Wijkberichten tot en met 18 oktober 2020

op dinsdag, 06 oktober 2020

DE EREDIENSTEN
Zondag 11 oktober

Deze zondag is een carrouselzondag. Collega Robert Stigter leidt bij ons de dienst. Zelf hoop ik voor te gaan in de Dorpskerk. Deze zondag wordt er tijdens de dienst niet gezongen. In de nevendienst gaat het nog één keer over David en Saul. Deze keer het verhaal dat Saul door de Filistijnen gedood wordt (1 Samuël 25).

Zondag 18 oktober
Mw. A.M. Creemer uit Kudelstaart is deze zondag uw en jouw voorganger. In de nevendienst wordt de overstap gemaakt naar het Nieuwe Testament. Op weg naar Advent komen gedeelten uit de tweede helft van het Matteüs evangelie aan de orde. Deze zondag Matteüs 18, 21-35. Dat gaat over ‘elkaar vergeven’.

In een 1,5 meter samenleving kunnen we per dienst 40 kerkgangers in De Acker ontvangen. De gemeentezang is beperkt en ingetogen. Er is gelijktijdig aan de dienst in De Acker in De Graanschuur crèche en kindernevendienst. De ouders worden verzocht hun kinderen naar De Graanschuur te laten gaan of daar te brengen.

Wanneer u de diensten wilt bezoeken, kunnen u en jij dat aangeven via een email aan: aanmeldenDeAcker@outlook.com of op woensdag tussen 12.00u en 18.00u via telefoon 06-42 45 90 37.

Diensten die u niet kunt bijwonen, kunt u beluisteren via kerktelefoon en via de website van kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/?mp=10472#/kerken/10472. We beschikken ook over een YouTube kanaal waar u en jij de diensten kunnen bekijken. Zie: https://www.youtube.com/channel/UClfZla9nW00oLuA9al90DJg/playlists. We blijven doorgaan met de wekelijkse email-nieuwsbrief met belangrijke en actuele informatie. Als u die nieuwsbrief nog niet krijgt, maar wel een emailadres heeft, geef dat dan door aan ScribaDeAcker@live.nl. Verder proberen we u via de website op de hoogte te houden. Zie: https://pknpijnackerdelfgauw.nl/deacker/aanpassingen-kerkdiensten.   

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. We willen graag ook in coronatijd een plek zijn waar iedereen welkom is. Een huis met een hart. De kerk is op een veilige manier toegankelijk en de consistorie is ingericht als stilteruimte. Er is iemand aanwezig om u en jou te verwelkomen en eventueel aanwijzingen geven. U en jij zijn van harte welkom om in deze onrustige en onzekere tijd even stil te staan en te bidden. Wijs ook anderen op deze plek van stilte.

Kringen
De volgende Focuskringen staan gepland. Tijdens de coronacrisis worden deze in De Acker gehouden.

– Woensdag 7 oktober om 9.30 uur de kring onder leiding van ds. Jelke de Jong.
– Donderdag 13 oktober om 20.00 uur de kring van Peter de Vries.
– Woensdag 14 oktober om 14.30 uur de kring van Klaas en Petra Krijgsheld.
– Donderdag 15 oktober om 20.00 uur de kring van Conny en Netty.
– Dinsdag 20 oktober de kring van Corrie Willemse

Gebedskring
Maandag 19 oktober is er vanaf 19.15 uur in De Acker een moment van stilte en gebed. Weet je welkom.

Huwelijksjubileum
Dinsdag 20 oktober gedenken Henk en Jolanda van Doorn samen met hun kinderen Gerrit, Ton Corné en Annemarie dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Ook langs deze weg willen wij jullie hartelijk feliciteren met jullie zilveren huwelijksjubileum. Hopelijk vinden jullie in deze coronatijd momenten van dankbaar gedenken. Gods zegen gewenst voor jullie huwelijk en gezin.

UIT DE WIJKKERKENRAAD
Corona is binnen de wijkkerkenraad voortdurend een punt van aandacht en gesprek. Graag willen we met u en jou delen hoe we er als kerkenraad inzitten. We gaan er vanuit dat we een lange tijd te maken zullen hebben met coronaregels die ons in ons gemeente-zijn beperkingen opleggen.

Het coronavirus is overdraagbaar. Van de ene mens op de andere. Maar in onze gebouwen zit geen corona. De Acker en De Graanschuur zijn nu niet onveiliger dan vóór de corona uitbraak. Het wordt alleen onveilig, wanneer wij als gebruikers van dit gebouw ons niet aan de regels houden.

Vanuit die situatie willen we u en jou hartelijk uitnodigen om (weer) deel te nemen aan het gemeentelijke leven: de erediensten en de kringen. Ook de kringen komen samen in De Acker. 

Samen zingen voelt niet voor iedereen veilig. Daarom hebben we besloten dat er tijdens de dienst in de hal niet gezongen wordt. Dit kalenderjaar is er ook één dienst in de maand waarop niet gezongen wordt. Muziek halen we dan van buiten naar binnen. Dat zijn de volgende zondagen: 11 oktober, 1 november en 6 december. Eén keer in de maand wordt de gemeentezang ondersteund door de muziekgroep. De dienst op Eeuwigheidszondag wordt 22 november om 14.30 uur gehouden in de Ontmoetingskerk.

In principe is er elke zondag na de dienst koffie drinken.

In coronatijd kunnen we in de zondagse diensten minder mensen in de kerk ontvangen dan daarvoor. Dat betekent voor veel gemeenteleden dat ze minder vaak een viering meemaken. We willen ‘vieren’ bevorderen door te onderzoeken of er behoefte is om op andere tijdstippen (op zondag of door de week) vieringen te organiseren. Verder stimuleren wij voorzitters van vergaderingen en leiders van kringen om de vergadering of de kring met een korte viering te beginnen. We hebben dat uitgeprobeerd en het werkt goed.

Zo kunnen we ook in coronatijd in aangepaste vorm ons gemeentezijn veilig voortzetten. U en jou nodigen we van harte uit daar aan deel te nemen.

Afscheid
Maandag 28 september hebben we in de Algemene Kerkenraad (AK) afscheid genomen van Petra Krijgsheld. Een kleine zes jaar is zij scriba geweest van de AK. Ze heeft dat op haar manier gedaan: nauwkeurig, bekwaam en integer. Zij was in deze fase van ons gemeente-zijn de juiste vrouw op de juiste plaats. Ze heeft grenzeloos veel werk verzet en ook het nodige moeten incasseren. Niet alleen in de vergadering van de wijkkerkenraad (12 oktober), maar ook vanaf deze plaats willen we jou, Petra, bedanken voor je geweldige inzet voor de wijkgemeente in het algemeen en voor de centrale gemeente in het bijzonder.

OVERIGE
Aanvulling Gemeenteboek De Acker!
In november 2020 hopen we een nieuwe aanvulling uit te brengen van het Gemeenteboek: het fotoboek van gemeenteleden! Wilt u nakijken of uw  gegevens in het boekje nog actueel en compleet zijn? Bijvoorbeeld als u verhuisd bent, een ander telefoonnummer of een nieuw e-mailadres in het boekje wilt hebben. Staat u nog niet in het gemeenteboekje en wilt u dat wel: meldt u dan aan.U kunt wijzigingen doorgeven aan Aria Hordijk ariahrdjk@gmail.com, tel. 015-3693596 of Mirjam van Vliet mirjamvanvliet40@icloud.com, tel. 06-20997105. 

De uiterste datum van  inleveren/aanmelden: 31 oktober 2020.

Foto’s gevraagd voor de verjaardagskaarten van De Acker – en gekregen!!
Als je er oog voor hebt, valt er veel te genieten van de natuur in Pijnacker! Dat blijkt wel uit de inzendingen die zijn binnengekomen na de oproep om mooie natuurfoto’s in te sturen voor op de verjaardagskaarten van De Acker in 2021. De reactie was overweldigend: 20 gemeenteleden hebben samen 119 foto’s ingestuurd! Alle inzenders hartelijk dank!

De komende 1 à 2 weken zullen we een voorselectie maken van 20 foto’s. Deze foto’s komen (anoniem)  rond het weekend van 10/11 oktober in De Acker te hangen en op de website te staan. Daarna krijgen alle leden van de wijkgemeente de kans om de vier foto’s te kiezen die zij het mooiste vinden voor op de verjaardagskaarten van De Acker in 2021. We houden u op de hoogte! Henny Mol, Heleen de Vries, Jan-Chris van Dam en Klaas Krijgsheld

Agenda
Donderdag 8 oktober komt de leiding van de kindernevendienst bij elkaar.
Maandag 12 oktober vergadert de wijkkerkenraad.
Dinsdagmorgen 13 oktober is er de ‘Koffieontmoeting’ en de vrouwen koffieochtend.
Donderdag 15 oktober komt het Focusteam bij elkaar.
Donderdag 22 oktober en vrijdag 23 oktober worden de FF Anders dagen gehouden. Het thema is: ‘Duik er in!’
Voor meer informatie, zie elders in dit kerkblad.
Zondag 25 oktober hopen we het Heilig Avondmaal te vieren.

Gift.
Voor De Acker: via Greet den Boer: 1x 5,00 en 1x € 10,00;
via NN 1x € 15,00;
via Heleen de Vries 1x € 20,00;
via Jan Chris 1x € 25,00.
Via NN 1x € 10,00 voor de diaconie met als bestemming Matthijs Vlaardingenbroek.
Allen hartelijk dank.

Houd me vast
In coronatijd staan we kwetsbaarder en naakter in de werkelijkheid. Relaties staan daardoor onder druk. Niet alleen in de samenleving, ook in de christelijke gemeente en in het gezin. Ook huwelijken staan onder druk. We kunnen minder activiteiten buitenshuis doen, daardoor zitten we meer thuis. Je hebt minder contact met mensen in je netwerk, daardoor ben je meer op elkaar aangewezen. Onderlinge vragen, onduidelijkheden en meningsverschillen kun je minder makkelijk verbloemen of ontlopen. Velen ontdekken dat verbindende communicatie best ingewikkeld is. Irritaties komen dan ook vaker voor en ontaarden eerder in ruzies. Het gevolg kan zijn dat je je als een vreemde voelt voor je partner en voor je gevoel op slot zit. Je krijgt het wanhopige idee dat hij of zij je niet begrijpt en dat het hem of haar niet kan schelen hoe het met je gaat. Het lijkt of je alleen bent, ook al ben je samen. Wat kunnen jullie doen om jullie huwelijk te beschermen in deze coronatijd? Je kunt je bijvoorbeeld inzetten voor een betere communicatie. De volgende boeken kunnen daarbij dienstbaar zijn. Hans Groeneboer, Wat zeg je. Verbeter je relatie door goede communicatie (Hoornaar, 2000) of H. van Groningen, Samen praten. Over communicatie in het huwelijk (Heerenveen, 1998). Je kunt met je partner ook gaan ontdekken wat jullie liefdestaal is. Waarmee maak je de ander blij? Wanneer je die weg gaat inslaan, kun je veel hebben aan het boek van Gary Chapman, De 5 talen van de liefde. Kies je er voor om samen een spade dieper te gaan. Willen jullie je samen inzetten voor herstel van veiligheid en emotionele verbondenheid, wat in bovenstaande weergave ontbreekt, dan raad ik jullie aan de aanpak van de Emotionally Focused Therapy (EFT) te volgen. De EFT zet in bij hechting en veiligheid. Via toegankelijkheid, ontvankelijkheid en betrokkenheid helpt deze aanpak jou en jouw partner te groeien in emotionele ontvankelijkheid. Zij doet dat o.a. door jullie ogen te openen voor drie duivelse dialogen: 1 zoek te boef (een patroon van verwijten over en weer), 2. protestpolka (terwijl de ene partner eisend naar voren treedt, doet de andere partner een stap terug), 3. verstijf en vlucht (beide partners trekken zich terug om te ontkomen aan pijn en wanhoop). EFT leert je deze dialogen te ontdekken en er mee om te gaan. Dr. Sue Johnson werkt volgens de EFT aanpak en heeft er een boek over geschreven, met als titel Houd me vast. Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie (Utrecht/Antwerpen, 2020, 38ste druk). ETF reikt sleutels aan voor duurzame liefde. Wanneer je samen met dit boek aan de slag gaat, of onder leiding van een (ETF)coach /therapeut, gaat het gegarandeerd jullie relatie hechter en veiliger maken. Aanbevolen dus. Laten we elkaar in coronatijd vasthouden, niet in de laatste plaats als partners die elkaar liefde en trouw beloofd hebben.

Ter inspiratie
Coronatijd is o.a. een tijd van bezinning. Er verschijnen inspirerende en leerzame boeken. Onderstaande boeken hebben mij verrijkt, daarom wil ik ze graag bij u en jou aanbevelen om ze te lezen.
– Carlos de Bourbon de Parme, Sylvester Eijffinger en Paul van Geest, Wat is wijsheid. Enige gedachten over de natuur, de economie en de zin van het leven na de coronacrisis. Adveniat, Baarn.
– Leo Fijen (red.), Kerk in tijden van corona. Diagnose-dilemma-duurzame toekomst.
– Adveniat, Baarn.
– Philip Troost, Raak me aan. Naar een cultuur van aanraken. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht.
– Paul Verhaeghe, Houd afstand. Raak me aan. De Bezige Bij, Amersterdam.

 

Ds. Jelke de Jong.

 

albertWijkberichten tot en met 18 oktober 2020