Nieuwsbrief 3 juni 2022

op zaterdag, 04 juni 2022

Zondag 5 juni: Eerste Pinksterdag, het feest van Geest.

In een feestelijke dienst vieren we deze zondag de uitstorting van de Heilige Geest. In deze dienst doet Gerrit van Doorn belijdenis van het geloof. Marcel Weijgertse begeleidt de samenzang met orgel en piano. Wouter en Maaike van der Meer verlenen met zang hun medewerking. We lezen Ruth 1, 6-22 en Handelingen 2,1-13. Er is crèche. De jongste kinderen gaan vóór de preek naar de kindernevendienst. De collecte is net als vóór corona in de dienst. In deze dienst maken we ook ruimte om afscheid te nemen van Karel Mak als ouderling. Vele jaren heeft hij trouw en consciëntieus de wijkgemeente en de centrale gemeente gediend. In de dienst willen we hem daarvoor bedanken. De dienst begint om 10.00 uur. Een mooie gelegenheid om iemand mee te nemen naar de kerk. De uitnodigingskaart die vorige zondag is uitgedeeld, kan daarbij helpend zijn.

Een kort filmpje over het boek Ruth vindt u op

https://www.youtube.com/watch?v=0kVQzFvaLwo&list=PLwCjQMpBO_Ia6CzYunz0fdXh9gT_2-8UJ&index=11

De diensten in De Acker zijn ook te volgen via kerktelefoon en via https://www.youtube.com/channel/UClfZla9nW00oLuA9al90DJg 

Voorbeden

In uw gebeden kunt u denken aan:

  • Mw. De Bruin (Park Berkenoord 16) in dinsdag uit het ziekenhuis gekomen. Daar is ze dankbaar voor.
  • George Droppert (Katwijkerlaan 52) heeft in het ziekenhuis gelegen, maar is inmiddels weer thuis.
  • Mw. Voshol heeft haar schouder gebroken. Zij verblijft in Delfshove.
  • Andere zieken en hun familieleden.

Dank
Johan Hagendijk heeft aangegeven dat hij van Karel de activiteiten rondom de ledenadministratie wil overnemen. Daar zijn we heel blij mee.

Collecten
De 1e collecte is voor het Pinksterzendingsproject van Kerk in Actie.

Zie https://pknpijnackerdelfgauw.nl/collecte-bestemmingen/
De 2e collecte is voor de Kerk.

De collecten worden weer in de dienst gehouden zoals vóór corona.

Gezamenlijke dienst
De gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw is op zondag 12 juni in de Dorpskerk. Er is dan geen dienst in De Acker.

Lectores gezocht
Zie Centraal Contact en de wijkberichten op deze website.

Agenda:
– Catechese (jongste groep): Woensdag 22 juni 19.30u in De Graanschuur
– Catechese (oudste groep): Zondag 19 juni na de dienst in De Graanschuur
– Clean-up: (Bijna) elke dinsdag van 11.00u tot 12.00u vanaf De Acker
– Doopcatechese: donderdag 9 juni om 20.00 uur in De Acker.
– EO-jongerendag 2022: zaterdag 11 juni. Opgave en informatie bij ds. Nienke.
– Gebedskring: Dinsdag 7 juni 19.15u in De Graanschuur
– Koffieontmoeting in De Acker: Elke dinsdag van 9.30u tot 11.30u
– Ons Honk: Woensdag 15 juni 14.30u in De Acker
– Open kerk: Elke woensdag van 19.00u tot 20.30u in De Acker
– Pastoraal overleg: Maandag in september 20.00u in De Acker
– Vrouwenkoffieochtend: Dinsdag 7 juni 10.00u in De Graanschuur
– Wijkkerkenraad: Maandag 20 juni om 20.00u
– Zondag 19 juni: Installatie ontkiemers en viering Heilig Avondmaal
– Zondag 26 juni: Kinderdienst. Kinderdoop en opdragen

Zie ook: https://pknpijnackerdelfgauw.nl/deacker/agenda/

Gemeentetelefoon: 06 – 47 05 21 92.

Met vriendelijke groet,
C.P. de Waard, scriba.

albertNieuwsbrief 3 juni 2022