Wijkberichten tot en met 10 mei 2020

op zaterdag, 18 april 2020

DE EREDIENSTEN
Zondag 26 april 
Vanwege het coronavirus zou je het bijna vergeten, maar 5 mei vieren we 75 jaar vrijheid. Het is vijfenzeventig jaar geleden dat we bevrijd zijn van de Duitse onderdrukking. Het is ongepast om aan dit belangrijke feit voorbij te gaan. Vandaar dat ik er in deze dienst aandacht aan wil besteden. Vrijheid is meer dan geen oorlog. Vrijheid is kwetsbaar, omdat de onvrijheid altijd op de loer ligt. Vrijheid geef je door. Bonhoeffer: ‘Vrede is het tegendeel van zekerheid’. Ik heb nog niet scherp welk Bijbelgedeelte we gaan lezen.  

Zondag 3 mei 
Deze zondag gaat Nienke de Ronde de dienst leiden. We vinden het fijn dat ze weer in ons midden is. Nienke werkt bij de IZB en is regelmatig te horen op de Bijbelpodcast ‘Eerst dit’.

Zondag 10 mei 
In deze dienst gaan we de draad van Focus weer oppakken: gesprek vier van blok vier. Het thema is ‘Gastvrijheid en openheid’. Een urgent en spannend thema in coronatijd. Het Bijbelgedeelte bij dit thema is Lucas 14,1-14. 

Vanwege overheidsmaatregelen worden slechts een beperkt aantal gemeenteleden toegelaten in de diensten. U kunt de diensten beluisteren via kerktelefoon en via de website van kerkomroep


We beschikken ook over een YouTube kanaal waar u en jij de diensten kunnen bekijken.
Wekelijks verschijnt er een email-nieuwsbrief met belangrijke en actuele informatie. Als u die nieuwsbrief nog niet krijgt, maar wel een emailadres heeft, geef dat dan door aan ScribaDeAcker@live.nl.

Verder proberen we u via de website op de hoogte te houden.

OPEN KERK 
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. We willen graag ook in coronatijd een plek zijn waar iedereen welkom is. Een huis met een hart. De kerk zal op een veilige manier toegankelijk en ingericht zijn om te komen voor een moment van bezinning. Twee leden van De Acker zullen u verwelkomen en aanwijzingen geven. U en jij zijn van harte welkom om in deze onrustige en onzekere tijd even stil te staan en te bidden. Contactpersoon is Conny Rijlaarsdam (c.rijlaarsdam2@gmail.com). 

Het leven van elke dag als eredienst voor God 
De dienst begint wanneer de kerk uitgaat (Romeinen 12,1). Om dat in deze unieke periode van toenemende isolatie waarin wij niet naar de kerk kunnen gaan, niet te vergeten, bieden wij graag een aantal suggesties voor het geloofsgesprek en voor geloofsopbouw, zodat jij je geloof en dagelijks leven kunt blijven verbinden.

Voor de kinderen 
Om samen met de kinderen mee aan de slag te gaan vonden wij de volgende mogelijkheden die op het internet beschikbaar zijn.

-Het dagelijkse programma van Matthijs Vlaardingerbroek. Kijk op https://creatiefkinderwerk.nl.
-Ga aan de slag met het Focusboekje met gezinsmomenten. 
-Bijbel Basics van het NBG, zie: Bijbelbasics
-Voor liederen verwijs ik naar de site ‘Zingen met meester Richard’. 

Voor de Jongeren
Speciaal voor onze jongeren is er de podcastJONG, zie: http://www.hgjb.nl/jong. Zie verder ook de suggesties hieronder. 

Voor de volwassen
Beluister dagelijks de bijbelpodcast ‘Eerst dit
-Gebruik het Focus gespreksmateriaal voor je eigen stille tijd. 

OP- EN OMZIEN 
We leven in onzekere tijden. Het coronavirus heeft een grote impact op ons allen. Daarom is het belpastoraat opgestart, maar van harte willen wij u en jou oproepen om ook zelf aan de bel te trekken. Wilt u / wil je een gesprek of een gebed, bel dan ds. Jelke de Jong, 015-3611613. Zoek je contact of hulp, bel uw/jouw Pastoraal Ouderling of Pastoraal Medewerker, of bel 06-47 05 21 92 (Pastorale telefoon De Acker). Hebt u gebedspunten voor de gebedsmomenten in de week of voor de voorbede in de eredienst, mail die naar Netty van der Spek (nettyvdspek@gmail.com) of naar ds. Jelke de Jong: (j.de-jong@hetnet.nl).  

Overleden (1) 
Geheel onverwacht is vrijdag 3 april 2020, zittend in zijn stoel, overleden Cornelis Rodenburg. Sinds 12 juli 2017 was hij weduwnaar van Bep Rodenburg-Bronmeijer. Kees is 85 jaar geworden. 

Overleden (2) 
Na een lang en intensief ziekteproces is op zaterdag 11 april op 93 jarige leeftijd overleden Grietje Mak-van Roon. Ze was sinds 1985 weduwe van Willem Mak. Zij is op woensdag 15 april, na een moment van overdenking en dank voor haar leven, begraven op de Protestantse Begraafplaats Geldrop, naast haar man.
We leven mee met Karel, Petra, Klaas en Willianne en bidden voor hen om troost en kracht om, na een periode van intensieve zorg, het verlies van (schoon)moeder en oma een plekje te geven in hun leven.

Giften 
Voor De Acker:
via Miep van der Kleij 1x € 10,00 en via Alise Droppert 1x € 5,00.
Hartelijk dank.

Tenslotte
Een gedicht (met dank aan Eleen Kranenburg)

Hoop
Een geloof dat niet hoopt, is ziek.
Het is als een hongerig kind dat niet eten wil,
of als iemand die moe is maar niet wil slapen.
Gelooft de mens, dan hoopt hij ook.

En het is geen schande te hopen,
grenzeloos te hopen.

Wie kan spreken over God zonder te hopen Hem
eenmaal te aanschouwen?

Wie kan spreken over vrede en liefde tussen mensen,
zonder dat eenmaal in eeuwigheid te willen meemaken?

Wie kan spreken over een nieuwe wereld en 
een nieuwe mensheid zonder te hopen
dat hij daaraan deel zal hebben?

Dietrich Bonhoeffer

albertWijkberichten tot en met 10 mei 2020