Wijkberichten tot en met 16 juli 2023

op dinsdag, 20 juni 2023

DE EREDIENSTEN
Zondag 25 juni
Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. Uit de Bijbel lezen we Romeinen 5, 1-21. Het thema van de preek is ‘Eén voor allen’. De wijze van avondmaalsviering is weer zoals we dat vóór corona gewend waren, namelijk in een kring zittend of staand rond de avondmaalstafel. De gemeenteleden die slecht ter been zijn vragen we om bij binnenkomst in de kerk vooraan te gaan zitten in één van de twee middelste rijen. Degenen die tijdens de avondmaalsviering niet lang kunnen staan, drukken we op het hart aan de tafel plaats te nemen. Voorlopig blijven we kleine bekertjes gebruiken. Arend Kranenburg wordt in deze dienst geïnstalleerd als diaconaal medewerker. In deze dienst nemen we ook officieel afscheid van William en Mirelle de Lange en hun kinderen Joshua, Hannah en Evy. Zij verhuizen naar Waddinxveen. In de kindernevendienst staat Jozua 5, 1-12 centraal; Feest van de HEER in het beloofde land.  

Zondag 2 juli
Ds. Nienke leidt deze zondag de dienst. In de nevendienst gaat de Bijbel open bij Jozua 7 en 8. De geschiedenis dat Achan steelt van God. De kinderen ontvangen met het oog op de zomerperiode een verrassing.

Zondag 9 juli
Voor deze dienst is ds. A.E.M. Gooijer-Snel uit Berkel en Rodenrijs uw en jouw voorganger. In de kindernevendienst gaat het er over de geschiedenis dat Chiwwieten Jozua bedriegen (Jozua 9).

Zondag 16 juli
Het is mijn voornemen om in de zomertijd een aantal keren te preken uit Romeinen 8. Deze zondag beginnen we daar mee. We lezen Romeinen 8, 1-17. In de nevendienst staat Jozua 10, 1-28 centraal; Gevechten bij Gibeon.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Velen van ons vinden of vonden het heerlijk om in hun vakantie in een kerk een kaarsje aan te steken en te bidden voor een geliefde. Dat kan nu ook in de Open Kerk, op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur in de stilteruimte van de Acker. Ruimte voor bezinning en stilte, het lezen van een tekst of lied, en voor het aansteken van een lichtje. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig voor een warm welkom. Samen muziek makenMuziek maken is leuk! Samen muziek maken is nog leuker. Zou je het leuk vinden om na de zomer met ons mee te doen? Plezier maken staat voorop. De opzet is laagdrempelig. Welke muziekinstrumenten bespeel jij? Laat het ons weten! Voor informatie: Marcel Weijgertse en Maaike van der Meer.  StartzondagHet lijkt nog ver weg, maar na de zomer begint het ‘winterseizoen’ weer op zondag 10 september. We zijn nog op zoek naar mensen die het activiteitenprogramma na de dienst willen organiseren. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn, en er liggen nog draaiboeken van vorig jaar. Vind je het leuk om je voor dit project in te zetten? Fijn! Meld je even bij ds. Nienke.

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan en mw. W. Baartman-Zwijnenburg.

– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg en mw. J.D. van Wijk-van der Elst.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Dhr. B. Bregman.
– Weidevogelhof (Watersnip, Floralaan 40): Dhr. J.G. van der Velden.
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
– Beth-San: Dhr. C.N. Weerheim.
– De Kreek: Mw. G. van den Berg-Bazuin.
– Woonzorgcentrum Delfshove: Mw. G. Rensen-Ouborg.
– Zorgvila Berckendael: Mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies.

Pastoralia
Dhr. Adri Mol is opgenomen in Buurtzorg Hospice te Zoetermeer.
Dhr. Bert Boon verblijft in De Bieslandhof.
Mw. Jenny Calsijn moest worden opgenomen in het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft.
Dhr. Piet van Vliet is opgenomen in de GGZ te Delft.
Mw. An de Vogel heeft in het ziekenhuis gelegen, maar is inmiddels weer thuis.
Mw. Jos Dijkshoorn is weer thuis, maar heeft nog veel pijn.
Dhr. Pim Hoogerdijk verblijft tijdelijke in De Bieslandhof.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
Mw. M.W. Vermeulen-Bazuin, wordt op 25 juni 86 jaar.

Dhr. M. Sonneveld, wordt op 25 juni 82 jaar.
Mw. S.M. Auwerda-Berghout, wordt op 26 juni 96 jaar.
Dhr. A. Rodenburg, wordt op 27 juni 83 jaar.
Mw. C.G. Kerkhoven-Kaptein, wordt op 5 juli 85 jaar.
Mw. A.A.S. Veerman-Bregman, wordt op 6 juli 80 jaar.
Mw. M.P.H. Keij-van Laar, wordt op 6 juli 84 jaar.
Mw. C.C. Post- van der Windt, Zorgvilla Berckendael Gemeentewerf 5 2651CA Berkel en Rodenrijs, wordt op 8 juli 84 jaar. Mw. A. Vrijenhoek-van Stuijvenberg, wordt op 13 juli 91 jaar.
Mw. C.M. Tak-Versteeg, wordt op 14 juli 94 jaar.
Mw. N. Weerheim-van Rheenen, wordt op 15 juli 88 jaar.
Mw. G. Rensen-Ouborg, wordt op 17 juli 87 jaar.
Dhr. G.R. Boon, wordt op 18 juli 83 jaar.

Welkom
Cees en Mary Poot (Zaan 27) hebben aangegeven met onze wijkgemeente mee te willen leven. Vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt is met Belijdenisattestatie naar ons overgekomen Ank Vogel-Boersma (Bromelia 40, 2631 VL Nootdorp). Ook via deze weg willen we jullie hartelijk welkom heten in wijkgemeente De Acker.

Gefeliciteerd
Ook via deze weg willen we de jongeren graag feliciteren die geslaagd zijn voor hun eindexamen. Geniet van dit feestelijk gebeuren en zegen gewenst bij de vervolgstappen die je gaat zetten. Degene die niet of nog niet geslaagd zijn wensen we sterkte toe.

UIT DE WIJKKERKENRAAD
Taakdragers
In de vergadering van maandag 12 juni j.l. heeft de wijkkerkenraad besloten voortaan ook met taakdragers te gaan werken. Taakdragers zijn ex-ambtsdragers die tijdens een zondagse dienst kunnen optreden als ouderling van dienst, of diaken op het moment dat door omstandigheden (vakanties bijvoorbeeld), in de kerkenraad niemand beschikbaar is om die taak op zich te nemen. Taakdragers bevorderen dat de erediensten door kunnen gaan, ook in vakantietijd. In de komende avondmaalsviering zal een taakdrager diaken van dienst zijn.

OVERIGE  
Zomer en verlof
Bij dezen even een persoonlijke update van mij als jullie zwangere dominee. Hartelijk dank voor jullie medeleven rond mijn zwangerschap! Het verloopt tot nu toe goed, en inmiddels weten we dat we in oktober een meisje mogen verwelkomen in ons gezin. We zien er erg naar uit om haar te ontmoeten! Mijn verlofperiode gaat half september in en zal lopen tot in januari 2024. Tot september ben ik graag en met veel plezier aan het werk in jullie midden. Ik ben niet op vakantie, dus wil je deze zomer bijpraten of woon je in mijn wijk en wil je een keer bezoek ontvangen? Meld je dan gerust! Ds. Nienke

Giften
Voor De Acker: 1x € 10,00 en 1x € 270,00.

Voor de diaconie: 1x € 270,00.
De deelnemers van de koffieochtend op dinsdagmorgen hebben € 100,00 bijeen gebracht voor De Acker.
Heel hartelijk dank.

Dorpsgebed
De plaatselijke overheid is druk bezig visie te ontwikkelen op het sociaal domein en om eenzaamheid tegen te gaan. Verder onderzoekt ze de mogelijkheid om vluchtelingen op te vangen. Laten we blijven bidden voor ons dorp en speciaal voor onze burgemeester, de wethouders, de raadsleden en de ambtenaren die werkzaam zijn op het gemeentehuis. Laten we bidden om wijsheid voor de politie en jeugdwerkers wanneer er spanningen zijn tussen burgers onderling.

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 16 juli 2023