Samenwerking predikanten De Acker

op zaterdag, 12 februari 2022

Samenwerking predikanten
Sinds 15 november 2021 zijn er bij De Acker twee predikanten aan het werk. Dominee Jelke de Jong werkt fulltime, dominee Nienke de Ronde parttime (16 uur per week). Allebei maken ze gebruik van de kantoorruimte in De Acker, naast de ingang van De Graanschuur. Ds. De Ronde werkt met name op dinsdag en donderdag voor de gemeente. In gezamenlijk overleg hebben ze de taken als volgt verdeeld:

Erediensten
Het zwaartepunt van voorbereiding en uitvoering van de erediensten ligt bij ds. De Jong. Om wel zichtbaar te zijn en voeling met de gemeente te houden, zullen de dominees met regelmaat een dienst gezamenlijk te leiden, bijvoorbeeld rond de feestdagen of de sacramenten. Ds. de Ronde zal ook zelf een aantal keer per jaar voorgaan, maar veel minder dan Ds. De Jong.

Jeugdwerk
Het zwaartepunt van het jeugdwerk ligt bij Ds. de Ronde. Zij is contactpersoon voor beleid, ondersteuning van en contact met de jeugdwerkers. Wat betreft catechese leidt zij de jongste groep, Ds. De Jong leidt de oudste groep, de belijdenis catechese en de introductie van nieuwkomers in geloof en kerk.

Pastoraat
Beide dominees zijn actief in het pastoraat. Om tot een basale onderverdeling te komen, is het bezoekpastoraat onderverdeeld in twee geografische gebieden. Ds. de Ronde is vooral beschikbaar voor Pijnacker Noord (het gebied ten noorden van de Oostlaan en de Westlaan tot de spoorlijn), Ds. de Jong voor de omliggende gebieden. Het kan zijn dat hier af en toe in onderling overleg uitzonderingen bij gemaakt worden. Beiden zijn beschikbaar voor crisispastoraat en begrafenissen. Wat betreft pastoraat voor doelgroepen, zullen ze onderling afspreken wie bij welke groepen initiatief neemt of aansluit.

Kerkenraad
In principe is ds. De Jong vast onderdeel van moderamen en kerkenraad. Ds. De Ronde sluit aan waar nodig, gezien haar tijdsbesteding en prioriteiten. De tijd zal leren wat hierin een passend ritme is.

Missionair werk
Binnen de gemeente ondersteunen beide dominees de groei van gemeenteleden in hun eigen missionaire ontwikkeling. Voor missionaire activiteiten buiten de gemeente overleggen ze onderling wie daar op dat moment het meest beschikbaar voor is.

Vorming & toerusting
Ds. de Jong blijft aanspreekpunt voor de toerusting van kringen en kringleiders. Voor vorming en toerusting m.b.t. jeugdwerk is Ds. de Ronde aanspreekpunt.

albertSamenwerking predikanten De Acker