Wijkberichten tot en met 10 september

op dinsdag, 15 augustus 2023

DE EREDIENSTEN
– Zondag 20 augustus
We lezen verder in Romeinen 8. Deze keer staan we stil bij de verzen 23-30. In dit gedeelte gaat het over de zuchten van ons mensen en over het zuchten van de Geest in ons. Dit gedeelte brengt ons bij de vraag wat lijden met ons doet. In de kindernevendienst staat Handelingen 13,50 – 14,18 centraal. Daar is misverstand over een wonder.

– Zondag 27 augustus
We vieren het Heilig Avondmaal. In de toeleiding naar de viering staan we stil bij Romeinen 8, 31-39. In alle lijden wijst Paulus ons de weg naar boven. De kinderen van de nevendienst lezen verder in Handelingen. Deze keer Handelingen 16, 1-18. Paulus naar Europa.

– Zondag 3 september
Ds. H.J. Franzen is deze zondag de voorganger. In de kindernevendienst gaat het over Paulus in de gevangenis van Filippi (Handelingen 16, 19-40).

– Startzondag 10 september: doopdienst
Alvast een vooruitblik voor de startzondag: De dienst op zondag 10 september staat in het teken van twee feestelijke gebeurtenissen. Allereerst wordt in deze dienst de heilige doop bediend aan Merel Pahlplatz, dochter van Caroline Drop en Christian Pahlplatz en zusje van Noor. Caroline en Christian zullen voor sommigen een nieuw gezicht zijn, anderen zullen hen kennen via de organisatie van het Kidzskamp, familiebanden of oude contacten vanuit de Dorpskerk. Naast deze doop vormt de dienst ook het startsein voor de voortzetting van het kerkenwerk en een nieuw seizoen jeugdwerk. Als titel boven deze startzondag staat geschreven: ‘Kerk van alle generaties.’ Ds. Nienke gaat in deze dienst voor. Je kunt aan de feestelijkheid bijdragen door mee te doen met ‘Heel De Acker bakt’: maak van tevoren wat lekkers voor bij de koffie, dan kunnen we daar met elkaar van delen en genieten. Geef je even aan Peter Bennink door dat je meedoet en wat je maakt?

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING

– OPEN KERK
Velen van ons vinden of vonden het heerlijk om in hun vakantie in een kerk een kaarsje aan te steken en te bidden voor een geliefde. Dat kan ook in de Open Kerk, op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur in de stilteruimte van

De Acker. Ruimte voor bezinning en stilte, het lezen van een tekst of lied, en voor het aansteken van een lichtje. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig voor een warm welkom.

– Samen muziek maken
Zondag 24 september komen we voor het eerst bij elkaar om samen muziek te maken, na de dienst in de kerkzaal. Heb je vragen? Stel ze gerust aan Marcel Weijgertse of aan Maaike van der Meer.

– Lasergamen op vrijdagavond 1 september
Om het seizoen feestelijk beginnen zijn alle jongeren van ongeveer 12-25 jaar welkom op vrijdagavond 1 september vanaf 19.30u in de Graanschuur. We gaan met elkaar lasergamen in en om het kerkgebouw! Als iedereen moe en uitgeschakeld is, loopt de avond over in een gezellige borrel. We zullen dan ook even bespreken hoe het komende seizoen er ongeveer uit zal zien, qua catecheses, programma en leiding. We zien je daar graag!

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Mw. W. Baartman-Zwijnenburg.
– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg- Rodenburg en mw. J.D. van Wijk-van der Elst.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld. Weidevogelhof (Floralaan 60): Dhr. B. Bregman.
– Weidevogelhof (Watersnip, Floralaan 40): Dhr. J.G. van der Velden. Weidevogelhof (De Wulp), Floralaan 256): Mw. W.F.A. van der Kleij-Teeuw.
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
– Beth-San: Dhr. C.N. Weerheim.
– De Kreek: Mw. G. van den Berg-Bazuin.
– Woonzorgcentrum Delfshove: Mw. G. Rensen-Ouborg.
– Zorgvila Berckendael: Mw. M.H.M. van Rhijn-To?nnies.

Pastoralia
Miep van der Kleij is verhuisd naar De Wulp (Floralaan 256). Het is de bedoeling dat zij op termijn gaat verhuizen naar Veenhage in Nootdorp. Dhr. Piet van Vliet (Weigelialaan 12) is weer thuis. Dhr. Bert Boon (De Savornin Lohmanlaan 5) verblijft in De Bieslandhof.

Pastoralia/overig
Wij willen iedereen bedanken die door een kaart, bloemen of berichtje ons heeft gefeliciteerd met ons 60 jarig huwelijk. Ook wil ik iedereen bedanken voor een bezoekje, kaarten, bloemen of een appje na mijn onverwachte ziekenhuis opname. Bedankt! Wim en Jenny Calsijn

Huwelijksjubileum
Dhr. en mw. van der Straaten-van der Elst, Emmapark 16, 2641EL, zijn op 28 augustus 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en Gods zegen voor het nieuwe huwelijksjaar toegewenst.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
– Mw. M.M. Bijdevaate- van Dam, wordt op 19 augustus 91 jaar.
– Mw. E.A.M. Bregman- van Soest, wordt op 21 augustus 83 jaar.
– Mw. J.C. Neeleman- van der Neut, wordt op 24 augustus 85 jaar.
– Mw. D.W. Molkenboer- Steffens, wordt op 24 augustus 83 jaar.
– Mw. R. Postma- Reinbott, wordt op27 augustus 89 jaar.
– Mw. J.M. F. van Velde- Drop, wordt op 1 september 82 jaar.
– Dhr. L. Hoogendam, wordt op 3 september 82 jaar.
Allen een goede verjaardag toegewenst en Gods zegen en nabijheid in het nieuwe levensjaar.

Overleden
Dinsdag 4 juli is Cornelis Kindt overleden. Echtgenoot van mw. S. Kindt-Oosthoek (Keurmeesterstraat 13). Cornelis is 86 jaar geworden.

Overleden
Zaterdag 22 juli is op 92 jarige leeftijd overleden Marinus Arie Parhan (Rien). Sinds februari 2013 weduwnaar van Dirkje Parhan-Bakker. Rien woonde de laatste jaren in de Oudelandse Hof te Berkel en Rodenrijs.

Overleden
Zaterdag 29 juli is overleden Francien Jacoba Blom-Nieuwstraten (Schoutenlaan 27). Tine was sinds 15 november 2019 weduwe van Johannes Adrianus Blom (Joop). Tine is 90 jaar geworden.

Overleden
Zondag 30 juli j.l. is op 58 jarige leeftijd overleden Jannetje Vollebregt-Bazuin (Janneke). Echtgenote van Henk Vollebregt (Katwijkerlaan 129).

Welkom
Ciska Esselink heeft aangegeven dat ze lid wil worden van onze wijkgemeente. Daarom heten we haar ook op deze plek heel hartelijk welkom. Je bent inmiddels voor ons geen onbekende meer. We hopen van harte dat je een hele goede tijd zult hebben in ons midden. Na de zomervakantie zullen we haar ook officieel aan de gemeente voorstellen. Ciska woont met haar echtgenoot aan R.P. Geerlingssingel 60.

UIT DE WIJKKERKENRAAD
– Afscheid familie De Jong
In het weekend van 1 oktober hopen we afscheid te nemen van Ds. Jelke en Aagje de Jong. Na jarenlange verbondenheid met onze wijkgemeente gaan zij vanaf oktober van hun pensioen genieten. In oktober is Jelke ook dertig jaar predikant.

Reden voor een feestje! Er is een comite? opgericht om te voorzien in een mooi afscheidsfeest. Heb je zelf leuke ideee?n, of wil je meedoen met de organisatie? Meld je dan even bij Albert van der Spek: albert_spek@hotmail.com

Het is mogelijk om bij te dragen aan een afscheidscadeau. Binnenkort staat er in De Acker een collectebus waarin je een bijdragen kan stoppen. Je kunt ook een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL56 RABO 0354 4041 64 onder vermelding van ‘Cadeau afscheid Ds. Jelke’. Vanuit de commissie wordt er nagedacht over een passend geschenk.

Noteer de volgende momenten alvast in de agenda:
– Op zaterdagmiddag 30 september is er vanaf 15.30 een gezellige middag in De Acker, waarop iedereen uit de gemeente welkom is om Jelke en Aagje te groeten. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
– Op zondagmiddag 1 oktober zal om 14.30u de afscheidsdienst plaatsvinden. Ds. Jelke zal daarin zelf voorgaan. Er is die zondag geen ochtenddienst.

OVERIGE
Bedankt
In de zomertijd zijn ds. Robert Stigter en zijn gezin verhuisd naar Voorburg. Zondag 3 september doet hij daar om 15.00 uur intreden. Ook via deze weg heel hartelijk bedankt voor de collegialiteit in de afgelopen jaren. Van harte Gods zegen gewenst in jullie nieuwe gemeente.

Giften De Acker: 1x € 10,00; 1x € 15,00; 2x € 20,00 en 1x € 50,00. Vanuit de koffieontmoeting op dinsdagmorgen 1x € 50,00 voor De Acker.
Heel hartelijk dank.

Ds. Jelke de Jong en Arlo van Vliet.

albertWijkberichten tot en met 10 september