Wijkberichten tot en met 12 juni 2022

op donderdag, 02 juni 2022

DE EREDIENSTEN

Zondag 5 juni Eerste Pinksterdag
Jezus heeft ons met zijn hemelvaart niet alleen gelaten. Hij ging terug naar de Vader om ruimte te maken voor de Geest. De Geest vernieuwt, verbindt, troost en helpt. In een feestelijke dienst vieren we deze zondag de uitstorting van de Heilige Geest. In deze dienst doet Gerrit van Doorn belijdenis van het geloof. Marcel Weijgertse begeleidt de samenzang met orgel en piano. Wouter en Maaike van der Meer verlenen met zang hun medewerking aan deze dienst. We lezen twee gedeelten uit de Bijbel. Uit het Oude Testament Ruth 1, 6-22 en uit het Nieuwe Testament Handelingen 2,1-13. Er is crèche. De jongste kinderen gaan vóór de preek naar de kindernevendienst. In deze dienst maken we ook ruimte om afscheid te nemen van Karel Mak als ouderling. Vele jaren heeft hij trouw en consciëntieus de wijkgemeente en de centrale gemeente gediend. In de dienst willen we hem daarvoor bedanken. De dienst begint om 10.00 uur. Een mooie gelegenheid om iemand mee te nemen naar de kerk.

Zondag 12 juni
De eerste zondag na Pinksteren heet ‘Zondag Trinitatis’. Zondag van de drie-eenheid. Er is deze zondag geen dienst in De Acker, omdat in de Dorpskerk de jaarlijkse gezamenlijke dienst wordt gehouden. In deze dienst gaan alle vier de wijkpredikanten voor. We lezen verder in het Bijbelboek Ruth. Wat heerlijk dat we dit jaar niet te maken hebben met coronabeperkingen. Als voorgangers zien we er dan ook naar uit om u en jou in de dienst te ontmoeten. De dienst begint om 10.00. Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk. Ter voorbereiding is het goed om het filmpje over het boek Ruth te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=0kVQzFvaLwo&list=PLwCjQMpBO_Ia6CzYunz0fdXh9gT_2-8UJ&index=11.
Zie ook het bericht elders in Centraal Contact.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING

OPEN KERK
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. Er is iemand aanwezig om u en jou te verwelkomen en eventueel aanwijzingen te geven. Kom gerust langs. Wijs ook anderen op deze plek van stilte.

Jeugdwerk
De EO-Jongerendag 2022

Op zaterdag 11 juni is het zover: de EO-Jongerendag in Rotterdam Ahoy. Een onvergetelijke dag met duizenden andere jongeren én toffe muziek. Op het podium de BEAM worshipband, inspirerende sprekers, internationale artiesten en natuurlijk Joram Kaat. Samen ontdekken we (opnieuw) dat God van ons houdt en maken we er een mooi feest van. Zullen we met een groepje vanuit De Acker gaan? Neem gerust ook een paar vriend(inn)en mee! Meld je even met een appje aan bij ds. Nienke, 06-57054909.

OP- EN OMZIEN

Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan.

– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg en mw. J.A. van Zielst-Schoenmaker.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Mw. C. Verboon-Rensen en dhr. B. Bregman
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Wilgenborgh, Rotterdam: Mw. W. Baartman-Zwijnenburg.

Zieken
Dhr. Braat (Kuyperlaan 22) moest plotseling worden opgenomen in het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer thuis. Henny Mol is verhuisd naar woonafdeling 3 Zuid in de Bieslandhof.

Huwelijks jubileum
Dhr. en mw. Bos-de Hoog, Mandenmeesterstraat 5,2641 JZ, zijn op 11 juni 40 jaar getrouwd.

Overleden
Vrijdag 20 mei 2022 is overleden Adriana Martina de Jager-van Herk (Aad). Zij is 92 jaar geworden. Sinds 2006 was ze weduwe van David de Jager. De laatste maanden woonde zij in Berkhout. Daarvoor in Pijnacker: Mr. Dr. van den Helmlaan 85.

Lectores gevraagd
Binnenkort maakt ik het rooster voor de tweede helft van dit kalenderjaar. Wil je ook graag een bijdrage leveren in de zondagse eredienst door via rooster de lezingen uit de Bijbel te verzorgen? Geef je dan vóór 10 juni aan mij op. Graag via mail.

UIT DE WIJKERKENRAAD
Geloofsbelijdenis
Aan het begin van het seizoen heeft Gerrit van Doorn (Strikkade 48) aangegeven dat hij graag belijdenis van het geloof wilde afleggen. We hebben dit seizoen verschillende ontmoetingen met elkaar gehad. Leidraad voor onze gesprekken was het boekje ‘Ik geloof en belijd. Een verdiepende discipelschapscursus die je helpt om een betrokken lid van een kleurrijke gemeente te worden en een kleurbekennend volgeling van Jezus’. In de laatste ontmoeting was Netty van der Spek er ook bij, namens de wijkkerkenraad. De wijkkerkenraad heeft met vreugde kennisgenomen van het verlangen van Gerrit en stemt van harte in met zijn verzoek om in de dienst op Eerste Pinksterdag belijdenis van het geloof af te leggen. We dragen Gerrit op in uw voorbede en meeleven.

Kerk ik vind je mooi. Samen verder
Gerrit was de eerste baby die in De Acker als zelfstandige wijkgemeente gedoopt is. Tijdens de ‘aannemingsavond’ klonk de vraag, de uitroep: ‘Maar het kan toch niet zo zijn dat hij de laatste is die hier belijdenis doet?’ We hopen van niet. Daarom zijn we in geloof en vertrouwen het proces ‘Samen verder’ gestart. Dit proces maakt deel uit van het proces dat we als centrale gemeente gaan onder leiding van Jan Boer. Elders in Centraal Contact leest u daar meer over. In de wijkgemeente stellen we onszelf en elkaar de vraag ‘Hoe kan ik Jezus dienen in De Acker?’ De ingevulde kaartjes ‘Op deze manier kan ik Jezus dienen in De Acker’ kunt u inleveren in de doos in de hal van de kerk. Samen verder is allereerst een zaak van gebed. ‘Maak ons een huis van levende stenen, schuilplaats voor U gebouwd’. Doet u mee, doe jij mee? Alleen samen komen we veder. In vertrouwen en verbinding en vanuit verantwoordelijkheid.  

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 12 juni 2022