Wijkberichten tot en met 1 september 2019

op vrijdag, 09 augustus 2019

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 18 augustus
Ds. Schoone uit Poeldijk is deze zondag uw en jouw voorganger. In de nevendienst gaat het over Kolossenzen 1, 24 – 2,3. Daar gaat het over lijden omwille van het geloof.

Zondag 25 augustus
Deze tiende zondag van de zomer leidt Nienke de Ronde de dienst. In de nevendienst gaan ze verder met de brief aan de Kolossenzen. Deze keer gaat het over met Christus sterven en opstaan (Kolossensen 2,6-12 en 3,1-4).

Lied van de maand
In de maand september is lied 392a uit de bundel Hemelhoog lied van de maand. ‘Eén Kerk’. Het kinderlied is het lied ‘Sta eens even op als je Jezus lief hebt’. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=e7m_5o0KWP4.

Zondag 1 september
We vieren het Heilig Avondmaal. In de nevendienst gaat het over het nieuwe leven met Jezus (Kolossenzen 3, 5-17.

Huwelijksjubileum
Dhr. en mevr. Eijkel-van Hengel, Spaerwoude 4, 2641RZ, zijn op 22 augustus 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en een goede gedenkdag gewenst.

Overleden.
Geheel onverwacht is vrijdag 26 juli overleden Cornelis Petrus Auwerda. Echtgenoot van Sibylla M. Auwerda-Berghout (Nobellaan 61). Zondag 28 juli is overleden: Cornelis Arie Weerheim. Hij woonde sinds kort in Veenhage. Voorheen woonde hij met zijn vrouw Noordweg 25.

Handwerkgroep
Dinsdag 20 augustus begint de handwerkgroep. Deze wordt gehouden in De Acker en begint om 9.30 uur.

Spelletjes middag rondom De Acker
Noteer vast in jullie agenda. Zaterdag 14 september vanaf 15.00 uur wordt in samenwerking met de wijkvereniging Noord een spelletjes middag georganiseerd voor de kinderen uit Noord en De Acker gemeente.

Nadere info volgt.

 Startzondag
Zondag 15 september staat in het teken van het begin van het nieuwe winterwerk seizoen. In de dienst gaat het over ‘Jezus in jouw wereld’. Na de dienst zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. In het volgende nummer van Centraal Contact lees je daar meer over. Noteer de datum alvast in je agenda.

Nieuwe predikant
Zondag 8 september wordt collega Carla Schoonenberg-Lems bevestigd tot predikant van de Ontmoetingskerk. We feliciteren wijkgemeente de Ontmoetingskerk met haar nieuwe predikant en heten Carla en haar gezin welkom in de centrale gemeente en in ons dorp. We zien uit naar een vruchtbare samenwerking. 

Giften.
Voor De Acker:
via Piet van Vliet 1x € 5,00;
via Miep van der Kleij,
Alise Droppert en Heleen de Vries elk 1x € 10,00;
via Lammy Boer 1x € 50,00. Heleen de Vries ontving 1x € 40,00 en 1x € 50,00 voor de diaconie.
Hartelijk dank.

 

 

albertWijkberichten tot en met 1 september 2019