Wijkberichten tot en met 13 oktober 2019

op donderdag, 03 oktober 2019

BIJ DE DIENSTEN
Lied van de maand 
In oktober is lied 699 uit de bundel Hemelhoog lied van de maand. ‘Draag de last, die een ander buigt’. Het kinderlied deze maand is ‘Dank U wel’ van Lydia Zimmer. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=qvc-6NE4Kc4.

Zondag 6 oktober 
Op deze Israëlzondag staat het tweede gesprek van het Focusblok 3 centraal. Het thema is: ‘Als het erop aan komt’. Daniel 1,1-21 is daarbij het uitganspunt. De Jood Daniël leeft en werkt aan het hof van Babel. Dat is spannend. En Daniël maakt het nog spannender. In de dienst vertellen drie gemeenteleden wat ze voor de kost doen en hoe zij op hun werk hun christen-zijn handen en voeten proberen te geven. In deze dienst worden Karel Mak en Netty van der Spek herbevestigd tot ouderling van onze gemeente. In de nevendienst staat Samuël 4 centraal. De Filistijnen veroveren de ark van de HEER.

Zondag 13 oktober 
Terwijl ik dit schrijf, weet ik nog niet helemaal zeker waar ik over ga preken. Grote kans dat het Psalm 73 wordt. In de nevendienst gaat het over de ark die nu in de handen van de Filistijnen is (Samuël 5). 

OP- EN OMZIEN Zieken.  
Bram Bregman verblijft in revalidatiecentrum Westhoff en mw. Rodenburg in de Bieslandhof te Delft. Ineke Kranenburg verblijft in Weidevogelhof.

Overleden 
Donderdag 12 september 2019 is op 78 jarige leeftijd overleden Elizabeth Harteveld-Valkenburg (Bep). Sinds 1998 was zij weduwe van Aad Harteveld.

Welkom 
Ook via deze weg willen we William, Mirelle en Joshua de Lange hartelijk welkom heten in onze wijkgemeente. We hopen dat jullie een goede tijd zullen hebben in ons midden.  

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Flow-Beurs Zaterdag 12 oktober wordt van 10.00-15.00 uur voor de derde keer de Flow-beurs gehouden. Deze keer in winkelcentrum Ackershof 2. Ook deze keer is De Acker present. Bidt om goede contacten. 

Als het erop aan komt Ontmoetingsplekken. 
Op verschillende plekken staat Daniël 1 centraal. 
Zondag 6 oktober na de dienst in de keukenzaal van De Acker. Woensdag 9 oktober om 10.00 uur bij de familie Calvert (Tilanussingel 49) en om 19.30 uur in De Graanschuur (Jongeren Groeigroep). 
Donderdag 10 oktober om 20.00 uur in De Graanschuur onder leiding van Netty en Conny.
Dinsdag 15 oktober 14.30 uur, Prunuslaan 2, onder leiding van Annie Dijkshoorn en om 19.30 uur aan Louise de Colignystraat 5 onder leiding van Roel Nieuwenkamp. Eveneens om 19.30 uur aan de Katwijkerlaan 24 onder leiding van Netty van der Spek (a.i.).
Woensdag 16 oktober 19.45 uur aan Hesselt van Dinterlaan 9 onder leiding van Peter de Vries. 
Donderdag 24 oktober 6.30 uur in De Acker onder leiding van Arlo van Vliet. Inclusief ontbijt. 

Giften.
Voor De Acker:
via Mirjam van Vliet 1x € 5,00;
via Greet den Boer 1x € 10,00.
Heleen de Vries ontving € 50,00 voor de diaconie.
Hartelijk dank. 

albertWijkberichten tot en met 13 oktober 2019