Wijkberichten tot en met 13 augustus

op zondag, 16 juli 2023

DE EREDIENSTEN
Zondag 23 juli
Voorganger is deze zondag ds H.P.J. Schormans uit Amersfoort. In de kindernevendienst gaat het over Jozua 10.

Zondag 30 juli
Liefde ziet wijd. Gods verkiezende liefde is niet alleen een kraal in de gouden keten van de orde van het heil. Ze heeft ook te maken met heel de schepping en raakt dus ook milieu en klimaat. De schepping, daarover gaat het in het vervolgen van Romeinen 8. We lezen deze zondag Romen 8, 18-30. In de kindernevendienst staat Jozua 23, 24-31 centraal. Terugkijken en vooruit kijken in Sichem.

Zondag 6 augustus
Vandaag gaat ds B Schoone uit Poeldijk ons voor in de dienst. Na Jozua behandelen we in de kindernevendienst nu verhalen uit Handelingen. Deze zondag de bevrijding van Petrus uit Handelingen 12

Zondag 13 augustus
Voorganger is deze zondag ds G. van Velzen uit de Lier. De kinderen horen va Paulus op Cyprus (Handerlingen 13) in de kindernevendienst.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Open Kerk
Velen van ons vinden of vonden het heerlijk om in hun vakantie in een kerk een kaarsje aan te steken en te bidden voor een geliefde. Dat kan nu ook in de Open Kerk, op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur in de stilteruimte van de Acker. Ruimte voor bezinning en stilte, het lezen van een tekst of lied, en voor het aansteken van een lichtje. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig voor een warm welkom. Samen muziek makenMuziek maken is leuk! Samen muziek maken is nog leuker. Zou je het leuk vinden om na de zomer met ons mee te doen? Plezier maken staat voorop. De opzet is laagdrempelig. Welke muziekinstrumenten bespeel jij? Laat het ons weten! Voor informatie: Marcel Weijgertse en Maaike van der Meer.

Nieuwe wijkbewoners
Achter de brandweerkazerne aan de Nootdorpseweg 3 zijn 18 woonunits gebouwd. Zaterdag 1 juli zijn daar 60 Oekraïense vluchtelingen komen wonen, waaronder 8 kinderen en 4 tieners. Zondag 2 juli hebben een aantal gemeente leden vanuit wijkgemeente De Acker hen welkom geheten. We zijn op pad gegaan met voor ieder huis/gezin een bloem gemaakt door de kindernevendienst, in een vaasje met bloemetjes en wat foldermateriaal. Op een later tijdstip zijn er nog verschillende bijbels gebracht.

Wij hopen dat er een vervolg komt om elkaar te ontmoeten.

Koffie-ontmoetingsochtend in de Acker
Iedere dinsdagochtend vanaf half tien is er in de hal van de Acker de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Voor ieder die komt is er een kopje koffie/thee en vaak ook  een jarige, die trakteert. Loop eens een keertje binnen, het hoeft niet altijd precies om half tien te zijn, later komen mag ook. U bent van harte welkom.

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart

 • Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan en mw. W. Baartman-Zwijnenburg.
 • Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg en mw. J.D. van Wijk-van der Elst.
 • Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
 • Weidevogelhof (Floralaan 60): Dhr. B. Bregman.
 • Weidevogelhof (Watersnip, Floralaan 40): Dhr. J.G. van der Velden.
 • Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
 • Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
 • Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
 • De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
 • Beth-San: Dhr. C.N. Weerheim.
 • De Kreek: Mw. G. van den Berg-Bazuin.
 • Woonzorgcentrum Delfshove: Mw. G. Rensen-Ouborg.
 • Zorgvila Berckendael: Mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies.

Pastoralia
Mw. Jenny Calsijn (Parklaan 87) is weer thuis.
Mw. Blok (Mr. Dr. van den Helmlaan 99) heeft in het ziekenhuis gelegen, maar is weer thuis.
Dhr. Pim Hoogerdijk (Wilgenhof 40) is weer thuis. De situatie van hem en zijn vrouw is kwetsbaar.
Mw. Blom (Schoutenlaan 27) heeft te horen gekregen dat artsen niets meer voor haar kunnen doen.
De gezondheid van mw. Coby Rip (Boomgaard 9) is kwestsbaar.
Dhr. Bert Boon (De Savornin Lohmanlaan 5) verblijft in De Bieslandhof.
Dhr. Piet van Vliet (Weigelialaan 12) is opgenomen in de GGZ te Delft.

Wilt u in deze vakantie periode extra omzien naar elkaar? Als u of een gemeentelid iets overkomt meldt het via de pastorale telefoon: 06 47052192 (dit kan ook via whatsApp).

Verjaardagen 80 jaar en ouder
Mw. E. Glintmeijer,  wordt op 22 juli 85 jaar.

Dhr. R. Nieuwenkamp, wordt op 27 juli 87 jaar.
Mw. N. de Pater- Rensen, Veenhage, Straatje van Vermeer, wordt op 29 juli 81 jaar.
Mw. R. Bazuin- Millenaar, wordt op 5 augustus 90 jaar.
Mw. A.P. Slootweg- van der Noll, wordt op 9 augustus 86 jaar.
Dhr. H.A. Witkamp, wordt op 9 augustus 88 jaar.
Mw.W. van Gent- van Oosten, wordt op 11 augustus 85 jaar.
Mw. W.A.H. Loncke- Geerling, wordt op 14 augustus 81 jaar.
Dhr. M. Vlig, wordt op 16 augustus 94 jaar.

Mw. D. van Wijk- Groenheijde, wordt op 17 augustus 89 jaar.

Overleden
Vrijdag 23 juni j.l. is op 80 jarige leeftijd overleden Adriaan Mol (Oostlaan 100).

Adri was echtgenoot van Henny Mol-van den Broek (De Bieslandhof). De uitvaardienst en de crematie hebben vrijdag 30 juni j.l. plaatsgevonden.

UIT DE WIJKKERKENRAAD
Startzondag
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet gaan we weer aan een nieuw seizoen beginnen! Dit jaar vieren we startzondag op zondag 10 september. Wie vindt het leuk om zich in te zetten voor het activiteitenprogramma na de kerkdienst? Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn, en er liggen nog draaiboeken van vorig jaar. Heb je ideeën? Meld je even bij ds. Nienke.

Afscheidsmoment(en) familie de Jong
Niet lang na de startzondag hopen we afscheid te nemen van Ds. Jelke en Aagje de Jong. Na jarenlange verbondenheid met onze wijkgemeente gaan zij vanaf oktober van hun pensioen genieten. In oktober is Jelke ook dertig jaar predikant. Reden voor een feestje! Er is een comité opgericht om te voorzien in een mooi afscheidsfeest. Heb je zelf leuke ideeën, of wil je meedoen met de organisatie? Meld je dan even bij Albert van der Spek: albert_spek@hotmail.com

Noteer de volgende momenten alvast in de agenda:

 • Op zaterdagmiddag 30 september is er van 15.30-17.30u een gezellige middag in De Acker, waarop iedereen uit de gemeente welkom is om Jelke en Aagje te groeten.
 • Op zondagmiddag 1 oktober zal om 14.30u de afscheidsdienst plaatsvinden. Ds. Jelke zal daarin zelf voorgaan. Er is die zondag geen ochtenddienst.

Consulent
Om ons te helpen bij het beroepingsproces na het vertrek van ds Jelke de Jong, hebben we ds Martine Stougie uit Berkel bereid gevonden om als consulent op te treden. Het is fijn om alvast zicht te hebben op deze hulp.

Met vriendelijke groet,

Ds. Jelke de Jong / Jolanda van Doorn

albertWijkberichten tot en met 13 augustus