Wijkberichten tot en met 15 maart 2020

op maandag, 02 maart 2020

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 8 maart (2de zondag van de 40dagentijd)
In het kader van het Paasproject (‘Ken je Mij?’) is deze zondag het thema: ‘Wat geef je Mij?’ Dit naar aanleiding van Matteüs 26, 1-16. In dit gedeelte gaat het over de boze Farizeeën en de dankbare vrouw. Het projectsymbool is deze keer een hart als teken van onvoorwaardelijke liefde. Het mooiste dat God aan ons heeft gegeven, is de verlossing in Christus. Zijn liefde overwint het kwaad. Als je dat weet, wat geef je Hem dan? De dienst wordt geleid door collega Treuren. Zelf hoop ik in Delfgauw voor te gaan. 

Met het oog op de Bidstond. 
Woensdag 11 maart is het ‘Biddag voor gewas en arbeid’. Dat betekent dat de dienst van zondag 15 maart in het teken staat van bidden. Zondag 8 maart krijgt u na de dienst een kaartje uitgereikt. Daar kunt u thuis een gebedspunt opschrijven. Het kaartje graag meenemen naar de Bidstond op 15 maart, dan nemen we uw gebedspunt mee in de dienst van de gebeden.

Jeugddienst Zondag 8 maart is er ’s avonds (19.00 uur) een jeugddienst. Deze wordt geleid door Albert van der Spek. Het thema is ‘Heb je even voor Mij?’ Muzikale medewerking wordt verleend door de jeugdband ‘King’s Youth’. Een nieuwe spreker, en nieuwe band daar moet je bij zijn. Weet je welkom. Neem vrienden, vriendinnen en bekenden mee. 

Zondag 15 maart (3de zondag van de 40dagentijd).
De dienst staat in het teken van Bidstond. We beginnen de dienst met een tekst uit Prediker 2,24a: ‘Er is geen groter goed voor de mens dan dat hij eten zal en drinken, en zijn ziel het goede zal doen zien met zijn gezwoeg’ We lezen Lucas 12, 13-31 en Matteüs 6, 19-23. Het thema is ‘Wat is echt belangrijk?’ Aan het eind van de dienst op 8 maart is u en jou een kaartje aangereikt om een gebedspunt op te schrijven. Dit kaartje voor deze dienst graag weer meenemen. Bij binnenkomst in de kerk verzamelen we alle kaartjes met gebedspunten. De gebedspunten vormen een onderdeel van de voorbede. In de nevendienst (de jongste groep) staat Matteüs 26, 57-68 centraal. Jezus veroordeeld door de Joodse Raad. Het thema is ‘Wat zeg je over Mij?’ Op de projectverbeelding zien we vandaag een Bijbel verschijnen, als teken bij deze geschiedenis: ‘Wat doen wij met Gods Woord?’. In de 40dagentijd collecteren we voor het Leger des Heils. In deze dienst verzorgen zij een korte presentatie. Voor de kleine kinderen is er gedurende de hele dienst crèche. 

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Focus ontmoetingsplekken 
De gemeente als oefenplaats voor het verlangen naar God. Daar gaat het over in de verschillende Focusontmoetingsplekken. Dit naar aanleiding van Psalm 84. 
Hier een globaal overzicht van ontmoetingsplekken. Weet je vrij om aan te schuiven.

Dinsdag 10 maart 19.30 uur, Katwijkerlaan 24 (de kring van Jan en Mieke).
Woensdag 11 maart 10.00 uur, Tilanussingel 49. Deze kring wordt door mij geleid. 
Donderdag 12 maart om 6.30 uur in De Acker (Early Bird onder leiding van Arlo). Deze bijeenkomst is met ontbijt. ’s Avonds om 20.00 uur in De Graanschuur de kring van Conny en Netty.
Dinsdag 17 maart, 14.30 uur, Prunuslaan 22 (de kring van Annie Dijkshoorn) en om 19.30 uur Louise de Colignystraat 5 (de kring van Roel Nieuwenkamp).

Focus meet-up 
Inmiddels zijn we ruim een jaar met elkaar met Focus onder weg. We zijn dankbaar om te zien dat ruim 80 mensen open met elkaar in gesprek gaan over God en geloven. Dit gebeurt in kleine groepjes. Als commissie lijkt het ons mooi wanneer alle deelnemers elkaar ontmoeten. Wij nodigen u daarom graag uit voor een Focus meet-up. Een avond met een bijzonder karakter, want u als deelnemer en het elkaar ontmoeten staan hierin centraal. Ook hebben we een speciale gast voor u uitgenodigd. Als focus deelnemer bent u op 16 maart vanaf 17.45 uur van harte welkom in De Acker. Om 18.00 uur gebruiken wij met elkaar de maaltijd, waarna aansluitend het programma gaat starten. Een hartelijke groet en tot ziens, Het Focus team.

JEUGWERK
Met elkaar op zoek #Acker
Deze jongeren komen zondag 8 maart bij elkaar in De Graanschuur. Deze vorm van catechese wordt geleid door Richard Eigenraam.
Catechese 
De jongeren van de oudste catechesegroep ontmoeten elkaar na de dienst van zondagmorgen 8 maart. We lezen verder in het evangelie van Marcus. 

Giften 
Voor De Acker: via Anneke Veerman 1x € 5,00. Via Daan Notenboom € 300, voor MBS Billy Brown en € 87,- voor de diaconie. Hartelijk dank.

Ds. Jelke de Jong. 

albertWijkberichten tot en met 15 maart 2020