Wijkberichten tot en met 1 december 2019

op zondag, 17 november 2019

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 24 november 
De laatste zondag van het kerkelijk jaar. Thematisch richten we ons op de toekomst. Vandaar dat deze zondag ook wel Eeuwigheidszondag wordt genoemd of Zondag van de Voleinding. In de dienst noemen we de namen van de gemeenteleden die dit kerkelijk jaar zijn overleden. Na het noemen van de naam wordt op de standaard vóór in de kerk voor elke overledene een licht ontstoken door een familielid of door iemand van de wijkkerkenraad. We lezen Marcus 9, 1-13. Vers  10 is de tekst voor de preek: ‘Ze (Petrus, Jakobus en Johannes) namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de doden’. Er is een gestencilde liturgie. Voor de gasten zijn er gereserveerde plaatsen. Er is crèche en nevendienst. In de kindernevendienst staat 1 Samuël 16 centraal. David wordt gezalfd tot koning. 

Lied van de maand 
In de maand december zingen we lied 122 uit Hemelhoog als lied van de maand. ‘Al wie dolend in het donker’. Als kinderlied zingen we het lied van het kerstproject. Dit is op de wijs van lied 428 (HH) ‘Jezus is de goede Herder’. 

Zondag 1 december 
Dit is de eerste zondag van Advent. We gaan op weg naar het Kerstfeest. In de nevendienst en in de dienst volgen we het Kerstproject met als titel ‘God belooft de Vredekoning’. Vóór in de kerk staat de project-verbeelding met daarop een afbeelding van een duif. De duif als teken van vrede. Rond de duif komen stralen van licht naar de rand van de cirkel, als teken dat God zijn vrede zal sturen. Vrede uit pure liefde. Het kerstproject sluit aan bij gedeelten uit de profetieën van Micha. Als eerste zondag van de maand is het ook Focuszondag. Het Focusthema is deze maand ‘Kansen in het dagelijkse leven’. Uitgangspunt hierbij is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. We lezen in deze dienst Micha 4, 1-8 en Lucas 10, 25-37. Deze beide Bijbelgedeelten sluiten wondermooi op elkaar aan. In de preek zal ik u en jou dat proberen duidelijk te maken. Aan het begin van de dienst steekt een kind van de nevendienst de eerste adventskaars aan en leest daarbij een gedichtje voor. In de dienst nemen we elkaar ook mee op weg naar de avondmaalsviering van 8 december. 

OP- EN OMZIEN 
Huwelijks jubileum Peter en Heleen De Vries, Hesselt van Dinterlaan 9, 2641DD, zijn zaterdag 7 december 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijksjubileum. Betekenisvolle momenten van gedenken toegewenst, samen met jullie kinderen, familie en vrienden. Nog vele gezegende jaren samen toegewenst.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Kansen in het dagelijks leven. 
In de kringen staan we deze maand stil bij de gelijkenis van de barmhartige Samariataan (Lucas 10, 25-37). Als christelijke gemeente maken we deel uit van de wereldwijde beweging van publieke liefde. Deze gelijkenis houdt ons een spiegel voor en roept de vraag op: ‘Hoe gevoelig zijn wij? Durven we ons in ons hart te laten raken door de nood van mensen om ons heen om hen nabij te zijn?’ Deze gelijkenis nodigt ons uit om de kansen die God ons in het dagelijkse leven geeft om het evangelie zichtbaar te maken, ook te benutten. Onder andere door voor iemand (die dat nodig heeft) een naaste te zijn. Een naaste ben je niet bij voorbaat. Dat word je.

Ontmoetingsplekken. 
Op verschillende plekken komen Focuskringen bij elkaar. 
Woensdag 27 november om 19.30 uur in De Graanschuur (Jongeren Groei Groep).
Woensdag 27 november om 19.45 uur bij familie De Vries, Hesselt van Dinterlaan 9.
Zondag 1 december na de morgendienst in de keukenzaal. 
Woensdag 4 december de groep van Netty en Connie om 20.00 uur in De Graanschuur. 
Dinsdag 10 december om 19.30 uur bij mw. Brus, Katwijkerlaan 24. 
Woensdag 11 december om 14.30 uur bij Klaas en Petra Krijgsheld, Westlaan 7.
Dinsdag 17 december om 20.00 uur bij Roel Nieuwenkamp, Louise de Colignystraat 5.

JEUGDWERK
Met elkaar op zoek # Acker 
De jongeren van de catechesegroep ontmoeten elkaar onder leiding van Richard Eijgenraam zondag 24 november na de dienst in de gebedsruimte. 

Van de boekentafel 
Tegenwoordig wordt er tijdens de diensten veel gebruik gemaakt van de liedbundel Hemelhoog. Deze bundel is in twee versies verkrijgbaar. Bundel met alleen tekst voor € 5,00 of een bundel met tekst en muziek in harde kaft à € 12,50. Wie in het bezit wil komen van één van  deze bundels, kan contact opnemen met Edith Zegwaard 06-24547653 of Aria Hordijk 015-3693596.  

Giften 
Voor De Acker:
– via Heleen de Vries 1x €10 en 2x € 20,00;
– via Aria Hordijk 1x € 10,00 en 1x € 15,00;
– via Jan-Chris van Dam en mij 1x € 10,00.
– via Anneke Veerman 1x € 25,00.

Voor de diaconie: via Heleen de Vries 1x € 50,00.
Via Eleen Kranenburg € 40,00 voor de voedselbank.

Allen hartelijk dank.  
Ds. Jelke de Jong.   

albertWijkberichten tot en met 1 december 2019