Wijkberichten tot en met 12 februari 2023

op zondag, 22 januari 2023

DE EREDIENSTEN
Zondag 29 januari

Proponent Rens de Ronde uit Leiden (de broer van ds. Nienke) leidt de dienst. De kinderen in de kindernevendienst gaan verder met de verhalen over Elia. Deze keer over Elia die offert op de Karmel (1 Koningen 18). Na de dienst liggen er in de hal verjaardagskaarten klaar om verspreid te worden. U leest er meer over onder het kopje ‘Hulp bij bezorgen verjaardagskaarten’.

Zondag 5 februari
We gaan verder met onze reis als Voorhoede. We staan stil bij: wat we ook doen. Het ‘werk’ van onze handen, hoe klein en onbelangrijk het ook mag lijken, is belangrijk voor God. We lezen Kolossenzen 3: 15-24. Een bijzondere tekst waarin Paulus uitlegt dat onze dagelijkse taken ertoe doen. We willen u en jou vragen een voorwerp mee te nemen dat iets zegt over wat je doet op je werkplek, of op school, of over de plek waar je sport of waar jij jouw hobby uitvoert. Dat kan een pen zijn, of een schroevendraaier, of een notitieboekje, of wat dan ook. Alle meegebracht voorwerpen krijgen een plek vóór in de kerk en een rol in de dienst van de gebeden. In de kindernevendienst gaat het over Elia op de Horeb (1 Koningen 19).

Zondag 12 februari
We vieren het Heilig Avondmaal. De viering van het Heilig Avondmaal is samen te vatten met drie woorden; gedenken, gemeenschap en verwachting, of: verleden, heden en toekomst. Tijdens de viering van het avondmaal kijken we achterom. We gedenken het verzoeningswerk dat Christus voor ons tot stand heeft gebracht. We kijken omhoog en om ons heen. We vieren de gemeenschap met Christus en met elkaar. We kijken vooruit en zien uit naar de komst van Gods Rijk in heerlijkheid. Voor deze zondag staat Matteüs 5, 17-26 op het leesrooster. We nemen dit Bijbelgedeelte als opmaat naar de viering van het Heilig Avondmaal. In de nevendienst gaat het over koning Achab die Nabot zijn wijngaard afpakt (1 Koningen 21).

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Velen van ons vinden of vonden het heerlijk om in hun vakantie in een kerk een kaarsje aan te steken en te bidden voor een geliefde. Dat kan nu ook in de Open Kerk, op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur in de stilteruimte van de Acker. Ruimte voor bezinning en stilte, het lezen van een tekst of lied, en voor het aansteken van een lichtje. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig voor een warm welkom.

Aan Tafel
Voor wie daar behoefte aan heeft bieden we in deze koude wintermaanden gezelligheid en een warme hap tijdens lunchtijd. De eerste keer was een groot succes. Een kleine 35 personen namen deel aan de maaltijd. De volgende data zijn de woensdagen 8 februari, 8 maart en 5 april, van 12.30-14.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige financiële bijdrage mag. De maaltijd wordt gehouden in Ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2, Pijnacker. Graag vooraf opgeven bij Ria Droppert (06-10 34 86 04, of email: droppert@hetnet.nl), of bij Heleen de Vries (06-14 83 91 75), of via de intekenlijst in de hal van De Acker. Iedereen is welkom.

JEUGDWERK
Filmavond voor de jeugd
Op vrijdagavond 27 januari is er voor alle tieners en jongeren een filmavond in De Graanschuur. Welke film we gaan kijken blijft nog even een verrassing, maar de deur is open vanaf 19:30 en de film begint om 20.00u. Het gaat vooral om ontmoeten en ontspannen, en daarom hopen we je daar te zien! Als je vragen hebt, kun je die stellen aan Arend of aan ds. Nienke.

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart
Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan en mw. W. Baartman-Zwijnenburg.

Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg en mw. J.A. van Zielst-Schoenmaker.
Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
Weidevogelhof (Floralaan 60): Mw. C. Verboon-Rensen en dhr. B. Bregman
Weidevogelhof (Watersnip, Floralaan 40): Dhr. J.G. van der Velden.
Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
Beth-San: Dhr. C.N. Weerheim.
De Kreek: Mw. G. van den Berg-Bazuin.
Woonzorgcentrum Delfshove: Mw. G. Rensen-Ouborg.
Zorgvila Berckendael: mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies.

Pastoralia
Elly Bregman verblijft voor revalidatie in Vivaldi, Brechtzijde 45, 2725 NR Zoetermeer. Adri Mol moet beslissen welke weg hij wil bewandelen in het palliatieve project dat hem door de oncoloog is geschilderd. Gerda Rensen is verhuisd naar woonzorgcentrum Delfshove, kamer 405 (Vorrinkplein 99, 2624 DS Delft) en Jan van Velden naar Weidevogelhof (Floralaan 40). Mw. Truus van den Berg blijft in De Kreek (Leeuweriklaan 34, ’s Gravenzande). Mw. Van Rhijn is vanuit Veenhage verhuist naar Zorgvilla Berckendael, Gemeentewerf 5, Berkel en Rodenrijks.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
Mw. C. Verheul-Groeneweg, wordt op 31 januari 87 jaar.

Dhr. H.P. Bos, wordt op 3 februari 84 jaar.
Mw. P. van der Kooij-van der Elst, wordt op 4 februari 80 jaar.
Mw. F.J. Blom-Nieuwstraten, wordt op 4 februari 90 jaar.
Dhr. A. C. den Hoed, wordt op 7 februari 88 jaar.
Dhr. J. Ouwenhand, wordt op 7 februari 87 jaar.
Mw. N. Schaart-de Mol, wordt op 10 februari  85 jaar.
Dhr. J. Rip,  wordt op 14 februari 86 jaar.
Mw. M.A. W. Kaizer-Noordam, wordt op 15 februari 80 jaar.

Hulp bij bezorgen verjaardagskaarten
In onze wijk kennen we een heel netwerk van contactpersonen, die er voor zorgen dat allerlei “post” (verjaardagskaarten, attenties, uitnodigingen, AKB) bij alle leden van onze wijkgemeente terecht komen. Dat heeft goed gewerkt, al ruim 10 jaar! Contactpersonen worden echter ouder en het is begrijpelijk dat er in enkele gevallen reden is om te stoppen als contactpersoon. Het blijkt niet eenvoudig om de opengevallen plaatsen elke keer weer op te vullen. We hebben samen met de wijkkerkenraad nagedacht over hoe we voor alle leden van De Acker zoveel mogelijk de bestaande contacten in stand kunnen blijven houden.

Voor die delen van de wijk waarvoor geen contactpersoon meer is, willen we een beroep doen op alle gemeenteleden om te helpen. Als we de werkzaamheden in kleine taken kunnen verdelen onder vele gemeenteleden, kunnen we het systeem samen in stand houden. Daarom vragen we uw hulp voor het brengen van een verjaardagsfelicitatie. De verjaardagskaarten zullen door een kleine voorbereidingsgroep worden geschreven en klaar gemaakt. Elke laatste zondag van de maand liggen de kaarten in de hal van De Acker voor de jarigen in de komende maand. Als vele gemeenteleden enkele felicitatiekaarten meenemen om te bezorgen, kunnen we als wijkgemeente op een positieve manier van ons laten horen.

Jarigen die 80 jaar of ouder worden krijgen naast een kaart ook een bloemetje. Wij zijn op zoek naar een paar gemeenteleden die in de vacante wijken deze bloemetjes willen verzorgen. Lijkt het u leuk, dan kunt u zich aanmelden bij ondergetekenden.

Met ingang van februari willen we starten met deze werkwijze. De laatste zondag van januari liggen de kaarten klaar in de hal van De Acker voor de jarigen in februari. We rekenen op uw hulp!

Heleen de Vries en Klaas Krijgsheld

OVERIGE  
Geldwervingsactie Kerkbalans
Van 14-28 januari wordt de actie Kerkbalans gehouden. Van harte aanbevolen!!!

Giften
Voor De Acker: 1x € 5,00 en 1x € 50,00. Hartelijk dank.

Omruilen
Zondag 8 januari j.l. is er na de dienst een verkeerde rollator meegenomen uit De Acker. Er is een groene rollator meegenomen en een grijze blijven staan. Heeft u een verkeerde rollator thuis? Bel dan even 0610348604, dan worden de rollators omgeruild.

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 12 februari 2023