groeien. We leren zo gezamenlijk invulling te geven aan de opdracht van Jezus.

We hopen dat jong en oud weer mee gaan doen met de kringen en met de diverse activiteiten, welke starten vanaf 12 september. 

Het maakt niet uit of je al eerder aan een Focus-kring hebt meegedaan of niet. Iedereen is welkom om mee te doen, dus vraag ook eens een vriend of vriendin of kennis!

Wil je meedoen of ben je geinteresseerd, stuur dan een mail aan kringen.deacker@gmail.com.
Graag hierbij opgeven:

O         Naam:

O         Adres:

O         Email:

O         Telefoon:

O         Ik wil graag deelnemen aan een kring

O         Mijn voorkeur voor een dagdeel is:

O         Ochtend

O         Middag

O         Avond


O         Ik heb interesse om kringleider te zijn

O         Ik zou eerst graag nog nadere informatie willen ontvangen, neem aub contact met mij op


In de hal van de Acker vindt je blanco formulieren die u ook kunt invullen en kunt achterlaten in een doos in de hal of in de brievenbus van de Acker

albertKringwerk seizoen 2021-2022