Foto 15

Wijkberichten tot en met 10 oktober 2021

op maandag, 20 september 2021

DE EREDIENSTEN
Zondag 26 september
We lezen verder in Ezechiël. Deze keer Ezechiël 34, 1-22. In dit gedeelte gaat het over slechte leiders en over burgers die verkeerd, onrechtvaardig, handelen.

Vanaf deze zondag mogen we weer meer mensen in de kerk ontvangen. U hoeft zich niet meer vooraf aan te melden. In de weekbrief van week 39 leest u meer details over wat er precies verandert en over wat we voorlopig nog handhaven. Er is weer crèche.

Zondag 3 oktober
Dit is een feestelijke dienst. In deze dienst wordt Anna Hagendijk gedoopt. We lezen het Bijbelgedeelte dat in de maand oktober in de kringen centraal staat, namelijk 1 Petrus 3, 13 – 22. In dit gedeelte gaat het over de doop als een vraag aan God om een zuiver geweten. 

Zondag 10 oktober
Deze zondag is een carrouselzondag. Ds. Robert Stigter gaat in De Acker voor. Ik mag in de Dorpskerk de dienst leiden.

Crèche en kindernevendienst.
Tijdens de diensten is er zowel crèche, als kindernevendienst.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Kringen

In de maand september staat Psalm 145 centraal. Een lied dat ons uitnodigt om God de lof te brengen en om de kring van de gemeente op te zoeken. Het lied trekt ons ook in het Koninkrijk van God. De volgende kringen zijn van start gegaan of gaan binnenkort van start. De kringen komen maandelijks bij elkaar in De Acker. Van harte nodigen wij u en jou uit om aan te sluiten bij een kring.

Dinsdagmiddag 14.30 uur.
Contact gegevens: Annie Dijkshoorn, tel.: 2692487; email: jpdijkshoorn@caiway.nl en ds. Jelke de Jong, tel.: 3611613, email: j.de-jong@hetnet.nl. Datum: 21 september.

 Woensdagmorgen 10.00 uur.
Contactpersoon: ds. Jelke de Jong, tel.: 3611613, email: j.de-jong@hetnet.nl. Datum: 22 september.

Er zijn op dit moment drie avondkringen.
Hier de contactgegevens van de afzonderlijke kringen.

– Kring 1. Contactpersoon: Jan Griffioen, tel: 3694268, email: jan.h.griffioen@icloud.com.
– Kring 2. Contactpersoon: Peter de Vries, tel.: 3692513, email: petercj.devries@gmail.com.
– Kring 3. Contactpersoon: Conny Rijlaarsdam, tel.: 06-40496498, email: c.rijlaarsdam2@gmail.com.

OPEN KERK
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. Er is iemand aanwezig om u en jou te verwelkomen en eventueel aanwijzingen te geven. Kom gerust langs. Wijs ook anderen op deze plek van stilte.

Gebedskring
Maandag 4 oktober is er een moment van verstilling en gebed in De Acker. De gebedskring begint om 19.15 uur.

Geboren
Opnieuw een groot wonder. Zo lief en zo klein. Opnieuw dat heerlijke gevoel van blij, trots en heel gelukkig zijn’. Zo openen Jeroen en Mariska van Lith het mooie kaartje waarin ze melding maken van de geboorte van hun zoon Siebe, dinsdag 31 augustus j.l.. Siebe is het broertje Nienke en Jesse. Van harte feliciteren we jullie als gezin met dit lieve kind. We danken God voor dit mooie mensen leven. We wensen jullie als gezien veel vreugde en geluk toe en bovenal Gods zegen.

Overleden
Maandag 6 september 2021 is overleden Pieter Jacobus van Dijk in de leeftijd 77 jaar, echtgenoot van mw. M.H.C.G. van Dijk-van Amsterdam.

OVERIGE
Belijdeniscatechisatie
Dit jaar draait er ook een kring waarvan de leden zich voorbereiden op het doen van openbare geloofsbelijdenis. Wanneer jij of u daaraan deel zouden willen nemen, dan hoor ik het graag.

Verjaardagskaarten De Acker 2022: creatief aan de slag!
Graag stuurt wijkgemeente De Acker een kaartje als een gemeentelid jarig is. Ieder jaar maken we daarvoor kaarten. Voor 2022 zijn we op zoek naar creatieve werkstukken gemaakt door gemeenteleden van De Acker. Het mag van alles zijn: een schilderij, een tekening, een handwerk , een boetseerwerk, een quilt of iets anders wat u met plezier (hebt ge)maakt – groot of klein, abstract of figuratief. Laat uw fantasie werken! Het mag een werkstuk zijn dat u eerder al eens gemaakt hebt, of u kunt iets nieuws maken speciaal voor deze actie. Stuur een digitale foto van uw creatieve uiting (het mogen er ook meerdere zijn) uiterlijk zondag 3 oktober 2021 naar het mailadres fotodeacker@gmail.com.  Mocht u hulp nodig hebben om van uw werk een foto te maken, schroom dan niet om assistentie te vragen bij Arend Kranenburg (tel. 06 4470 0042) of Marijke van Aalst (tel.: 015-3697459). Uit de inzendingen zal een selectie worden gemaakt. We hopen op veel creatieve inzendingen!

Namens de werkgroep Contactpersonen:
– Heleen de Vries (015-3692513)
– Klaas Krijgsheld (015-3640108)

 Giften 1x € 10,00 en 1x € 50,00.  
Hartelijk dank

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 10 oktober 2021