Wijkberichten tot en met 15 december 2019

op zondag, 01 december 2019

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 8 december 
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. We lezen  Micha 2, 6-13 en Matteüs 1, 19-23. Tekst voor de preek is Micha 2,13a: ‘Hij die een bres slaat, gaat voorop’. Het projectsymbool is een weegschaal. 

Zondag 15 december 
Het thema van deze dienst is ‘Amazing Grace’. We lezen o.a. Micha 6, 1-8. Er is een korte preek met veel samenzang. Een handspiegel is het symbool bij het kerstproject. Het is een uitnodiging om de weg naar binnen te maken. In de preek ga ik uitleggen waarom. 

OP- EN OMZIEN 
Huwelijks jubileum 
Deze keer drie jubilea.
Dhr. en mw. Meijndert-den Uijl, zijn op 11 december 55 jaar getrouwd.
Dhr. en mw. Schaap-Schaap, zijn op 16 december 50 jaar getrouwd.
Dhr. en mw. Van Mameren-Klinkhamer, zijn op 21 december 45 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd. 

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Kansen in het dagelijks leven. 
In de kringen staan we stil bij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37). Als christelijke gemeente maken we deel uit van de wereldwijde beweging van publieke liefde. Deze gelijkenis houdt ons een spiegel voor en roept de vraag op: ‘Hoe gevoelig zijn wij? Durven we ons in ons hart te laten raken door de nood van mensen om ons heen om hen nabij te zijn?’ Deze gelijkenis nodigt ons uit om de kansen die God ons in het dagelijkse leven geeft om het evangelie zichtbaar te maken, ook te benutten. Onder andere door voor iemand (die dat nodig heeft) een naaste te zijn. Een naaste ben je niet bij voorbaat. Dat word je.

Ontmoetingsplekken. 
Op verschillende plekken komen Focuskringen bij elkaar. 
Woensdag 4 december om 20.00 uur de kring van Netty en Conny in De Graanschuur. 
Dinsdag 10 december om 14.30 uur de kring van Annie Dijkshoorn en om19.30 uur de kring bij mw. Brus, Katwijkerlaan 24. 
Woensdag 11 december om 10.00 uur de kring bij de familie Calvert (Tilanussingel 49) en 14.30 uur de kring bij Klaas en Petra Krijgsheld, Westlaan 7.
Dinsdag 17 december om 20.00 uur bij Roel Nieuwenkamp, Louise de Colignystraat 5.
Donderdag 19 december 6.30 uur de kring van Arlo van Vliet in De Acker. Inclusief ontbijt! En om 19.45 uur de kring van Peter de Vries (Hesselt van Dinterlaan 9)

JEUGDWERK
Met elkaar op zoek #Acker 
De jongeren van de catechesegroep ontmoeten elkaar onder leiding van Richard Eijgenraam zondag 15 december na de dienst in de gebedsruimte. 

Ds. Jelke de Jong.   

albertWijkberichten tot en met 15 december 2019