Foto 7

Wijkberichten tot en met 1 augustus 2021

op zondag, 04 juli 2021

DE EREDIENSTEN
Zondag 11 juli gaat ds. H. Mast uit Ter Heijde voor in de dienst.

Zondag 18 juli is ds. H.J. Franzen de voorganger.
Zondag 25 juli  Wat doe je wanneer alles op losse schroeven komt te staan? De Joodse ballingen in Babel verlangden terug naar het oude normaal. De Here God roept Ezechiël en ons tot de profetische taak van wachter. We lezen Ezechiël 1,28b-3,3 (NBV). Wie zich wat uitvoeriger wil voorbereiden op deze dienst, raad ik aan Ezechiël 1,1 – 3, 21 te lezen.
Zondag 1 augustus Collega Gooijer uit Berkel leidt deze zondag de dienst.

Kindernevendienst. Tijdens de diensten is er kindernevendienst.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. We willen graag een plek zijn waar iedereen welkom is. Een huis met een hart. De kerk is op een veilige manier toegankelijk en de consistorie is ingericht als stilteruimte. Er is iemand aanwezig om u en jou te verwelkomen en eventueel aanwijzingen te geven. U en jij zijn van harte welkom om een moment van stilte op te zoeken. Ben je nieuwsgierig hoe de stilteruimte er uitziet? Kom gerust langs. Wijs ook anderen op deze plek van stilte. Wil je ook wel eens als gastheer of als gastvrouw dienst doen, meld je dan aan bij Netty van der Spek, email: nettyvdspek@gmail.com.

Gebedskring
Maandag 19 juli is er een moment van verstilling en gebed in De Acker. De gebedskring begint om 19.15 uur.

Komt een dominee bij de kapper
Het is een vraag die ik mezelf regelmatig stel: do I practice what I preach? Maak ik die term ‘discipel’ waar? De niet-gelovigen in mijn leven zijn op één hand en twee vingers te tellen. Ik deel mijn leven met ze, maar laat voor mijn gevoel toch ‘kansen’ liggen. Gek eigenlijk, dat we gewone mensen met wie we het leven leven beschouwen als ‘kansen’. Ze zijn gewoon mijn naasten…’ Aan het woord is Nienke de Ronde. Haar hele verhaal lees je in de nieuwsbrief van de IZB: https://www.izb.nl/blog/2021/06/24/Komt-een-dominee-bij-de-kapper.

OP- EN OMZIEN
Huwelijksjubileum
Adri en Henny Mol-van den Broek, Noordweg 50, 2641AM, zijn op 15 juli 55 jaar getrouwd. Graag willen we jullie van harte feliciteren met dit Smaragden jubileum. We wensen jullie goede momenten van dankbaar gedenken toe. In jullie situatie van kracht en kwetsbaarheid wensen we jullie nu en in de toekomst Gods nabijheid en zegen toe.

Overleden
Donderdag 1 juli 2021 is op 76 jarige leeftijd overleden Ella Wilhelmina Johanna Kerkhof-Slabbekoorn (Els). Ze was de echtgenote van dhr. T. Kerkhof, Vlierlaan 25. De uitvaart heeft woensdag 7 juli plaatsgevonden.

OVERIGE
Giften

Voor De Acker 1x € 15,00. Voor de diaconie: 1x € 20,00. Hartelijk dank.

KidZSKamp 24 – 31 juli wordt het KidZSKamp gehouden.
Wil je meer weten over dit kinderkamp, lees dan: www.kidZSKamp.nl.

Voornemen plaatselijke regeling De Acker aan te passen.
De kerkenraad van de protestantse wijkgemeente De Acker wil de plaatselijke regeling aanpassen aan de huidige kerkorde en gewoonten in De Acker.

Leden van de wijkgemeente worden uitgenodigd hun mening over de wijzigingen in de plaatselijke regeling voor 31 juli 2021 kenbaar te maken aan de wijkkerkenraad.

Zowel het nieuwe ontwerp van de Plaatselijke Regeling als de bestaande Plaatselijke Regeling (voor het laatst gewijzigd in 2011) zijn te vinden op de website van de wijkgemeente.

De belangrijkste wijziging is een verlaging van het aantal kerkenraadsleden. Regels die in de kerkorde zijn vastgelegd, blijven van toepassing en hoeven niet in de Plaatselijke Regeling te worden overgenomen.

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 1 augustus 2021