Foto 10

Wijkberichten tot en met 10 juli 2022

op zondag, 12 juni 2022

DE EREDIENSTEN

Zondag 19 juni
Vandaag is het de tweede zondag na Pinksteren en de eerste na zondag Trinitatis. Vandaag begint in het kerkelijk jaar de feestloze periode, die duurt tot de advent.

Op deze zondag worden Sherbel Aday (Ligustrumlaan 37), Inayet Eijgenraam (Vuurdoornlaan 34), Maarten Hofman (Vlielandseweg 139 A) en Nadine de Hoog (Vierde Stationsstraat 456, 2719 RB Zoetermeer) geïnstalleerd als ontkiemers. Dat betekent dat ze afscheid nemen van de kindernevendienst en dat ds. Nienke hen gaat uitnodigen voor de catechese. Zou u hun ter bemoediging een kaart willen sturen?

In deze dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal. Op het leesrooster voor deze zondag staat o.a. Lucas 8, 26-39. In dit gedeelte gaat het over vrijheid na gebondenheid. Knechtende onvrijheid is vaak dichterbij dan we denken. Aan de avondmaalstafel vieren we onze vrijheid in Christus. Deze viering wil ons helpen te waken over onze vrijheid en om ons in te zetten voor onze vrijheid en die van anderen. De opbrengst van de avondmaalscollecte is bestemd voor Susan Shestha, studente aan MBS in Maleisië.

Zondag 26 juni
De kerkzaal is deze keer vrolijk versierd. Er is deze zondag namelijk een feestelijke kinderdienst. In deze dienst ontvangt Siebe van Lith (Prinsenhof 21) het teken en zegel van de doop en wordt Seppe Noordam (Baaienburg 21) aan de Here opgedragen om een zegen te ontvangen voor zijn leven op weg naar het water van de doop. De ouders van Siebe en Seppe dragen we op in uw meeleven en voorbede. Op het rooster staat Lucas 14, 16-24, een gelijkenis over het Koninkrijk van God. In deze gelijkenis gaat het over iemand die een grote maaltijd organiseert en veel gasten uitnodigt, maar nogal wat gasten haken niet aan. We lezen ook Matteüs 11, 16-19. Er is alleen voor de jongste groep kindernevendienst. 

Zondag 3 juli
Collega H.J. Franzen leidt de dienst. In de kindernevendienst staat Handelingen 6-7 centraal. Daar gaat het over de steniging van Stefanus.

Zondag 10 juli
De kinderen in de nevendienst lezen verder in Handelingen. Nu Handelingen 8, 26-40, iemand uit Ethiopië wil Jezus volgen. Ds. Emöke van Bolhuis uit Hendrik Ido Ambacht leidt de dienst.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING

OPEN KERK
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. Er is iemand aanwezig om u en jou te verwelkomen en eventueel aanwijzingen te geven. Kom gerust langs. Wijs ook anderen op deze plek van stilte.

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan.

– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg en mw. J.A. van Zielst-Schoenmaker.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Mw. C. Verboon-Rensen en dhr. B. Bregman
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
-De Wilgenborgh, Rotterdam: Mw. W. Baartman-Zwijnenburg.

Zieken
Dhr. Droppert (Katwijkerlaan 52),

mw. De Bruin (Park Berkenoord 16) en mw. Van der Sluis (Keurmeesterstraat 21) hebben in het ziekenhuis gelegen, maar zijn inmiddels weer thuis.
Henny Mol verblijft tijdelijk op woonafdeling 3 Zuid in de Bieslandhof. Mw. Voshol (Raaigras 144) heeft, ten gevolge van een val, haar schouder gebroken en verblijft in Delfshove.

Huwelijk jubileum
Dhr. en mw. Hoogerdijk-van der Salm, Wilgenhof 40, 2641TR, zijn op 25 juni 65 jaar getrouwd.

Dhr. en mw. Van ’t Hof-de Jong, Louise de Colignystraat 20, 2641GX, zijn op 27 juni 60 jaar getrouwd.

OVERIGE
Gift Voor de Acker: 1x € 10,00. Hartelijk dank.

Podcast De Stem
In de podcast De Stem hoor je elke 2 weken een uniek, bemoedigend en inspirerend verhaal van een vervolgde christen. Podcasthost Richard Groenenboom brengt de verhalen dichtbij, samen met diverse gasten. Ga naar: www.sdok.nl/podcast.

KidZSKamp 2022
Het KidZSKamp wordt dit jaar gehouden van 16 -23 juli. We zijn blij en dankbaar dat het weer kan. We wensen de kinderen en de leiding een onvergetelijke tijd toe. Zie: www.kidzkamp.nl.

Leren van bomen
De zomertijd biedt de gelegenheid om gedeelten uit de Bijbel te lezen en te overdenken die niet direct verband houden met het kerkelijk jaar. Dit jaar neem ik een thematische insteek. Ik zoek Bijbelgedeelten waarin bomen een rol spelen. Bomen leveren een positieve bijdrage voor een gezond klimaat, zie  Reinier van der Berg (e.a.), ‘Blad goud. De onschatbare waarde van bomen’. In de Bijbel komen veel bomen voor. Lees ‘Planten uit de Bijbel. Van de roos van Saron tot de ware wijnstok’. Bomen bevatten levenslessen. Van bomen kun je veel leren. Mirjam van der Vegt heeft er een inspirerend boekje over geschreven. ‘Leren van bomen. 50 Bijbelse meditaties’. Deze meditaties zijn ook te beluisteren, zie ook: www.mirjamvandervegt.nl/trainingen/lerenvanbomen. Het mei nummer van Open Deur heeft als thema ‘Bomen’. Zie: www.open-deur.nl. De eerste preek in deze nieuwe prekenserie zal gaan over Psalm 92. Daar lezen we in de verzen 13-16 (NBV 21): De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de HEER, in de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de HEER recht doet, mijn rots, in wie geen onrecht is.

Israëlreis 2022
Zin in een dagje Jeruzalem? Dat kan. Het ligt binnen handbereik. Je hoeft er alleen maar even voor naar Nijkerk te rijden. Daar is tot en met 31 oktober de zomer-tentoonstelling ‘Bestemming Jeruzalem’. Een prachtige belevenis die je meer laat ontdekken over deze stad. Israël Centrum, Henri Nouwenstraat 34, 3863 HV Nijkerk. Open op werkdagen van 09.30 tot 16.30 uur en op zaterdag van 10.30 tot 15.30 uur. Zon- en feestdagen gesloten. Toegang en consumptie gratis!

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 10 juli 2022