Nieuwsbrief 14 mei 2022

op zaterdag, 14 mei 2022
Beste gemeenteleden en meelevenden,


Zondag 15 mei 2022
Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman leidt deze zondag de dienst. De kinderen in de nevendienst lezen verder in het Bijbelboek Richteren, de verhalen over Simson. Deze zondag gaat het er over dat Simson veel Filistijnen doodt (Richteren 15).

De diensten in De Acker zijn ook te volgen via kerktelefoon en viahttps://www.youtube.com/channel/UClfZla9nW00oLuA9al90DJg

De orde van dienst is als bijlage bijgevoegd en is ook te vinden op
https://pknpijnackerdelfgauw.nl/deacker/ .

 Voorbeden
In uw gebeden kunt u denken aan:

  • Henny Mol verblijft tijdelijk in woonafdeling 3 Zuid in de Bieslandhof. Dit in afwachting van haar definitieve plaats.
  • Vrijdag 20 mei gaan Marinus en ds. Nienke trouwen.
  • Jongeren die examen doen.
  • Zieken en hun familieleden.

Dank
Voor het 65-jarig jubileum van Ons Honk.

 Collecten

De 1e collecte is bestemd voor A Rocha Nederland.

Zie https://pknpijnackerdelfgauw.nl/collecte-bestemmingen/
De 2e collecte is voor de Kerk.

Graag uw gift voor de volgende doelen per bankoverschrijving overmaken naar:

Doel

Overmaken naar

Ten name van:

Diaconie

NL77 RABO 0354 4147 47

Diaconie Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw

Zending

NL77 RABO 0354 4147 47

Diaconie Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw

Kerk

NL12 RABO 0373 7273 56

CvK Prot.Gem.Pijnacker en Delfgauw Kerkbalans

Traditioneel overmaken geniet de voorkeur.

 Bruiloft ds. Nienke op 20 mei
Op vrijdag 20 mei hopen Marinus Meinster en ds. Nienke de Ronde te trouwen in Delft. De kerkdienst waarin zij God danken voor hun liefde en waarin hun huwelijk wordt ingezegend, begint om 15.30u in de Oude Kerk in Delft. U bent van harte welkom om deze trouwdienst bij te wonen! Voor de jongste kinderen is er oppas aanwezig. Je kunt de dienst ook thuis of later meemaken, via de livestream van wijkgemeente Mattheüs in Delft: https://www.youtube.com/watch?v=IzNHEopkD6U

 Ons Honk
Dit jaar bestaat Ons Honk 65 jaar. Woensdag 18 mei wordt dat gevierd met een gezellige dag die begint om 10.00u in De Acker.

SAMEN
Met een inspirerende dienst gaf ds. Nienke de Ronde afgelopen zondag 8 mei de aftrap voor de beweging van gondel naar roeiboot. Een werken aan een hernieuwd ‘samen’. Dit naar aanleiding van Johannes 21. Jezus stelt Petrus indringende vragen: Heb je Mij lief?’ ‘Houd je van Mij?’ In de verkondiging kwam die vraag ook naar ons toe. We keken naar de video ‘Kerk ik vind je mooi’. Na afloop van de dienst kregen we een kaartje mee met aan de achterkant de tekst: ‘Op deze manier kan ik Jezus dienen in De Acker’. Deze kaartjes zijn bedoeld als hulpmiddel voor het onderlinge gesprek en voor het persoonlijke gesprek. De ingevulde kaartjes kunnen ingeleverd worden in de doos in de hal van de kerk. Heb je geen kaartje ontvangen? Er liggen nog genoeg in de hal van de kerk.

Afwezig
Vanaf 16 mei t/m 30 mei is ds. Nienke afwezig. Gedurende die periode is ds. Jelke voor heel de gemeente het aanspreekpunt.

Collecten
Vanaf Pinksteren worden de collecten weer in de dienst gehouden. Zoals vóór corona.

Agenda:

– Avondbijbelstudiekring:
– Bijbelkring: dinsdag 17 mei om 14.30 uur in De Acker.

– Catechese (jongste groep): Woensdag 1 juni 19.30u in De Graanschuur
– Clean-up: Elke dinsdag van 11.00u tot 12.00u vanaf De Acker.
– Gebedskring: Maandag 16 mei 19.15u in De Graanschuur
– Ik geloof en belijd: Dinsdag 17 mei om 18.30u
– Koffieontmoeting in de Acker: Elke dinsdag van 9.30u tot 11.30u
– Ons Honk: Woensdag 18 mei 10.00u 65-jarig jubileum in De Acker
– Open kerk: Elke woensdag van 19.00u tot 20.30u in De Acker
– Pastoraal overleg: Maandag 30 mei 20.00u in De Acker
– Vrouwenkoffieochtend: Dinsdag 10 mei 10.00u in De Graanschuur
-Wijkkerkenraad: Maandag 20 juni om 20.00u
Zie ook: https://pknpijnackerdelfgauw.nl/deacker/agenda/

Gemeentetelefoon: 06 – 47 05 21 92.

Met vriendelijke groet,
C.P. de Waard, scriba.

 

albertNieuwsbrief 14 mei 2022