Maatregelen in verband met coronavirus

op dinsdag, 22 februari 2022

Dankbaar zijn wij dat we met ingang van 27 februari de kerkgang weer kunnen verruimen. 

Doordat de 1,5 meter regel vervalt kunnen er weer meer mensen aan de ere dienst deelnemen. We begrijpen ook heel goed dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is en daarom staan er voorlopig in de hal stoelen waarbij de 1.5 meter bewaard wordt.

Aanmelden om een dienst bij te wonen is ook niet meer nodig en er is weer crèche en kindernevendienst.

Na de kerkdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie te drinken. Voorlopig volgen wij hierbij de volgende gang van zaken. Wilt u na afloop van de dienst naar huis dan verlaat u na de kerkenraadsleden de kerkzaal. Vervolgens wordt de koffie en thee uitgeserveerd.

Ventilatie 
Wij zorgen voor een goede ventilatie en daarom staan de deuren van de kerkzaal op een kiertje. Het is verstandig om in uw kledingkeuze daar rekening mee te houden.


Overige informatie
– De erediensten in De Acker kunnen zoveel mogelijk live gevolgd worden via het YouTube kanaal. Klik op: Livestream De Acker . De verbinding komt dan automatisch tot stand. U treft daar ook de opnamen van voorgaande diensten aan.
– Ook kunt u de diensten beluisteren via de website van kerkomroep. Klik op: de Kerkomroep. De verbinding komt dan automatisch tot stand

Kerktelefoonluisteraars kunnen de diensten op de gebruikelijke wijze beluisteren via de kerktelefoon.

De diensten kunt u ook beluisteren via een tablet of smartphone.
Voor bezitters van een tablet of smartphone blijft de mogelijkheid bestaan om de kerkdiensten via een app te beluisteren.  Ga daarvoor naar de Play Store (Android toestel) of iTunes (Apple toestel) en zoek op ‘kerkomroep’. Download vervolgens de betreffende app en selecteer tot slot de gewenste plaats en kerk.

Informatie over de Acker treft u ook aan op onze Facebookpagina.
Klik op: de Facebookpagina De verbinding komt dan automatisch tot stand

Informatie over de collecten
Informatie over de collecten treft u in de nieuwsbrief en op deze site aan.

Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, of wilt u deze(ook) op een ander emailadres ontvangen, wilt u dat dan doorgeven aan scribaDeAcker@live.nl


Tot slot, wanneer u HIER klikt komt u op de informatie pagina van de PKN PIJNACKER EN DELFGAUW uit waar u eveneens informatie over de collecte doelen aantreft.

Omzien naar elkaar.
In geval van behoefte aan pastorale hulp, neem dan contact op met: – jouw pastoraal contactpersoon – pastorale ouderling – bel met:
de pastorale telefoon 0647052192

of Ds. de Jong 0617134777


albertMaatregelen in verband met coronavirus