Wijkberichten tot en met 11 december

op vrijdag, 18 november 2022

DE EREDIENSTEN

Zondag 27 november Eerste zondag van Advent
Deze zondag maken we een begin met het Kerstproject van ‘Vertel het maar’. Dit jaar is het thema ‘Het gaat goedkomen’. We lezen de voorgeschiedenis van Kerst zoals we die lezen in het Lucasevangelie. In de thema’s bij de lezingen wordt steeds Gods liefde genoemd. Daarmee zijn we direct bij de kern van het Kerstevangelie. De reden waarom God de Vader zijn Zoon naar de aarde stuurde is liefde. Liefde voor zijn schepping, liefde dus voor ons, mensen. Gods liefde is niet vanzelfsprekend, maar is en blijft een wonder. De projectverbeelding in de kerk bestaat uit een prachtige veelkleurige ster. De stervorm is verdeeld in allerlei gekleurde facetten, met allemaal verschillende kanten. Tijdens het project belichten we allerlei facetten van Gods liefde. Deze zondag lezen we Lucas 1, 5-15. Het gaat over Zacharias. Het thema is ‘Schrikken van Gods liefde’.

Na de preek besteden we aandacht aan onze plek in de samenleving. Een aantal gemeenteleden vertellen waar ze door de week verblijven en wat ze voor die voorhoedepositie nodig hebben. Dat nemen we mee in de dienst van de gebeden. Dit onderdeel van de liturgie wordt geleid door Albert van der Spek.   

Zondag 4 december Tweede zondag van Advent
De dienst wordt geleid door ds. A. Markus uit Rotterdam. Het thema van het Kersproject is ‘Verrast door Gods liefde’. We lezen Lucas 1, 26-38, de engel verschijnt aan Maria.

Zondag 11 december Derde zondag van Advent
We lezen Lucas 1, 39-36, de ontmoeting van Maria en Elisabeth. Het thema luidt deze keer ‘Samen Gods liefde leren begrijpen’. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Zoekt u/jij een moment van bezinning en stilte of wilt u/jij graag bidden of een kaarsje aansteken voor een geliefde? Dan bent u/jij van harte welkom bij de Open Kerk, op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur in de stilteruimte van De Acker. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig om je te verwelkomen en eventueel een praatje te maken.

Lectio Divina. Bijbellezen met je hart.
Deze vorm van Bijbellezen komt uit het klooster. De wijze waarop het gebeurt is ooit ingegeven door een woord van Jezus uit de Bergrede: ‘Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden’ (Mattheüs 7 vers 7). Bij Bijbellezen en in (Bijbel)kringen blijven wij vaak hangen in ons hoofd. Deze manier van Bijbellezen wil je helpen om je door Bijbelwoorden te laten raken, zodat er in je hart een vuur ontbrandt om naar het Woord te leven. Wil je deze vorm van Bijbellezen leren kennen? Kom dan donderdag 24 november naar De Acker, Park Berkenoord 2. Het programma is gratis en duurt van 20.00-21.30 uur. Om 19.45 is er koffie. Jong en oud is hartelijk welkom. Voor informatie kun je terecht bij ds. Jelke de Jong: j.de-jong@hetnet.nl of 06-17 13 47 77. Opgave is niet nodig, maar met het oog op de organisatie wel handig.

Voeding in de Bijbel
Vanuit de vrouwenkoffieochtend is een thema-avond georganiseerd over ‘Voeding en de Bijbel’. Tijdens deze leer- en doe-avond wordt gedeeld wat de Bijbel ons leert over gezonde voeding en maken we een fruitsnack. Deze avond wordt geleid door Judith Bukman en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Iedereen is welkom in De Acker. Opgave graag op de lijst in de hal van de kerk of bij Netty van der Spek of Aagje de Jong. 

Belijdeniscatechese
De catechese ter voorbereiding op het doen van openbare geloofsbelijdenis gaat donderdag 1 december van start. Het geloofsgesprek voeren we van 16.45-17.45 uur. Om 18.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd waar ook jongeren (en ouderen) die de catechese niet volgen hartelijk welkom zijn. Van harte hoop ik dat er gemeenteleden bereid zijn om voor deze ontmoeting een warme hap te bereiden. Voor het geloofsgesprek maken gebruik van de reader ‘Ik geloof en belijd. Een verdiepende discipelschapscursus die je helpt om een betrokken lid van een kleurrijke gemeente te worden en een kleurbekennend volgeling van Jezus’. Dit is een vertaling van ‘YOUBE. Evangelischer Jugendkatechismus’ geschreven door Dominik Klenk, Roland Werner en Bernd Wannenwetsch. Weet je (nog) niet of je wel belijdenis wilt doen, maar wil je wel deelnemen aan het geloofsgesprek, meld je dan bij mij. Vind je het leuk om mee te eten, geef het aan mij door. Donderdag is de vaste dag van samenkomst. De volgende keer is 15 december.    

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan en mw. W. Baartman-Zwijnenburg.

– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg, mw. J.A. van Zielst-Schoenmaker en mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Mw. C. Verboon-Rensen en dhr. B. Bregman
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
– Beth-San: Dhr. C.N. Weerheim.

Pastoralia
Marja Tuinder is herstellende van een ingrijpende operatie. Gelukkig zijn er geen uitzaaiingen. Ze is weer thuis.
Sytske Pronk heeft een nieuwe knie gekregen. De revalidatie verloopt voorspoedig. Ook zij is weer thuis. Amie Speelpenning heeft veel pijn en is heel erg zieken.
Mw. Truus van den Berg verblijft tijdelijk in ‘De Kreek’, Leeuweriklaan 34, 2691 CK te ’s-Gravenzande.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
Mw. W. van Buren, wordt op 30 november 91 jaar.
Dhr. G.G. Droppert, wordt op 1 december 82 jaar.
Mw. W. F. A. van der Kleij-Teeuw, wordt op 4 december 85 jaar.
Dhr. P.D. Bregman, wordt op 4 december 80 jaar.
Mw. D.A. van Gent-Kemp, wordt op 6 december 86 jaar.
Dhr. H. Cornet, wordt op 6 december 82 jaar.
Mw. P. Bakker-Hofman, wordt op 6 december 83 jaar.
Dhr. L. Luijkenaar, wordt op 7 december 87 jaar.
Mw. S. Kindt-Oosthoek, wordt op 15 december 84 jaar.
Mw. J.P. Verweij-van Son, wordt op 16 december 80 jaar.
Allen Gods nabijheid en zegen toegewenst in uw nieuwe levensjaar.

Huwelijksjubileum
Dhr. en mw. Bazuin-de Graaf, zijn op 30 november 55 jaar getrouwd. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd met uw huwelijksjubileum. Een goed moment van gedenken gewenst.

OVERIGE
Fotoboek De Acker
Ons fotoboek is vernieuwd en geactualiseerd. Het ziet er prachtig uit. Bij elke uitgave wordt het dikker. Dat is een heel werk geweest. Aria Hordijk en Mirjam van Vliet hebben ook deze keer weer hun schouders er onder gezet. Ook via deze weg wil ik jullie daar heel hartelijk voor bedanken. Zolang we nog geen gemeenteapp hebben, is het fotoboek een onmisbaar hulpmiddel voor de onderlinge verbinding. Het oude exemplaar graag inleveren in de doos in de hal van de kerk, om vernietigd te worden.

Bedankt
Vrijdag 21 oktober j.l. was ik 10 jaar in De Acker werkzaam. De wijkkerkenraad heeft dat niet geruisloos voorbij laten gaan. Hartelijk dank voor de aandacht, voor de mondelinge en schriftelijke felicitaties. En natuurlijk voor het prachtige cadeau: een boekenbon en een prachtige plant voor in de tuin. Nogmaals: hartelijk dank.

Kerstkaarten
Verkoop Kerstkaarten op zondag 11 december 2022 in de De Acker na de dienst.

De Kerst komt er weer aan en in ons land is het gebruikelijk om met Kerst een groet en goede wensen te sturen aan familie en aan vrienden/kennissen om hun fijne en gezegende Kerstdagen en een goed begin in Nieuwe Jaar 2023 te wensen. De kaartenstandaard wordt altijd aangevuld met de kaarten, die gemaakt worden door de kaartenmaaksters op de dinsdagochtend.

Zoals voorgaande jaren hebben wij een groot aantal kaarten voor de Kerst gemaakt en deze bieden wij te koop aan om bij te dragen aan de kosten.

Dus wie interesse heeft, neem uw beurs mee en koop onze kerstkaarten.

Giften
Voor De Acker: 1x € 5,00; 1x € 10,00; 1x € 20,00; 1x € 50,00.

Voor de voedselbank: 1x € 40,00.
Hartelijk dank.

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 11 december