Wijkberichten tot en met 18 september 2022

op woensdag, 31 augustus 2022

DE EREDIENSTEN
Zondag 4 september
De dienst wordt geleid door ds. Van der Windt uit Katwijk. In de kindernevendienst staat 2 Samuël 15,1-16,14 centraal. De profeet Natan roept David en Batseba tot de orde.

Zondag 11 september wordt een feestelijke dag: we kunnen weer startzondag vieren! Na een aantal jaren op afstand en met ongemak beginnen we nu weer samen het nieuwe winterseizoen met een mooi programma voor jong en oud. Dat ‘samen’ staat dan ook boven de dag en de eredienst geschreven.

 ‘Samen reizen met God in het midden’ is het thema van de preek. Dit naar aanleiding van Jozua 3 en 4. De dienst heeft het karakter van een gezinsdienst. Er is crèche en voor de jongste groep kindernevendienst. Nienke en ik leiden samen de dienst.

Er is voor na de dienst door Arend, Albertine en ds. Nienke een ontspannen programma voorbereid, waarbij we zowel binnen en buiten lekker aan de slag gaan. Iedereen kan meedoen en we hopen dan ook dat iedereen na de dienst blijft voor de rest van het programma! Er is ook aan een alternatief gedacht voor bij slecht weer. We sluiten de ochtend af met een warme hap (die iedereen lust) en zo rond de klok van 14.00 uur is het feest afgelopen. Wil je graag bijdragen? Dat kan, door op te dagen, gezellig mee te doen en eventueel door iets te bakken voor bij de koffie. Bak je mee? Meld het dan even bij Peter. We zien er naar uit om weer samen te zijn, en hopen op een grote opkomst, zodat we écht weer samen en met God aan het nieuwe seizoen beginnen.

Zondag 18 september
Collega Mandemaker-Dieleman uit Noordwijkerhout is in deze dienst uw en jouw voorganger. In de kindernevendienst gaat het er over dat Absalom ten val komt (2 Samuël 16, 15-17,29).

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Zoekt u/jij een moment van bezinning en stilte of wilt u/jij graag bidden of een kaarsje aansteken voor een geliefde? Dan bent u/jij van harte welkom bij de Open Kerk, op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur in de stilteruimte van De Acker. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig om je te verwelkomen en eventueel een praatje te maken.

Kringen
Er gaan dit seizoen verschillende kringen van start: Bijbelkringen en een ontmoetingskring. De kringen komen maandelijks bij elkaar in De Acker. Hier een overzicht van de kringen waarvan de gegevens op dit moment bekend zijn:

*Jakobuskringen
In deze kringen wordt de brief van Jakobus gelezen. Er wordt gebruik gemaakt van het boekje ‘Leef je geloof! De brief van Jakobus, de broer van Jezus’. Er zijn op dit moment twee kringen.

Op een woensdag of donderdagavond in De Acker onder leiding van Hans den Boer en Netty van der Spek.

Op de woensdagmorgen onder leiding van ds. De Jong. De eerste kringbijeenkomst is woensdag 14 september om 10.00 uur in De Acker.   

*Jozuakring
In deze kring wordt gebruik gemaakt van het boekje ‘Sterk en moedig als Jozua. Binnengaan in het beloofde land’. Deze kring wordt geleid door Sietske Pronk en Klaas en Petra Krijgsheld. Ze komen vrijdag 16 september om 14.30 uur bij elkaar in De Acker en bespreken dan programma 7 uit het boekje.

*Petruskring
De Petruskring heeft het karakter van een ontmoetingskring en wordt geleid door Annie Dijkshoorn. Zij maken gebruik van het magazine ‘Petrus’ en komen donderdag 15 september om 14.30 uur bij elkaar in De Acker. In die ontmoeting gebruiken ze het septembernummer.

Neem je nog niet deel aan een kring? Neem dan de uitdaging aan en meld je aan via kringen.deacker@gmail.com of geef je op bij de betreffende kringleider.

Mensheid komt om in het plastic
Plastic is overal: in zeedieren, in drinkwater, in de bloedbaan, in moedermelk, in ontlasting etc. Zelfs in de verse sneeuw op de Noordpool, ijskappen op Antarctica, op bergen en in ongerepte koraalriffen duiken microplastics op. Wij krijgen plastics binnen via het eten van zeedieren bijvoorbeeld. Wanneer plasticzakken, -flessen en ander afval in het milieu terechtkomen, vallen ze uiteen in kleine fragmenten. Deze microplastics ontstaan door de inwerking van wind, zonlicht en micro-organismen. Via onder meer vis en schelpdieren bereiken deze deeltjes de menselijke spijsvertering. We komen om in het plastic. Reden om ook dit seizoen plastic en ander straatvuil te rapen. We doen dit elke dinsdag van 11.00-12.00 uur. De Acker is het startpunt. Vanaf 10.00 uur is de koffie klaar. Weet je uitgedaagd om een keer mee te lopen.

VANUIT DE WIJKKERENRAAD
Gemeente zijn doe je samen
Daarom werken we vanaf dit voorjaar aan een hernieuwd ‘samen’. Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we in dat kader deze keer kunnen melden dat Maaike van der Meer bereid is om pastoraal ouderling te worden met een specifieke opdracht, namelijk oudere jeugd en gezinnen. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van Maaike kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de wijkgemeente en dienen uiterlijk zondag 11 september a.s. schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de wijkkerkenraad te worden ingediend.  

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan.
– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg en mw. J.A. van Zielst-Schoenmaker.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Mw. C. Verboon-Rensen en dhr. B. Bregman
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Wilgenborgh, Rotterdam: Mw. W. Baartman-Zwijnenburg.
– De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.

Zieken
Mw. Van Rijsbergen moest een ingrijpende operatie ondergaan. Gelukkig is die goed verlopen en mocht ze al spoedig weer naar huis terugkeren voor verder herstel. Mw. Truus van den Berg verblijft in ‘De Kreek’, Leeuweriklaan 34, 2691 CK te ’s-Gravenzande.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
Dhr. L. Hoogendam, wordt op 3 september 81 jaar.
Mw. H. Leeuwe-Hartzema, wordt op 9 september 91 jaar.
Mw. N. Noordam-Beekenkamp, wordt op 9 september 96 jaar.
Mw. C. den Braver-Muilwijk, wordt op 11 september 88 jaar.
Mw. A. den Uijl-Gravesteijn, wordt op 12 september 83 jaar.
Dhr. T.J. Dijkshoorn, wordt op 12 september 83 jaar.
Mw. J. Calsijn-Oomsen, wordt op 15 september 81 jaar.
Mw. C. Hoogerdijk-van der Salm, wordt op 16 september 88 jaar.
Dhr. C. Sonneveld, wordt op 16 september 85 jaar.
Dhr. J.P. den Boer, wordt op 18 september 84 jaar.
Dhr. J. van Rijn, wordt op 18 september 84 jaar.
Mw. J.C. Riedijk-Schilperoort, wordt op 21 september 87 jaar.
Mw. C.L. van Erven-Visser, wordt op 23 september 86 jaar.

Huwelijks jubileum
Bram en Elly Bregman-van Soest, Mr. Dr. van den Helmlaan 77, 2641DH, zijn op 6 september 50 jaar getrouwd. Over hun huwelijksjubileum ligt de schaduw van het feit dat ze al vele jaren niet meer samen wonen. Bram verblijft in de Weidevogelhof. In de gebrokenheid van deze situatie wensen we jullie goede momenten van gedenken toe en voor nu en straks Gods zegen. De Heer heeft jullie tot op heden voor elkaar en voor jullie kinderen en kleinkinderen gespaard. Reden tot dankbaarheid. Bram en Elly, gefeliciteerd met jullie huwelijks jubileum.

Huwelijks jubileum
Kees en Nel Gravesteijn-de Hoog, Oude Leedeweg 49, 2641NM, zijn op 9 september 40 jaar getrouwd. Mooi dat jullie dit mogen vieren met jullie kinderen en kleinkinderen en met allen die belangrijk en dragend voor jullie zijn. Reden tot dankbaar gedenken. Van harte gefeliciteerd. Gods kracht en nabijheid toegewenst voor de tijd die voor jullie ligt.

OVERIGE
Update fotoboek
In oktober komt er een volledige update van het fotoboek, want dat is inmiddels behoorlijk verouderd. Komende zondag willen we gebruiken om nieuwe foto’s te verzamelen. Zondag 4 september zijn we in De Acker present met de camera om u of jou op de foto te zetten.

Staat u nog niet in het boek en wilt u dat wel: laat het weten. Ook wijzigingen in de persoonsgegevens kunt u weer doorgeven aan:

Mirjam van Vliet  06-20997105, mirjamvanvliet40@icloud.com
Aria Hordijk          06-21440455, ariahrdjk@gmail.com

Gift
Voor De Acker: 1x € 10,00. Hartelijk dank.

Ds. Jelke de Jong.

 

albertWijkberichten tot en met 18 september 2022