Foto 7

Wijkberichten tot en met 13 juni 2021

op maandag, 24 mei 2021

DE EREDIENSTEN
Zondag 30 mei
De eerste zondag na Pinksteren is de Zondag voor de Vervolgde Kerk. Dit omdat vervolging van christenen al kort na de uitstorting van de Heilige Geest is begonnen.
Op de Zondag voor de Vervolgde Kerk leven we mee met onze broers en zussen, overal ter wereld, die lijden vanwege hun geloof. Collega Verweij uit ’s Gravenzande is deze morgen de voorganger. In de kindernevendienst staat Genesis 16 centraal: de geboorte van Ismaël.

Zondag 6 juni
In deze dienst sluiten we Focus als begeleidingsproces vanuit de IZB af. Albert van der Spek blikt als voorzitter van het Focusteam terug op ruim twee jaar Focus en hij zal ook in grote lijnen aangeven hoe we van plan zijn om de beweging van Focus voort te zetten. We lezen 1 Tessalonicenzen 1,1-10. De gemeente in Tessalonica is, ondanks vervolging, een groeiende gemeente. In de preek willen we ontdekken wat het geheim is van deze groei. In deze dienst nemen we afscheid van Jan Chris van Dam en Jan Griffioen als pastorale ouderlingen. Zij hebben vele, vele jaren de gemeente in het ambt gediend. Daar staan we in deze dienst bij stil. Ook vanaf deze plaats wil ik hen hartelijk bedanken voor hun grenzeloze inzet voor onze wijkgemeente. In de nevendienst gaat het over het verbond tussen God en Abraham (Genesis 17).   

 Zondag 13 juni
Deze zondag houden we de gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Deze keer wordt de dienst gehouden in en uitgezonden vanuit De Acker. Johannes 4 staat centraal. Alle vier de predikanten gaan in deze dienst voor. De dienst wordt uitgezonden via het YouTube kanaal van De Acker. De kinderen van de kindernevendienst komen in hun eigen wijkgemeente op hun eigen vertrouwde plek samen. Voor de kinderen van De Acker is er nevendienst in en vanuit De Graanschuur.

Lectores
Binnenkort ga ik weer een nieuw rooster maken voor de lectores. Heb je een heldere stem en wil je ook graag een paar keer per jaar in de dienst het Bijbelgedeelte voorlezen, geef je dan vóór 5 juni bij mij op.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. We willen graag ook in coronatijd een plek zijn waar iedereen welkom is. Een huis met een hart. De kerk is op een veilige manier toegankelijk en de consistorie is ingericht als stilteruimte. Er is iemand aanwezig om u en jou te verwelkomen en eventueel aanwijzingen te geven. U en jij zijn van harte welkom om in deze onrustige en onzekere tijd een moment van stilte op te zoeken. Ben je nieuwsgierig hoe de stilteruimte er uitziet? Kom gerust langs. Wijs ook anderen op deze plek van stilte. Wil je ook wel eens als gastheer of als gastvrouw dienst doen, meld je dan aan bij Netty van der Spek, email: nettyvdspek@gmail.com.

Eindevaluatie Focus
De eindevaluatie van Focus is ingevuld door bijna 60 gemeenteleden. Dat zijn er bijna 20 meer dan bij de tussenevaluatie. Iedereen die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen, willen we daar hartelijk voor bedank. Naast een enkele kritische en negatieve stem is het Focustraject door veel gemeenteleden als positief ervaren. Dat stemt tot dankbaarheid.

Gebedskring
Maandag 7 juni is er een moment van verstilling en gebed in De Acker. De gebedskring begint om 19.15 uur.

Zieken
Dhr. A. Gravesteyn is verhuisd naar de Weidevogelhof. Mooi dat hij weer terug mocht keren naar Pijnacker. We hopen dat hij een goede tijd zal hebben in de Weidevogelhof.

Mw. Blom moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Zij is inmiddels weer thuis.
Gerda Rensen verblijft tijdelijk in de Bieslandhof.
Mw. Van den Berg verblijft tijdelijk in Delfshove te Delft.

Huwelijksjubileum
Met vreugde en in dankbaarheid mogen we vermelden dat Daan en Hennie Notenboom-Harteveld, Magnolialaan 22, 2641CM, donderdag 10 juni 50 jaar getrouwd zijn. Van harte feliciteren we jullie met dit gouden huwelijksjubileum. Een halve eeuw samen! We hopen dat jullie mooie momenten van gedenken en vieren zullen hebben, samen met jullie kinderen en kleinkinderen. Voor de tijd die voor jullie ligt, wensen we jullie gezondheid toe en Gods nabijheid en zegen.   

Overleden
Dinsdag 27 april 2021 is overleden Petronella Schaap-Schaap. Zij was echtgenote van dhr. A. Schaap, Nobellaan 9. Ze is 76 jaar geworden. De rouwdienst en de begrafenis hebben donderdag 6 mei in besloten kring plaats gevonden.

Verhuisd
Mw. Van Dam-van Geest is verhuisd. In korte tijd gebeuren er ingrijpende dingen in haar leven. Van harte hopen we dat haar nieuwe appartement een thuis voor haar zal worden.

OVERIGE
Giften

Voor De Acker: via Sytske Pronk 1x € 10,00;
via Annet Broos 1x 20,00.

Hartelijk dank.
Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 13 juni 2021