Nieuwsbrief 7 janunari 2022

op vrijdag, 07 januari 2022

Beste gemeenteleden en meelevenden,

De Eredienst
A.s. zondag om 10.00u zal D.v. ds. Jelke de Jong voorgaan in De Acker.

Deze zondag is er weer een themadienst. Dit keer is het thema ‘Vrijmoedigheid’. Dit naar aanleiding van Exodus 33, 1-11 en Handelingen 4, 13-31. Wij verlangen naar meer vrijmoedigheid. De vraag is: ‘Hoe kun je groeien in vrijmoedigheid?’ Daarover gaat het in de preek en op de Bijbelkringen.

De diensten zijn te volgen via https://www.youtube.com/channel/UClfZla9nW00oLuA9al90DJg

Voorbeden 
In uw gebeden kunt u denken aan:
– Zieken en hun familieleden.

Collecten
De 1e collecte is voor Algemeen Diaconaal Werk
Zie https://pknpijnackerdelfgauw.nl/collecte-bestemmingen/

De tweede collecte is voor de Kerk.
Graag uw gift voor de volgende doelen per bankoverschrijving overmaken naar:

Doel

Overmaken naar

Ten name van:

Diaconie

NL77 RABO 0354 4147 47

Diaconie Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw

Zending

NL77 RABO 0354 4147 47

Diaconie Prot. Gem. Pijnacker en Delfgauw

Kerk

NL12 RABO 0373 7273 56

CvK Prot.Gem.Pijnacker en Delfgauw Kerkbalans

Traditioneel overmaken geniet de voorkeur.

Maatregelen in verband met lockdown
Onze overheid heeft in verband met het coronavirus opnieuw een lockdown afgekondigd. Dat raakt ons allemaal, ook als gemeente. Als kerkenraad doen we ons uiterste best om de erediensten tijdens deze lockdown periode (tot en met 16 januari 2022, tenzij de overheid dat wijzigt) doorgang te laten vinden.

In lijn met het advies van de landelijke PKN zullen we een aantal maatregelen treffen rond het bezoek van de erediensten. Om rekening te houden met onze naasten vragen wij u om de diensten zo veel mogelijk te volgen via internet of kerktelefoon. Als u wel aanwezig wilt zijn in een van de diensten, dan kan dat, maar de beschikbare ruimte is beperkt. Het blijft daarom nodig dat u zich van tevoren aanmeldt. U krijgt dan van ons bericht of u wel of niet bij de dienst aanwezig kunt zijn.
Er is geen crèche, kindernevendienst en koffiedrinken.

Aanmelden
Opgeven kan per email naar AanmeldenDeAcker@Outlook.com of per telefoon 06 10 34 86 04 .

Bijwerken Gemeentegids de Acker.
In februari 2022 komt er een update van de gemeentegids, een overzicht van gemeenteleden met adres, telefoonnummer en foto.

Staat u er nog niet in en wilt u dat wel of wilt u wijzigingen of aanvullende informatie opgeven, neem dan contact op met:
– Aria Hordijk, ariahrdjk@gmail.com, tel. 015-3693596, of
– Mirjam van Vliet, mirjamvanvliet40@icloud.com, tel. 06-20997105.
De uiterste datum van inleveren/aanmelden: 12 februari 2022.

Agenda:
– Actie Kerkbalans: 15-29 januari
– DROPPinG: Vervalt i.v.m. lockdown

– Gebedskring: Maandag 17 januari 19.15u in De Graanschuur
– Koffieontmoeting in de Acker: Vervalt i.v.m. lockdown
– Open kerk: Elke woensdag van 19.00u tot 20.30u
– Vrouwenkoffieochtend: Dinsdag 18 januari 10.00u in De Graanschuur.
– Week van Gebed: 16 -23 januari
– Wijkkerkenraad: Maandag 10 januari om 19.30u in De Acker.

Met vriendelijke groet, C.P. de Waard, scriba.

albertNieuwsbrief 7 janunari 2022