Wijkberichten tot en met 1 januari 2023

op zondag, 11 december 2022

DE EREDIENSTEN
Zondag 18 december Vierde zondag van Advent
Deze zondag hoop ik de dienst en Delfgauw te leiden. Ds. Treuren is de voorganger in De Acker. In het Kerstproject, met als centraal thema ‘Het gaat goed komen’, ligt deze zondag het accent op de geboorte van Johannes (Lucas 1, 57-80). Het thema is deze zondag ‘Johannes is een teken van Gods liefde’. Ds. Treuren zal in de preek aansluiten bij dit Bijbelgedeelte.   

Zaterdag 24 december Kerstnacht
Velen lijden kou of voelen zich in de kou staan. Velen zitten in het donker of ervaren duisternis in hun leven. Daarom willen we in de vooravond van Kerst laten horen dat er waarachtig licht en leven is, omdat Jezus is geboren, het Licht voor de wereld. Het thema van de Kerstnachtdienst is ‘Kind van het Licht’. We lezen Jesaja 9, 1-6 en Lucas 2. Aan deze dienst, die om 22.00 uur begint, werken gemeenteleden uit verschillende wijkgemeenten mee. Muzikale medewerking wordt verleend door Alexander Muilwijk trompet/bugel, Bertjan Geleijnse orgel en de contorij van de Dorpskerk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van chocolademelk en glühwein. Iedereen is welkom.

Zondag 25 december Eerste Kerstdag
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was’, (Lucas 19, 10). We gedenken dat Jezus als Redder naar deze wereld is gekomen. Dankzij Hem kunnen en mogen wij weer thuiskomen: bij God en bij elkaar. Het thema van deze dienst is ‘Thuiskomen’. In de taal van het kerstproject: ‘Jezus maakt alles goed. Hij brengt al Gods kinderen thuis’. De dienst heeft het karakter van een gezinsdienst. Er is crèche. De nevendienst is er voor de jongste kinderen. Jongeren verzorgen de Schriftlezing. De samenzang wordt door instrumenten en zangers ondersteund. We bidden om een feestelijke dienst voor jong en oud. We zien jou en u graag in de kerk. Weet je uitgedaagd om iemand mee te nemen. Iedereen is welkom. De dienst begint om 10.00 uur.

Zaterdag 31 december Oudjaarsdag
Op oudejaarsdag ontmoeten we elkaar in de middag: de dienst begint om half 4. Dan kan iedereen nog veilig over straat om het jaar in de kerk af te sluiten. We lezen Prediker 3 en staan stil bij de verschillende tijden die dit jaar heeft gekend. Hoe kijken we terug op dit jaar, ook in het licht van het leven met God? Samen leggen we alles wat dit jaar gekend heeft weer terug in de hand van God. Ds. Nienke.

 Zondag 1 januari 2023 Nieuwjaarsdag
In deze eerste dienst van het jaar 2023 lezen we Jesaja 43, 1-21. Tekst voor de preek is Jesaja 43, 18-19a: Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?’ De vraag is: ‘Hoe nieuw is het nieuwe jaar?’ De dienst begint om 10.00 uur. Voor en na de dienst is er gelegenheid elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
De Voorhoede: waar je ook bent!

In de dienst van 27 november stonden we stil bij Jacob (Genesis 28:10-22) die een ontmoeting met God had. Zoiets gebeurt natuurlijk op heilige plaatsen. Tenminste dat zou je denken, maar dat is hier helemaal niet het geval. Sterker nog, Jacob ontmoet God op een heel normale plaats, een plaats die door reizigers gebruikt wordt voor hun overnachting. En dat bedoelen we met de Voorhoede. Deze ontmoetingen komen onverwacht en zijn ingrijpend, maar ze zijn er ook nu nog steeds. Jacob ontmoette God in een droom. Misschien is dat veelbetekenend. Misschien is het als we vertragen dat we onszelf meer bewust worden van Gods aanwezigheid bij ons. En als je ‘door de deur’ naar de plaatsen gaat waar je je doordeweeks bevindt, ga dan met de verwachting dat God daar aan het werk kan zijn en probeer mee te doen met wat hij doet. 5 februari gaan we verder met onze reis als Voorhoede. We staan dan stil bij; wat we ook doen – het ‘werk’ van onze handen, hoe klein en onbelangrijk het ook mag lijken – is belangrijk voor God. We lezen dan uit Kolossenzen 3: 15-24. Een bijzondere tekst waarin Paulus uitlegt dat onze dagelijkse taken ertoe doen. Wanneer je het leuk vindt om mee te werken aan de voorbereiding van deze dienst, laat het ons weten (albert_spek@hotmail.com). Je bent van harte welkom! Een hartelijke groet, Albert en Jelke

 OPEN KERK
Zoekt u/jij een moment van bezinning en stilte of wilt u/jij graag bidden of een kaarsje aansteken voor een geliefde? Dan bent u/jij van harte welkom bij de Open Kerk, op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur in de stilteruimte van De Acker. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig om je te verwelkomen en eventueel een praatje te maken.

Aan Tafel
Voor wie daar behoefte aan heeft bieden we in deze koude wintermaanden gezelligheid en een warme hap tijdens lunchtijd. En wel op de woensdagen 11 januari, 8 februari, 8 maart en 5 april, van 12.30-14.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige financiële bijdrage mag. De maaltijd wordt gehouden in Ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2, Pijnacker. Graag vooraf opgeven bij Ria Droppert (06-10 34 86 04, of email: droppert@hetnet.nl), of bij Heleen de Vries (06-14 83 91 75), of via de intekenlijst in de hal van De Acker. Iedereen is welkom.

JEUGDWERK
Op vrijdagavond 23 december wordt er door verschillende kerken uit de buurt een kerstmarkt voor jongeren georganiseerd in Delft. Er is vuur, eten en drinken, gezelligheid, muziek en een spreker, en heel veel andere christelijke jongeren. We hopen er met een groepje vanuit De Acker heen te gaan. Wil je mee? Meld je dan even aan bij Maaike van der Meer of bij dominee Nienke.

Ben je wat ouder of wijzer, maar klinkt het eigenlijk wel heel erg leuk: er worden ook nog vrijwilligers gezocht. Daarvoor kun je je ook bij Maaike of Nienke melden. Ds. Nienke

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan en mw. W. Baartman-Zwijnenburg.

– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg, mw. J.A. van Zielst-Schoenmaker en mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Mw. C. Verboon-Rensen en dhr. B. Bregman
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
– Beth-San: Dhr. C.N. Weerheim.

Pastoralia
Mw. Truus van den Berg verblijft tijdelijk in ‘De Kreek’, Leeuweriklaan 34, 2691 CK te ’s-Gravenzande.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
– Dhr. S. Zegwaard, wordt op 20 december 83 jaar.

– Mw. E.P.I. van Raaijen, wordt op 26 december 82 jaar.
– Mw. J.P. Visser-van der Linde, wordt op 26 december 84 jaar.
– Mw. J.J. de Hoog-van der Drift, wordt op 27 december 85 jaar.
– Dhr. J. Meijndert, wordt op 29 december 80 jaar.
– Mw. C Verboon-Rensen, Floralaan 60, de Watersnip, 2643HC, wordt op 1 januari 98 jaar.
– Mw. C.B. Coolen-Kortenoeven, wordt op 2 januari 80 jaar.
– Dhr. M. van Uffelen, wordt op 2 januari 85 jaar.
– Mw. N. van der Neut, wordt op 3 januari 82 jaar.
– Mw. N. M. Luijkenaar-Otte, wordt op 4 januari 80 jaar.
– Dhr. H. Eijkel, wordt op 6 januari 89 jaar.
Allen Gods zegen toegewenst in uw nieuwe levensjaar.

Overleden
Op afgelopen vrijdagavond 2 december is overleden Amie Speelpenning-Prachantasena in de leeftijd van 47 jaar. Amie was dierbaar gemeentelid van onze wijkgemeente De Acker. Op vrijdag 9 december is er in besloten kring afscheid genomen van Amie met een dienst van woord en gebed. In ons gebed denken we aan haar man Paul, haar familie in Thailand en aan anderen die in liefde om hen heen stonden.

Ds. Nienke.

OVERIGE  
Giften:
Voor De Acker: 3x € 5,00; 1x € 10,00 en 1x € 20,00.

Hartelijk dank.

Tenslotte
We vieren Kerst en maken de overgang van het oude naar het nieuwe jaar in crisistijd. Ik besluit de wijkberichten met een aantal coupletten uit Lied 511, gebaseerd op een gedicht van Bonhoeffer, gemaakt in de gevangenis tijdens de crisistijd van de Tweede Wereldoorlog.

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Betekenisvolle dagen toegewenst!
Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 1 januari 2023