Nice2meetYOU!

op vrijdag, 28 januari 2022

Elkaar ontmoeten is wezenlijk voor ons mens-zijn en voor gemeente-zijn. In onze tijd is het omgeven met beperkingen. Daardoor ontmoeten we elkaar minder vaak. Met alle gevolgen en consequenties van dien. Daarom blijven we de onderlinge ontmoeting stimuleren. Naast de bestaande ontmoetingsplekken, willen we de komende tijd ook wat nieuwe initiatieven ontwikkelen.

Het gaat om de volgende data en tijden.
– Donderdag 17 februari en donderdag 17 maart om 14.30 uur.
– Maandag 21 februari en donderdag 24 maart om 20.00 uur.
In alle bijeenkomsten gaat het om ontmoeten, bijpraten en bijtanken.

In de middagontmoetingen kijken en bespreken we een aflevering uit de EO serie ‘Vrouwen van Jezus van Nazareth’. In februari gaat het over Maria Magdalena en in maart over Maria, de moeder van Jezus.

In de ontmoeting op de avond luisteren en bespreken we een aflevering uit de podcast ‘Moderne profeten’. De indringende podcast van Angela Merkel staat in februari centraal. KLIK HIER VOOR DEZE PODCAST
Die van Desmond Tutu in maart.

De bijeenkomsten vinden plaats in de kerkzaal, met in achtneming van de bekende regels. Het is voor ons helpend wanneer jij je vooraf opgeeft via de email: kringen.deacker@gmail.com .

Graag zeggen we straks ‘Nice to meet you’.
Kernteam Missionaire Toerusting

Ds. Jelke de Jong
Netty van der Spek

albertNice2meetYOU!