Wijkberichten tot en met 16 april 2023

op woensdag, 29 maart 2023

DE EREDIENSTEN
Zondag 2 april Palmzondag
Op weg naar Goede Vrijdag en Pasen lezen we dit jaar uit het Johannesevangelie. Deze zondag lezen we Johannes 12, 1-11. Martha en Maria verbinden zich zes dagen voor Pesach nadrukkelijk met Jezus. In de kindernevendienst staat in het kader van het paasproject ‘God opent voorgoed de toekomst’, Exodus 12 centraal. Deze zondag is het thema: ‘Gehoorzaam op weg naar de vrijheid’.

Vespers
Maandag 3 april, dinsdag 4 april en woensdag 5 april worden er van 19.15-19.45 uur in ons dorp vespers gehouden. Dit in respectievelijk Joannes de Dooperkerk (Oostlaan 38), de Ontmoetingskerk en in De Acker. Ds. Nienke leidt de vesper in De Acker. Het centrale thema van de vespers is ‘Blijf mij nabij’.

Donderdag 6 april Witte Donderdag.
Deze dag vieren we op de middag in kleine kring avondmaal aan huis. Wilt u daar aan deelnemen, of bij u thuis avondmaal vieren? Neem dan contact op met Ria Droppert, tel: 06-10 34 86 04. Om 18.00 uur is er een verbindende maaltijd. Iedereen is welkom, voor eten wordt gezorgd, maar meld je wel even aan bij Ria of via de intekenlijst achterin de kerk. Om 19.30 uur begint de dienst, waarin we het Heilig Avondmaal vieren. We lezen Johannes 13, 1-15 en Matteüs 26, 30-46. De opbrengst van de avondmaalscollecte is bestemd  voor Sushan Shestha, student aan het MBS in Maleisië. Voor de drie diensten vóór Pasen is een liturgieboekje gemaakt.

Met de jongeren doen we deze Witte Donderdag in De Graanschuur de Paaschallenge: een mooi programma van de landelijke kerk vol spel, video’s, luisterfragmenten en gesprek om samen stil te staan bij de betekenis van Pasen. Alle tieners en jongeren zijn welkom, graag even melden bij Ds. Nienke of je meedoet. We starten tegelijk met de maaltijd, om 18.00 uur. Na afloop van de dienst en de Paaschallenge is iedereen welkom om in De Graanschuur mee te kijken naar The Passion, het televisieprogramma waarin het lijdensverhaal wordt neergezet met behulp van moderne muziek en acteurs. The Passion begint om 20.30 uur.

Vrijdag 7 april Goede Vrijdag
In de kerkdienst, die om 19.030 uur begint, lezen we Exodus 12, 21-28, Johannes 19, 1-37. De tekst voor de preek is Johannes 19,18: ‘Daar kruisigden ze Hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden’. De evangelielezing wordt in drie gedeelten gelezen. In deze dienst wordt de Paaskaars gedoofd en verlenen verschillende gemeenteleden hun medewerking.

Zaterdag 8 april Stille Zaterdag
In stilte komen we de kerk binnen. We houden de stilte vast tot de dienst begint. De schriftlezingen voor de Paasnachtdienst zijn: Psalm 16, 5-11, Johannes 12, 23-24 en Johannes 19, 38-20. Ergens las ik ‘In de Paaswake is er het spel van licht en water’. Die uitspraak heeft er toe geleid dat ik mij bij de meditatie hebt laten leiden door de quilt van mw. Hoogendoorn uit Leerdam met als titel ‘Als alles duister is…’, zie: wwwwbijbelquilts.nl. In dit kunstwerk zie je ook dat spel van licht en water dat zo kenmerkend is voor de dienst op deze Stille Zaterdag. Twee jongeren brengen de nieuwe Paaskaars binnen en ontsteken het licht. In deze dienst, die om 19.30 uur begint, vindt doopbevestiging plaat.  

Zondag 9 april Eerste Paasdag
Jezus leeft en wij met Hem! We gedenken en vieren de opstanding van Christus uit de dood. In de dienst wordt de het paasproject ‘God opent voorgoed de toekomst’, afgerond. De kinderen in de nevendienst lezen Exodus 14. In de dienst staan wij stil bij een gedeelte uit Johannes 20. Ds. Nienke en ik leiden samen de dienst. Neem gerust familie, buren en kennissen mee naar de kerk. Na de dienst is er voor u en jou een verrassing.

Op zondag 16 april gaan we verder waar we gebleven waren in Johannes 20, en richten we ons op de persoon van Thomas. Bij hem moeten de gebeurtenissen van de paasdagen even landen. Herkenbaar misschien? In deze dienst gaat ds. Nienke voor. In de kindernevendienst staan de komende weken gedeelten uit de eerste Petrusbrief centraal. Deze zondag is dat 1 Petrus 1, 13-25 (leven in ontzag voor de levende Heer)

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Velen van ons vinden of vonden het heerlijk om in hun vakantie in een kerk een kaarsje aan te steken en te bidden voor een geliefde. Dat kan nu ook in de Open Kerk, op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur in de stilteruimte van de Acker. Ruimte voor bezinning en stilte, het lezen van een tekst of lied, en voor het aansteken van een lichtje. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig voor een warm welkom.

Aan Tafel
Voor wie daar behoefte aan heeft bieden we in deze koude wintermaanden gezelligheid en een warme hap tijdens lunchtijd. De eerste keer was een groot succes. Ruim 40 personen namen de laatste keer deel aan de maaltijd. De volgende datum is de woensdag 5 april, van 12.30-14.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige financiële bijdrage mag. De maaltijd wordt gehouden in Ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2, Pijnacker. Graag vooraf opgeven bij Ria Droppert (06-10 34 86 04, of email: droppert@hetnet.nl), of bij Heleen de Vries (06-14 83 91 75), of via de intekenlijst in de hal van De Acker. Iedereen is welkom.

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan en mw. W. Baartman-Zwijnenburg.

– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg, mw. J.A. van Zielst-Schoenmaker en mw. J.D. van Wijk-van der Elst.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Mw. C. Verboon-Rensen en dhr. B. Bregman
– Weidevogelhof (Watersnip, Floralaan 40): Dhr. J.G. van der Velden.
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
– Beth-San: Dhr. C.N. Weerheim.
– De Kreek: Mw. G. van den Berg-Bazuin.
– Woonzorgcentrum Delfshove: Mw. G. Rensen-Ouborg.
– Zorgvila Berckendael: Mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies.

Pastoralia
Rinus van Uffelen (Parklaan 91) moest in het Westeindeziekenhuis (Den Haag) een ingrijpende operatie ondergaan. Er wordt gezocht naar een plaats voor revalidatie. Miep van der Kleij (Charlotte de Bourbonstraat 115) heeft in het Reinier de Graaf Gasthuis gelegen en verblijft nu voor revalidatie in revalidatiecentrum Westhoff in Rijswijk. Trudy Droppert (Keulseweg 16) heeft in het ziekenhuis gelegen en verblijft nu in het hospice te Delft (gebouw Delfshove). Mw. Van Erven (Elzenlaan 4) heeft in het ziekenhuis gelegen, maar is weer thuis. Ook andere gemeenteleden dobben met hun gezondheid, maken een intensieve periode mee, zoeken naar betekenis in de tijd die hen hier op aarde gegeven wordt. Laten we met elkaar meeleven en elkaar dragen in onze gebeden.   

Huwelijksjubileum
Dhr. en mw. Rodenburg-van der Graaf, Vlielandseweg 123A, 2641KB, zijn op 17 april 55 jaar getrouwd. Ook via deze weg willen we jullie hartelijk feliciteren met jullie jubileum. Een fijne gedenkdag gewenst en Gods zegen en nabijheid voor nu en altijd. De Heer zegt: ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog’ (Psalm 32,8).

Verjaardagen 80 jaar en ouder
– Mw. H.G. Mol-van den Broek, wordt op 2 april 82 jaar.

– Dhr. A. Mol, wordt op 2 april 80 jaar.
– Mw. A.C. Nieuwenkamp-van Dop, wordt op 3 april 84 jaar.
– Mw. H.N. van der Helm-Poot, wordt op 4 april 80 jaar.
– Mw. E.M. Kromkamp-Stougie, wordt op 5 april 82 jaar.
– Mw. H. Seelemeijer-Kuiper, wordt op 5 april 86 jaar.
– Dhr. J. Wenteler, wordt op 7 april 88 jaar.
– Dhr. A. Rensen, wordt op 7 april 87 jaar.
– Dhr. C. Kindt, wordt op 9 april 86 jaar.
– Mw. J.D. van Wijk-van der Elst, wordt op 15 april 93 jaar.

Nieuw ingekomen
In de afgelopen periode hebben we verschillende mensen welkom mogen heten in onze wijkgemeente. Rob en Helgamarie van der Welle (Vrouwenrecht 3) komen uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, ‘Het Kruispunt’ en zijn lid geworden van onze wijkgemeente. Yodith Tsehaye (Kastanjelaan 16) leeft met haar kinderen Selihom, Silvana en Nahom al een tijdje met ons mee, maar is met haar gezin nu ook officieel lid geworden van De Acker. Ook via deze weg heten we jullie hartelijke welkom. We ervaren jullie komst als een verrijking en hopen dat jullie met ons en wij met jullie een zegerijke tijd zullen hebben.

OVERIGE  
Aanvulling Gemeenteboek
Het Gemeenteboekje: het fotoboek met adresgegevens van gemeenteleden.

In april 2023 komt er een nieuwe aanvulset met wijzigingen.

Staat u nog niet in het Gemeenteboekje en wilt u dat wel of wilt wijzigingen of aanvullende informatie doorgeven, neem dan contact op met Aria Hordijk ariahrdjk@gmail.com, tel. 06-21440455of Mirjam van Vliet mirjamvanvliet40@icloud.com, tel. 06-20997105.
De uiterste datum van  inleveren/aanmelden: 11 april 2023

Gift
Voor De Acker: 1x € 20,00; 1x € 100,00 (van de deelnemers van de koffieochtend).

Heel hartelijk dank.

Zing nu de Heer! Hij zag ons aan
Zing nu de Heer! Hij zag ons aan,

maakte de nacht tot morgen.
Hij die ons riep in ’s Vaders naam,
heeft ons bevrijd van zorgen.
Jubel, want die in de aarde lag,
zit op de troon verheven!
Jubel, want elke blijde dag
is ons zijn Woord tot leven!

(Lied 643: 1 en 9)

Tenslotte
Een goede voorbereiding op Pasen gewenst en gezegende Paasdagen.

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 16 april 2023