Wijkberichten tot en met 11 augustus 2019

op dinsdag, 16 juli 2019

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 21 juli
Ds. Franzen is deze zondag uw en jouw voorganger. In de nevendienst gaat het over Jezus bij Marta en Maria (Lucas 10, 38-42).

Zondag 28 juli
Deze zesde zondag van de zomer hoop ik zelf voor te gaan. Op het moment dat ik dit schrijf, is nog niet helemaal duidelijk waar het in de dienst over zal gaan. In de nevendienst staat Lucas 11, 1-13 centraal, ‘Bidden tot een liefdevolle God’.

Lied van de maand
In de maand augustus is lied 226 uit de bundel Hemelhoog lied van de maand. ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet’. Het kinderlied is het lied “Heer, U kent mij als geen ander’ van Marcel en Lydia Zimmer. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=MEgxqgJ0XNY

Zondag 4 augustus
In de nevendienst is het thema: Echte rijkdom. Dit naar aanleiding van Lucas 12, 13-21. In de dienst staan we stil bij Genesis 13: ‘Keuzes maken’.

Zondag 11 augustus
In de morgendienst van deze zondag hopen we elkaar weer te ontmoeten. In de nevendienst wordt de overstap gemaakt naar de brieven. Voor deze zondag staat Kolossenzen 1,1-14 op het rooster, ‘Een geloof dat groeien kan’.

Overlijden.
Op dinsdag 9 juli is dhr. Gerard Weijgertse, de vader van Marcel, op 86 jarige leeftijd overleden. Hij woonde lange tijd aan de Wilgenhof 28, maar verhuisde dit jaar van daar naar Mr. Dr. van den Helmlaan 13. De heer Weijgertse was heel lang betrokken bij onze wijkgemeente en heeft zich samen met de heer Tak ingezet voor het beheer van het archief. De afscheidsdienst en begrafenis vonden maandag 15 juli plaats. We wensen Marcel, Daniëlle, Leandra en Manouk sterkte met het verlies en verdriet en vooral Gods troost.

Verschijnen kerkbode.
De volgende CC verschijnt rond 15 augustus en is voor drie weken. Inleveren kopij voor 9 augustus.

Giften
Arlo van Vliet ontving 1x € 10,00 voor het orgel en 1x € 10,00 voor de koffiepot. Via Daan Notenboom 1x € 200,00 voor de diaconie. Hartelijk dank.

albertWijkberichten tot en met 11 augustus 2019