Wijkberichten tot en met 18 februari 2024

DE EREDIENSTEN
Zondag 4 februari
Voorganger in deze dienst is ds. R.M.H. de Jonge uit Leiden. We hopen met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Een prachtig sacrament waardoor we met elkaar en met Christus verbonden mogen weten. In de kindernevendienst horen de kinderen over de genezing van een dove en een blinde (Marcus 7: 31-37, 8: 22-26). Na de dienst komt muziekgroep Joy weer bij elkaar.

Zondag 11 februari
In deze dienst gaat voor ds. B. Plaisier uit Gouda. In de Kindernevendienst wordt al deze week gestart met het Paasproject: Kiezen voor vertrouwen uit Vertel het Maar. Iedere week volgen we samen de weg die Jezus gaat en ontdekken we meer van Gods grote liefde voor ons en leren om op God te vertrouwen. Bij de kindernevendienst wordt Marcus 8:27-9:1 gelezen waarin Petrus zijn geloof in Christus belijdt.

Zondag 18 februari
Op deze zondag is ds R. Strengholt uit Delft onze voorganger. Het is de eerste zondag van de 40 dagentijd: Jezus gaat op weg naar Jeruzalem, naar zijn dood met Goede Vrijdag, maar, God dank, ook zijn opstanding met Pasen.

In de kindernevendienst horen de kinderen dat Jezus wordt verheerlijkt op de berg (Marcus 9: 2-13)

Zondag 18 februari 15.00 uur
Op zondag 18 februari is iedereen om 15.00uur ook welkom in De Acker. Er is dan een dienst waarin onze vrienden met een beperking te gast zijn. Voorganger is ds. Nienke Meinster-De Ronde, die terug is van haar verlof. Het thema van de dienst is ‘Nooit meer honger’, over vijf broden, twee vissen en de woorden van Jezus in Johannes 6. De muzikale ondersteuning komt van muziekgroep ‘Samenspel’ uit Delft. We zien er naar uit om elkaar daar weer te ontmoeten!

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING

Aan tafel met Jezus
In de weken voor Pasen is het goed om stil te staan bij wat Jezus voor ons gedaan heeft. In de 40-dagen tijd willen we dit doen met 6 keer een eenvoudige lunch, waarbij de overdenkingen uit het boekje: ”Aan tafel met Jezus”  centraal staan. In het boekje schuift iedere week iemand bij Jezus aan tafel en gaat met hem in gesprek. Zo leren we Jezus steeds op een andere manier kennen. Schuift u mee aan tafel? We starten op maandag 19 februari, van 12.30 tot ongeveer 13.30. En daarna iedere maandag tot aan Pasen. U kunt zich opgeven via een intekenlijst in de hal in De Acker, of aanmelden bij ds. Janco Wijngaard (06-16 93 39 61).

Open Kerk
Woensdagavond van 19.00 tot 20.30 is de Open Kerk een plek voor inkeer, stilte en gebed. Komt u ook eens langs om te zien wat er in de consistorie ligt? Misschien wordt u geraakt door een mooie Bijbeltekst of een gedicht of schilderij? Er zijn ook ieder week gemeenteleden die u welkom heten en een luisterend oor kunnen bieden. U bent van harte welkom!

Kring ‘Onderweg’
Als kinderen van God zijn we in dit leven onderweg naar Gods nieuwe toekomst. In de kring lopen we samen op, zijn we samen onderweg. We delen dingen uit ons leven en zoeken samen naar de weg die God ons in Zijn Woord wil wijzen. Eén keer per maand op vrijdagmiddag komen we samen bij een van de kringleden thuis. We gaan dan met elkaar in gesprek over geloof en ons leven. De gesprekken worden in wisselende tweetallen voorbereid en geleid. De onderwerpen worden gekozen door degenen die de voorbereiding verzorgen. Zo hebben we afgelopen keren nagedacht over ‘blijdschap’,  psalm 139 en de namen van Jezus. Per keer kiest één van de deelnemers de liederen uit die we zingen, verzorgt iemand de afsluiting en neemt weer een ander iets lekkers mee voor bij de koffie. Zo weten we ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de kring en heeft ieder een eigen bijdrage die bij hem/haar past. Zin om eens te komen kijken en/of mee te doen? Van harte welkom!  Contactpersonen zijn Sytske Pronk (06-17 24 06 67) en Klaas en Petra Krijgsheld (015-3640108).

Jacobuskring
Op maandag 19 februari komt de Jacobuskring weer bij elkaar. We beginnen om 10.00 uur in De Acker. Het thema is: Op weg naar Pasen. De leiding van de kring is in handen van ds Janco Wijngaard (06-16 93 39 61). Gemeenteleden die bij de kring willen aansluiten zijn van harte welkom!

OP- EN OMZIEN 

Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Mw. W. Baartman-Zwijnenburg.
– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg en mw. J.D. van Wijk-van der Elst.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Dhr. B. Bregman.
– Weidevogelhof (Watersnip, Floralaan 40): Dhr. J.G. van der Velden.
– Weidevogelhof (De Wulp, Floralaan 256): Mw. W.F.A. van der Kleij-Teeuw.
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
– De Kreek: Mw. G. van den Berg-Bazuin.
– Woonzorgcentrum Delfshove: Mw. G. Rensen-Ouborg.
– Zorgvilla Berckendael: Mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies.

Verjaardagen 80 jaar en ouder 

  • Dhr. H.P. Bos, hoopt op 3 februari 85 jaar te worden. 
  • Dhr. C. van den Berg, hoopt diezelfde dag 80 jaar te worden. 
  • Mw. P. van der Kooij-van der Elst, viert DV op 4 februari haar 81e verjaardag. 
  • Dhr. J. Ouwehand, hoopt op 7 februari 88 jaar te worden. 
  • Dhr. A.C. den Hoed,  hoopt diezelfde dag 89 jaar te worden. 
  • Mw. N. Schaart-de Mol, hoopt op 10 februari 86 jaar te worden. 
  • Mw. M.A.W. Kaizer-Noordam,  viert DV op 15 februari haar 81e verjaardag. 
  • Mw. G. van Atten-Koele, viert DV op 20 februari haar 91e verjaardag. 

Met Jakobus 4:15 in gedachten, zijn bovenstaande verjaardagen opgeschreven. Een mensenleven is kwetsbaar, maar gelukkig ook kostbaar in Gods ogen. We wensen alle jarigen en hun familie een mooie verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

OVERIGE
Warme lunch 21 februari 
Naast de lunches in het teken van de veertigdagen tijd, gaan ook de warme lunches door. De eerstvolgende is op woensdag 21 februari van 12.30-14.00 uur. De volgende data zijn 20 maart en 17 april. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige financiële bijdrage mag. De maaltijd wordt gehouden in Ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2, Pijnacker. Graag vooraf opgeven bij Ria Droppert (06-10 34 86 04, of email: droppert@hetnet.nl), of bij Heleen de Vries (06-14 83 91 75), of via de intekenlijst in de hal van De Acker. Iedereen is welkom!

UIT DE WIJKKERKENRAAD
Beroepingscommissie
In de afgelopen periode is de beroepingscommissie opgestart. In een gezamenlijke bijeenkomst met de wijkkerkenraad is de opdracht toegelicht en zijn vragen omtrent de profielschetsen besproken. De leden van de commissie hebben beloofd geheim te houden wat hen bij de uitvoer van de taak ter oren komt en zullen dus geen vragen over de voortgang van het proces beantwoorden. U kunt hen helpen door er niet naar te vragen, maar door voor hen te bidden! Als u kandidaten wil voorstellen kunt u dat schriftelijk en ondertekend doen bij beroepingscommissie.deacker@gmail.com

Tot slot 
Met elkaar aan tafel, bij het Heilig Avondmaal, bij een eenvoudige lunch, bij een warme maaltijd. Momenten van verbinding met elkaar en met onze God, die in ons midden wil zijn. Hij kwam naar de aarde om zijn leven te delen met én te geven voor ons. Met het beeld van goede vrijdag voor ogen, dit lied tot slot (Opwekking 462):

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer;
Daarom buig ik mij voor U
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist’ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer
Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen te zijn, in aanbidding voor U
Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt en ik kom tot rust bij U.

Met hartelijke groet,

Jolanda van Doorn


Ds. Nienke is weer terug

Lieve gemeenteleden, vanaf 5 februari ben ik weer terug! In de afgelopen maanden was ik met verlof vanwege de geboorte van onze dochter Lieke. Hartelijk dank voor al jullie kaarten, brieven en zelfs cadeautjes! Het gaat met Lieke en met ons als gezin heel goed, wat maakt dat het tijd is om ook de rest van het leven weer op te pakken. Ik zie er naar uit om weer aan de slag te gaan en in jullie midden te zijn! Ik hoop als vanouds weer twee dagen per week te werken. Dat is in principe op dinsdag en donderdag, en af en toe op zondag natuurlijk. Schroom niet om een beroep op me te doen. Hopelijk zien we elkaar binnenkort in en om De Acker!

Ds. Nienke Meinster – de Ronde
06-57054909