Wijkberichten tot en met 11 april 2021

op zondag, 21 maart 2021

DE EREDIENSTEN
Zondag 28 maart, 6de zondag van de 40 dagentijd (Palmzondag).
Collega Schormans uit Voorburg leidt de dienst. In het Paasproject staat Johannes 18,1-14 centraal: een groep soldaten komt om Jezus gevangen te nemen.

Vespers
Maandag 29 maart, dinsdag 30 maart en woensdag 31 maart worden er van 19.15-19.45 uur in ons dorp online vespers gehouden. Dit in respectievelijk de Dorpskerk, Joannes de Dooperkerk (Oostlaan 38) en Het Kruispunt (Julianalaan 40A). Elders in deze kerkbode leest u daar meer over,

Donderdag 1 april Witte Donderdag.
In de Stille Week lezen we uit het evangelie van Marcus. In deze dienst lezen we Marcus 14,12-31. We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal. Voor de laatste drie dagen van de Stille Week is er een gestencilde liturgie beschikbaar. Verschillende onderdelen van de diensten worden verzorgd door gemeenteleden.

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
In deze dienst lezen we Hosea 6,1-6 en Marcus 15, 1-15 en 20b-41. De evangelielezing wordt in drie gedeelten gelezen. In deze dienst wordt door de dienstdoende diaken de Paaskaars gedoofd.

Zaterdag 3 april Stille Zaterdag
In stilte komen we de kerk binnen. We houden de stilte vast tot de dienst begint. De schriftlezingen voor de Paasnachtdienst zijn: Psalm 16, 5-11, Johannes 12, 23-24 en Marcus 15, 42-47. Twee kinderen brengen de nieuwe Paaskaars binnen en ontsteken het licht. In deze dienst vindt doopbevestiging plaats.

Zondag 4 april, Eerste Paasdag.
We gedenken en vieren de opstanding van Jezus. Jezus leeft en wij met Hem! We sluiten het Paasproject ‘Een spoor van liefde’ af en lezen Johannes 20, 1-18: Maria uit Magdala en twee leerlingen ontdekken dat het graf leeg is. Maria ontmoet daarna de opgestane Jezus zelf.

Zondag 11 april
In deze dienst gaat ds. Van Schaik uit Dordrecht u en jou voor. ’s Avonds is er om 19.00 uur een jeugdienst.

Bij de diensten
Voor alle diensten geldt: weet je welkom! Wel graag even van te voren via email opgeven. De zondagse diensten beginnen om 10.00 uur. De dienste in de Stille Week beginnen allemaal om 19.30 uur.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
PaasChallenge voor alle leeftijden in het bijzonder voor 10-18 jarigen.
Ontdek  samen hoe het eeuwenoude Paasverhaal ook nu nog voor verrassende ontknopingen zorgt. De bekende of onbekende Nederlandse wijken veranderen dan even in ‘De weg door Jeruzalem’. Het Paaspel is speciaal bedoeld voor jongeren van 10-18 jaar én voor volwassenen. Met wat uitleg kunnen ook jonge kinderen meedoen. Je kan als gezin of in een tweetal je aanmelden. De PaasChallenge wordt coronaproof georganiseerd. In Delfgauw wordt deze gehouden van 19 maart t/m 5 april. In Pijnacker Centrum vanaf 27 maart t/m 5 april. In deze kerkbode en in de weekbrief lees je hoe jij je kunt aanmelden.

OPEN KERK
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. We willen graag ook in coronatijd een plek zijn waar iedereen welkom is. Een huis met een hart. De kerk is op een veilige manier toegankelijk en de consistorie is ingericht als stilteruimte. Er is iemand aanwezig om u en jou te verwelkomen en eventueel aanwijzingen te geven. U en jij zijn van harte welkom om in deze onrustige en onzekere tijd een moment van stilte op te zoeken. Ben je nieuwsgierig hoe de stilteruimte er uitziet? Kom gerust langs. Wijs ook anderen op deze plek van stilte. Wil je ook wel eens als gastheer of als gastvrouw dienst doen, meld je dan aan bij Netty van der Spek, email: nettyvdspek@gmail.com.

 Focus op Jezus.

Focus
In de maand april is het thema van de Focuskringen ‘Tegen de stroom in’. Dit naar aanleiding van 1 Petrus 4, 12-16.

Kringen
De volgende Focuskringen staan gepland. Deze worden in De Acker gehouden of vinden online plaats.

– Donderdag 8 april om 19.30 uur de kring onder leiding van Conny en Netty in de Acker.
– Woensdag 14 april om 9.30 uur de kring onder leiding van ds. De Jong. In De Acker.
– Woensdagmiddag 14 april om 14:30 uur de kring van Petra en Klaas Krijgsheld via Zoom.

Gebedskring
Maandag 6 april is er een moment van verstilling en gebed in De Acker. De gebedskring begint om 19.15 uur.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mw. Slappendel-van Kleij, zijn op 31 maart 60 jaar getrouwd.
Gerard en Ria Droppert-Rodenburg, zijn op 10 april 40 jaar getrouwd.
Wat een geweldig voorrecht dat jullie dit mogen gedenken en vieren.
Van harte gefeliciteerd.
Goede gedenk- en viermomenten gewenst.
En Gods zegen voor de toekomst.

OVERIGE
I.v.m. corona is er voorlopig geen koffieontmoeting op dinsdagmorgen.

Giften
Voor De Acker:
via Anneke Veerman 1x € 5,00;
via Teuny Veerman 1x € 5,00 en 1x € 10,00;
via Eleen Kranenburg 2x € 10,00;
via mij 1x € 20,00; via Annet Broos
en via mij elk 1x € 20,00.
Via Teuny Veerman 1x € 20,00 voor de voedselbank.
Via Eleen Kranenburg 1x € 10,00 en 1x € 15,00 (collectebonnen) voor de voedselbank.
Allen heel hartelijk dank.

Er is hoop!
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop’ (1 Petrus 1, 3).

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 11 april 2021