Wijkberichten tot en met 12 december 2021

op dinsdag, 23 november 2021

DE EREDIENSTEN

Zondag 28 november Eerste zondag van Advent.
Deze zondag maken de kinderen in de nevendienst een begin met het Kerstproject met als thema ‘Een thuis in Bethlehem’. Het gaat in dit project over Ruth. Deze zondag staat Ruth 1 centraal. Ruth kiest voor Naomi.

Voorin de kerk staat de projectverbeelding. Proponent Rens de Ronde leidt de dienst. Inderdaad, broer van..

Zondag 5 december Tweede zondag van Advent
In dienst en nevendienst lezen we Ruth 2. In de nevendienst is het thema ‘De oogst delen’. In de dienst focussen we in op het thema ‘veiligheid’. Boaz zegt tegen Ruth: ‘ Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen – de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht’. Het gaat in de dienst over schuilen bij God en bij elkaar. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

Zondag 12 december Derde zondag van Advent
Het thema van het Kerstproject is ‘Verlosser in de nacht’. Dit naar aanleiding van Ruth 3. Boaz wil losser zijn. In hem herkennen we zijn God. In de Kerstnacht brengt die Heer verlossing aan een wereld in nood. De duisternis zal verdwijnen, omdat Jezus komt. Dominee Treuren leidt de dienst. Zelf hoop ik in Delfgauw voor te gaan.

Crèche en kindernevendienst
Tijdens de diensten is er zowel crèche als kindernevendienst.

Aanmelden
I.v.m. de 1,5 meter regel is het vanaf nu weer nodig u van tevoren op te geven om een dienst bij te wonen. Gelukkig zijn er na de verbouwing meer plaatsen beschikbaar, zodat de meeste zondagen iedereen die dat wil, naar de kerk kan komen. Opgeven kan per email naar AanmeldenDeAcker@Outlook.com of per telefoon 06 10 34 86 04 . Graag opgeven voor vrijdag 20.00u.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING

Missionaire Toerusting
In de kringen komt deze maand geen thema aan de orde dat gekoppeld is aan ‘Woorden geven’. De kringleden spreken samen af wat ze in de december maand gaan doen. In de woensdagmorgen kring is belangstelling om door te praten over de prekenserie over Ezechiël. Weet je vrij om aan te schuiven. De kring komt woensdag 8 december om 10.00 uur bij elkaar in De Acker.

OPEN KERK
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. Er is iemand aanwezig om u en jou te verwelkomen en eventueel aanwijzingen te geven. Kom gerust langs. Wijs ook anderen op deze plek van stilte.

Gebedskring
Maandag 6 december is er een moment van verstilling en gebed in De Acker. De gebedskring begint om 19.15 uur.

Welkom
We zijn blij en dankbaar dat zondag 21 november j.l. Nienke de Ronde bevestigd mocht worden als predikant in algemene dienst ten dienste van onze wijkgemeente. Ze komt twee dagen in de week bij ons werken en gaat haar gaven vooral inzet in het pastoraat en in het jeugdwerk. Dit is een unieke kans om samen met u en jou de gemeente op- en uit te bouwen. Ik ga er vanuit dat zij mag rekenen op een warm onthaal wanneer zij bij u of bij jou aanbelt en op uw en jou enthousiasme wanneer zij een appel doet op uw of jouw inzet. Een volgende keer gaan we wat meer vertellen over de werkverdeling die Nienke en ik samen hebben gemaakt.   

OVERIGE
Kerstkaartenverkoop
Net als andere jaren is er na de dienst op 5 december een verkoop van kerstkaarten voor een goed doel. Dit jaar is het doel de familie Van den Bosch, die voor Mercy Ships werkt. De kaarten zijn gemaakt door de dames van de koffie-ontmoetingsochtend op dinsdagen in De Acker.

U bent van harte welkom op de dinsdagochtend De Acker, waar u kunt genieten van een kopje koffie of thee. We zijn er vanaf half tien tot half twaalf. Heeft u vervoer nodig, neem dan even contact op met Annet Broos (tel. 015 3612155).

Giften
Voor De Acker:

3x € 10,00;
1x € 40,00; 1x € 50,00.
Voor de actie Schoenendoos diverse giften met een totaal bedrag van € 140,00.
Hartelijk dank.

Adreswijziging
Vanaf donderdag 18 november is ons adres Allendestraat 11, 2807 RA Gouda.
Mijn telefoonnummer is 06 – 17 13 47 77.
Mijn mailadres blijft ongewijzigd j.de-jong@hetnet.nl.
Het nummer van de vaste telefoon komt te vervallen.

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 12 december 2021