Wijkberichten tot en met 17 januari 2021

op donderdag, 31 december 2020

DE EREDIENSTEN

Zondag 10 januari
Deze zondag is Focuszondag. We maken een begin met blok 6, dat gaat over vrucht dragen voor Jezus. We lezen Johannes 15, 1-17. Het thema is ‘Verbonden aan Christus’.

Zondag 17 januari
De dienst staat deze zondag in het teken van het begin van de Week van Gebed. Het thema is ‘Geroepen door God’. Dit naar aanleiding van Johannes 15, 16a: Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar ik jullie’. We lezen Genesis 12, 1-4 en Johannes 1, 35-51. Als teken van verbondenheid zijn er in deze dienst twee lectores uit andere kerken. 

Elders in dit kerkblad lees je meer over de Week van Gebed. Zondag 24 januari wordt de Week van Gebed afgesloten met een oecumenische dienst die in de Ontmoetingskerk wordt gehouden en online te volgen is via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2010-Ontmoetingskerk-Pijnacker en kerkradio van de Ontmoetingskerk.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING

OPEN KERK
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. We willen graag ook in coronatijd een plek zijn waar iedereen welkom is. Een huis met een hart. De kerk is op een veilige manier toegankelijk en de consistorie is ingericht als stilteruimte. Er is iemand aanwezig om u en jou te verwelkomen en eventueel aanwijzingen te geven. U en jij zijn van harte welkom om in deze onrustige en onzekere tijd een moment van stilte op te zoeken. Ben je nieuwsgierig hoe de stilteruimte er uitziet? Kom gerust langs. Wijs ook anderen op deze plek van stilte. Wil je ook wel eens als gastheer of als gastvrouw dienst doen, meld je dan aan bij Netty van der Spek, email: nettyvdspek@gmail.com.

Focus
Het eerste gesprek in het kader van ‘Vrucht dragen voor Jezus’ gaat over verbondenheid met Christus. Dit naar aanleiding van Johannes 15, 1-17.

Kringen
In de maand januari staan de volgende Focuskringen gepland. Tijdens de coronacrisis worden deze in De Acker gehouden.

Woensdag 13 januari om 9.30 uur de kring van ds. De Jong.
Woensdag 13 januari om 14.30 uur de kring o.l.v. Petra en Klaas Krijgheld.
Donderdag 14 januari om 20.00 uur de kring van Conny Rijlaarsdam en Netty van der Spek.
Dinsdag 19 januari om 14.30 uur de kring van Annie Dijkshoorn.
Dinsdag 19 januari om 19.30 uur de kring van Jan Griffioen.

Doe mee aan de Week van Gebed 2021
Thema: zet oproep van Jezus centraal #blijfinmijnliefde.
De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot en met 24 januari.

Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Zwitserland.

In De Acker worden er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten georganiseerd.

Op maandag 18 januari en dinsdag 19 januari van 19.15 – 19.45 uur.
Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom!

Er wordt rekening gehouden met de voorschriften aangaande de corona maatregelen. De gebedsweek wordt afgesloten met de oecumenische viering op Zondag 24 januari .

Overleden 1
Donderdag 17 december is overleden Petronella Maria Catharina Heil. Nel is 80 jaar geworden. Donderdag 22 december is ze in besloten kring begraven.

Overleden 2
Geheel onverwacht is dinsdag 29 december 2020 op 92 jarige leeftijd overleden Wijntje Lennings-Damsteegt (Wijnie). Sinds november 2007 was zij weduwe van Lex Lennings. De afscheidsdienst en de begrafenis vinden in besloten kring plaats op donderdag 7 januari 2021.

Overleden 3
Dinsdag 29 december 2020 is overleden Dirk Adrianus den Braver (Dick). Echtgenoot van Corrie den Braver-Muilwijk (Gerbrandylaan 4). De uitvaartplechtigheid vindt dinsdag 5 januari 2021 plaatsg in Uitvaartcentrum Iepenhof te Delft. Dick is 87 jaar geworden.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mw. Bregman-van der Eijk, Nieuwkoopseweg 5, 2641PA, zijn op 15 januari 50 jaar getrouwd. Gefeliciteerd met uw huwelijksjubileum. Goede momenten van dankbaar gedenken gewenst.

Verhuisd
Bert en Marijke van der Laan verhuizen binnenkort naar Berkel en Rodenrijs. Ze gaan zich daar ook aansluiten bij de Hervormde Gemeente. Een hele verandering. Marijke en Bert, we willen jullie bedanken voor jullie betrokkenheid bij onze wijkgemeente. We wensen jullie een goede tijd toe in Berkel en Rodenrijs.

JEUGDWERK
Catechese
De oudste groep catechisanten ontmoet elkaar zondag 10 januari na de dienst. De jongste groep onder leiding van Tineke en Richard komt ook op 10 januari bij elkaar. De middengroep onder leiding van Richard komt na de dienst van zondag 17 januari bij elkaar.

Giften.
Voor De Acker:
via Janny Verweij 1x € 5,00;
via Ria Droppert 1x € 10,00;
via Heleen 1x € 10,00 en 1x € 15,00;
via Eleen Kranenburg: 1x € 5,00 en 1x € 10;
via Aria Hordijk 1x € 20,00.

Voor de Diaconie:
via Nel Gravesteijn 1x € 20,00; 1x € 40,00;
via Heleen de Vries 1x € 7,50 en 1x € 10,00;
via Eleen Kranenburg: 1x € 10,00 en 1x € 5,00;
via Piet van Vliet 1x € 10,00.

Voor de zending via Heleen de Vries 1x € 7,50.
Allen hartelijk dank.

Bedankt Aagje en ik willen u en jou heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten die we van u en jou ontvingen in het kader van het Kerstfeest en het nieuwe jaar. Stuk voor stuk zijn het (persoonlijke) kunstwerkjes. Ook dank voor de attenties die we ontvingen.

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 17 januari 2021