Maatregelen in verband met coronavirus

op woensdag, 22 december 2021
Beste gemeenteleden en belangstellenden, Onze overheid heeft in verband met het coronavirus opnieuw een lockdown afgekondigd. Dat raakt ons allemaal, ook als gemeente. Als kerkenraad doen we ons uiterste best om de erediensten tijdens deze lockdown periode (tot en met 16 januari 2022, tenzij de overheid dat wijzigt) doorgang te laten vinden. In lijn met het advies van de landelijke PKN zullen we een aantal maatregelen treffen rond het bezoek van de erediensten. Om rekening te houden met onze naasten vragen wij u om de diensten zo veel mogelijk te volgen via internet of kerktelefoon. Als u wel aanwezig wilt zijn in een van de diensten, dan kan dat, maar de beschikbare ruimte is beperkt. Het blijft daarom nodig dat u zich van tevoren aanmeldt. U krijgt dan van ons bericht of u wel of niet bij de dienst aanwezig kunt zijn. Kindernevendienst en crèche De dienst op Eerste Kerstdag is een gezinsdienst. Er is dan ook crèche. Verder zijn er tijdens de lockdown geen nevendienst en crèche. Ventilatie Er wordt goed geventileerd en de deuren staan op een kiertje. Het is verstandig om in uw kledingkeuze daar rekening mee te houden. Koffiedrinken na de kerkdienst Tijden de lockdown is er geen koffiedrinken na de dienst. Hygiëne I.v.m. het besmettingsgevaar vragen we u uw handen te desinfecteren bij binnenkomst en een mondkapje te gebruiken bij het binnen komen en verlaten van de kerk. Op uw stoel hoeft u geen mondkapje te dragen. Samenzang Er wordt tijdens de diensten ingetogen gezongen. We zoeken per dienst naar vormen om de samenzang te ondersteunen.

Overige informatie De erediensten in De Acker kunnen zoveel mogelijk live gevolgd worden via het YouTube kanaal. Klik op: Livestream De Acker . De verbinding komt dan automatisch tot stand. U treft daar ook de opnamen van voorgaande diensten aan. Ook kunt u de diensten beluisteren via de website van kerkomroep. Klik op: de Kerkomroep. De verbinding komt dan automatisch tot stand

Kerktelefoonluisteraars kunnen de diensten op de gebruikelijke wijze beluisteren via de kerktelefoon.

Informatie over de Acker treft u ook aan op onze Facebookpagina. Klik op: de Facebookpagina De verbinding komt dan automatisch tot stand Informatie over de collecten Informatie over de collecten treft u in de weekbrief aan. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, of wilt u deze(ook) op een ander emailadres ontvangen, wilt u dat dan doorgeven aan scribaDeAcker@live.nl Wanneer u HIER klikt komt u op de informatie pagina van de PKN PIJNACKER EN DELFGAUW uit waar u eveneens informatie over de collecte doelen aantreft.

Omzien naar elkaar. In geval van behoefte aan pastorale hulp, neem dan contact op met: – jouw pastoraal contactpersoon – pastorale ouderling – bel met de pastorale telefoon 0647052192 – of Ds. de Jong 0617134777 De diensten kun je ook beluisteren via een tablet of smartphone Voor bezitters van een tablet of smartphone blijft de mogelijkheid bestaan om de kerkdiensten via een app te beluisteren.  Ga daarvoor naar de Play Store (Android toestel) of iTunes (Apple toestel) en zoek op ‘kerkomroep’. Download vervolgens de betreffende app en selecteer tot slot de gewenste plaats en kerk.

albertMaatregelen in verband met coronavirus