Wijkberichten tot en met 10 februari 2019

op zaterdag, 26 januari 2019

BIJ DE DIENSTEN
Lied van de maand
In februari is lied 402 (Hemelhoog) lied van de maand. ‘U maakt ons één’. Het kinderlied deze maand is een lied van Marcel en Lydia Zimmer. Het heeft als titel ‘Iedereen is anders’. Het is te beluisteren via o.a.: https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk.

Zondag 3 februari
Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Als voorbereiding en opmaat naar deze viering lezen en overdenken we Johannes 2, 1-10, de bruiloft te Kana. Het zou zonde zijn, wanneer het bruiloftsfeest van God met ons stil zou komen te liggen. Daarom vieren we het avondmaal: om het liefdesvuur in ons hart aan te wakkeren, zodat het (bruilofts)feest in ons leven niet stil komt te liggen en we geen behoefte krijgen aan een ander (in de plaats van God). We vieren het avondmaal om bevestigd te worden in het verbond: in de relatie met God en met elkaar. Om God lief te hebben en de naaste als onszelf. Zo’n viering wil je niet missen. Zo’n viering kun je niet missen.

Jeugddienst
’s Avonds is er om 19.00 uur een jeugddienst met medewerking van o.a. de Delfg’ House Band. Het thema is ‘Ben jij een gelukszoeker?’ ‘Wat betekent gelukkig zijn?’ ‘Wat maakt jou gelukkig?’ ‘Hoe lang duurt geluk?’ Als deze vragen jou aanspreken, kom dan vooral naar deze jeugddienst. We kijken ook naar de video die Richard Eijgenraam met zijn jongeren heeft gemaakt naar aanleiding van het thema ‘Geluk’.

Zondag 10 februari
Het thema van de morgendienst is ‘Jezus ziet ons aan’. Dit naar aanleiding van Lucas19,1-10.

Crèche en nevendienst.
Tijdens onze zondagse erediensten is er crèche voor de jongste kinderen. Tijdens de preek gaan de kinderen in de basisschoolleeftijd in twee groepen uiteen voor hun eigen bijeenkomst. Zij komen tijdens de collecte weer terug in de kerk. De leiding en de kinderen van de crèche komen vóór de slotzang in de kerk. 

OP- EN OMZIEN
Gefeliciteerd
Robert, Hilde, Ezra en Thomas Stigter feliciteren we met de geboorte van hun dochter en zusje Eva Loïs. Eva is dinsdag 22 januari j.l. geboren.  

JEUGDWERK
Met elkaar op zoek #Acker Onder leiding van Richard Eijgenraam komen de jongeren van de jongste catechesegroep na de dienst van zondag 3 februari bij elkaar in de gebedsruimte van De Graanschuur.

Young and Holy
Zondag 3 februari ontmoeten deze jong-volwassenen elkaar na de morgendienst in De Graanschuur.

DROPPinG
‘HDB en schortje mee’ stond er in de groepsapp. Waar dat op uitgedraaid heeft weten we intussen. Met een heerlijk gevulde buik hebben we het nieuwe jaar ingeluid. Robèrt en Jannie hebben (te) goed gejureerd. En André? die hadden we niet nodig voor de lol. Heel DROPPinG bakt is voor herhaling vatbaar! Komende tijd staan er weer leuke dingen op het programma. Wat dacht je van de jaarlijkse DROPPinG-dropping? Een gezellige filmavond is ook ingepland. Ook hebben we al iets ludieks bedacht als actie voor de jongerenreis. Daar hoor je binnenkort vast meer over. Kom gerust eens langs als je 14(+) jongere bent. Van harte welkom! Elke 1e,3een 5evrijdagavond van de maand in de Trekker vanaf 20.00. Meer info? dropping@hotmail.com.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Verhalen delen
Nairy (30) uit Syrië is vanwege de oorlog in haar land naar Libanon gevlucht. Daar werkt ze bij een peuteropvang. Ze vertelt de kinderen over Jezus en leert hen hoe ze kunnen bidden. De kinderen komen uit verschillende culturen en spreken verschillende talen. Nairy legt uit dat Jezus van hen allemaal houdt en dat het niet uitmaakt uit welk land je komt. Ook deelt ze met haar collega’s dat Jezus hun leven kan veranderen en hoe belangrijk een relatie met God is.

Jezus ziet ons aan
Dinsdag 5 februari bereiden we met alle kringleiders het tweede gesprek voor. Uitgangspunt is Lucas 19,1-10. In dit gedeelte gaat het over Zacheüs. Zacheüs heeft zich vertopt in een boom. Jezus komt langs, kijkt hem aan en zegt: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven’. We ontmoeten elkaar om 20.00 uur in De Graanschuur. Zondag 10 februari staat bovengenoemd Bijbelgedeelte centraal in de dienst. Het boek met gezinsmomenten is dan ook beschikbaar. Dit boek biedt materiaal om de gespreksonderwerpen in het gezin aan de orde te stellen.

Jezus ontmoeten
Er zijn verschillende ontmoetingsplekken waar Lucas 19,1-10 centraal staat. Onder andere zondagmorgen 10 februari na de dienst en maandag 11 februari om 10.00 uur bij de familie Calvert (Tilanussingel 49). Weet u vrij om ook aan te schuiven bij één van de Gemeente Groei Groepen.

In beweging
Jezus ziet mensen. Ook mensen die anderen niet zien zitten. Wie zie jij staan? Of misschien nog belangrijker: wie zie jij niet staan? Dat is geen eenvoudige vraag, omdat iemand niet opmerken of negeren meestal geen bewuste actie is. Het vraagt daarom andere ogen om dat op te merken: Jezus’ ogen. Ga eens nadenken over de vragen als: ‘Aan welke criteria moet iemand voldoen om door mij opgemerkt te worden?’ ‘Waarom zie je sommige mensen in de kerk wel en spreek je hen ook aan, maar anderen niet?’ Hoe zou je dit kunnen doorbreken en oog kunnen krijgen voor andere mensen in de gemeente? Probeer de komende tijd heel bewust te kijken naar mensen in de gemeente waar je tot nog toe weinig contact mee had. Bid vooraf of God je wil helpen hen te zien. Groet de ander bewust en kijk mensen bijvoorbeeld wat langer aan.

Zaaigroep
Ouders van jonge kinderen ontmoeten elkaar donderdag 31 januari om 20.00 uur in De Graanschuur. Deze avond is het thema ‘Vertrouwen’.

Update Gemeenteboek de Acker!
Het streven is om in maart 2019 een nieuwe update uit te brengen van het Gemeenteboek: het fotoboek van gemeenteleden. Wilt u nakijken of uw  gegevens in het boekje nog actueel en compleet zijn?! Bijvoorbeeld als u verhuisd  bent of  een meer recente foto in het boekje wilt hebben.Als u er nog niet in staat: meld u aan via het formulier dat in de hal ligt! U kunt het  formulier ook downloaden vanaf de website:pagina organisatie, sub. downloadsU kunt het formulier inleveren via de mail:ariahrdjk@gmail.com of mirjamvanvliet40@icloud.com of  in de doos in de hal van De Acker.
De uiterste inleverdatum is: 15 februari 2019.

Met een vriendelijke groet van Mirjam en Aria.

Giften.
Voor De Acker:
via Anneke Veerman 1x € 5,00;
via Alise Droppert 1x € 20,00;
via Jan-Chris van Dam 1x € 30,00;
via Netty van der Spek 1x € 10,00 (Focusboekje).
Via Eleen Kranenburg: 1x € 20,00 voor de oecumenische dienst.
Allen heel hartelijk dank.

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 10 februari 2019