Wijkberichten tot en met 1 maart 2020

op zaterdag, 15 februari 2020

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 23 februari 
We gaan op weg naar Pasen. In de kindernevendienst maken we een begin met het Paasproject met als titel ‘Ken je Mij?’. Het gaat over het kennen van God. Op weg naar Pasen leren we de Here God steeds beter kennen. Dat is ons verlangen. Deze zondag staat Matteüs 21, 1-11 centraal. De intocht van Jezus in Jeruzalem. Op de projectverbeelding vóór in de kerk wordt een palmtak zichtbaar. Elke zondag wordt er een nieuw symbool aangebracht. Zo wordt het steeds completer. Met Pasen gaan we met z’n allen (jong en oud) het kunstwerk afmaken. Mw. Creemer leidt de dienst. Een gezegende dienst gewenst. 

Lied van de maand 
In maart is lied 183 uit de bundel Hemelhoog (HH) lied van de maand. ‘Hoe kom ik van zonden vrij?’ De kinderliederen die we in maart achtereenvolgens zingen zijn HH Lied 625 (Zingen maakt blij), HH 382 (Lees je Bijbel) en HH 104 (Alzo lief had God de wereld).   

Zondag 1 maart (1ste zondag 40dagentijd).
Dit is een Focusdienst. In Focus gaat het in blok 4 over de gemeente. Deze keer gaat het over de gemeente als oefenplaats voor het verlangen naar God. Het thema is: ‘Verlangen en verwachten’. We staan stil bij Psalm 84. Verlangen, dat is een oud, maar in onze tijd weer een actueel thema. Het heeft opnieuw de aandacht. Doordat we in onze tijd een samenlevingbrede beweging meemaken van ons hoofd naar ons hart. Van Descartes (Ik denk, dus ik ben) terug naar Augustinus (Bij God vindt mijn ziel rust). Denken doe je met je hoofd. Verlangen zit in je hart/ziel. Velen proberen in onze tijd (weer) bij hun hart te komen en vanuit hun hart/intuïtie te (leren) leven. Je leest er veel over in allerlei bladen en boeken. Ik heb veel geleerd van de volgende boeken: Herman Paul, De slag om het hart. Over secularisatie van verlangen. Jos Ahlers en René C.W. Boender, Generatie Z Verlangen naar verandering. Herman Paul, Shoppen in advent. Een kleine theorie van secularisatie. 

‘Hoe kom je naar Mij?’ Dat is deze zondag het thema van het Paasproject. Het gaat over de tempelreiniging. Jezus veegt de tempel schoon (Matteüs 21, 12-17). De projectverbeelding bestaat uit gevouwen handen. 

Op weg naar Pasen. ‘Sta op’, dat is de titel van de veertigdagenkalender 2020 uitgegeven door de Protestantse Kerk ik Nederland. Deze is te bestellen via https://webwinkel.pkn.nl/40dagentijd-2020-kalender/1202-0168

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Focus ontmoetingsplekken 
De gemeente als oefenplaats voor het verlangen naar God. Daar gaat het over in de verschillende Focusontmoetingsplekken. Dit naar aanleiding van Psalm 84. 
Hier een globaal overzicht van ontmoetingsplekken. Weet je vrij om aan te schuiven.
Dinsdag 10 maart 19.30 uur, Katwijkerlaan 24 (de kring van Jan en Mieke).
Woensdag 11 maart 10.00 uur, Tilanussingel 49. Deze kring wordt door mij geleid. 
Donderdag 12 maart om 6.30 uur in De Acker (Early Bird onder leiding van Arlo). Deze bijeenkomst is met ontbijt.
Dinsdag 17 maart, 14.30 uur, Prunuslaan 22 (de kring van Annie Dijkshoorn) en om 19.30 uur Louise de Colignystraat 5 (de kring van Roel Nieuwenkamp).

Focus meet-up 
Inmiddels zijn we ruim een jaar met elkaar met Focus onder weg. We zijn dankbaar om te zien dat ruim 80 mensen open met elkaar in gesprek gaan over God en geloven. Dit gebeurt in kleine groepjes. Als commissie lijkt het ons mooi wanneer alle deelnemers elkaar ontmoeten. Wij nodigen u daarom graag uit voor een Focus meet-up. Een avond met een bijzonder karakter, want u als deelnemer en het elkaar ontmoeten staan hierin centraal. Ook hebben we een speciale gast voor u uitgenodigd. Als focus deelnemer bent u op 16 maart vanaf 17.45 uur van harte welkom in De Acker. Om 18.00 uur gebruiken wij met elkaar de maaltijd, waarna aansluitend het programma gaat starten. Een hartelijke groet en tot ziens, Het Focus team.

VANUIT DE WIJKKERKENRAAD
Verkiezing ambtsdragers Binnenkort wordt er in onze wijkgemeente verkiezing van ambtsdragers gehouden. Er zijn vacatures voor diaken, ouderling-kerkrentmeester en ouderling. Wilt u bij de kerkenraad schriftelijk en ondertekend aanbevelingen indienen van gemeenteleden die u geschikt acht voor het vervullen van één van deze ambten?
Een formulier dat we daarvoor gebruiken, kunt u vinden in de consistorie.

JEUGWERK
Met elkaar op zoek #Acker
Deze jongeren komen zondag 8 maart bij elkaar in De Graanschuur. Deze vorm van catechese wordt geleid door Richard Eigenraam.

Catechese 
De jongeren van de oudste catechesegroep ontmoeten elkaar na de dienst van zondagmorgen 8 maart. We lezen verder in het evangelie van Marcus. 

Giften 
Voor De Acker:
via Jan Griffioen 1x € 50,00.
via Adri Mol 1x €5,00 voor de diaconie.
Allen hartelijk dank

Beraad van Kerken 
Informatie over het Beraad van Kerken (inclusief de activiteitenagenda) vind je via: https://www.parochiechristuskoning.nl/pijnacker/voor-iedereen/samen-geloven/beraad-van-kerken.

Coaching 
Om bij de tijd te blijven en ter bevordering van mijn professionaliteit heb ik na de  Missionaire Specialisatie een 1,5 jaar durende coachopleiding gevolgd. Onlangs mocht ik het diploma in ontvangst nemen. Dit betekent dat ik behalve predikant nu ook professioneel coach ben en als zodanig ook geregistreerd sta. Mijn coachactiviteiten (in mijn vrije tijd) zijn gericht op veerkracht en zingeving. Veerkracht en betekenis geven ons leven vitaliteit en daarmee levensvreugde. Ook als in je leven niet alles op rolletjes loopt. Het voorkomt dat je burn-out raakt. Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd. Het heeft mijn leven veranderd. Waar ik kan, probeer ik verworven kennis, inzichten en vaardigheden ook vruchtbaar te maken in mijn werk als predikant.    

Ds. Jelke de Jong.   

albertWijkberichten tot en met 1 maart 2020