Wijkberichten tot en met 19 november 2019

op woensdag, 30 oktober 2019

BIJ DE DIENSTEN
Lied van de maand In de maand november zingen we lied 553 uit Hemelhoog als lied van de maand. ‘Dank U, Heer, voor al wat leeft’. Tot en met dankdag is het lied ‘Dank U wel’ van Lydia Zimmer kinderlied van de maand.

Zondag 3 november 
De morgendienst is een Focusdienst. De schriftlezing is Kolossenzen 3,22 – 4,9. Het thema van de preek: ‘De christelijke gemeente als oefenruimte om christen te zijn op de plek waar God je roept’. In de nevendienst gaat het over Saul die Jabes bevrijdt (1 Samuël 11). ’s Avond is er in De Graanschuur een jeugddienst. Het thema is: ‘Heb jij een missie?’ Een aantal jongeren deelt met ons hun missie. Marcel Weijgertse en Hanneke de Hoog begeleiden het zingen. De dienst begint om 19.00 uur. Jij komt toch ook? Neem gerust iemand mee. 

Zondag 10 november 
Deze zondag staat in het teken van Dankdag. In deze dankdienst zal Hannah de Lange worden gedoopt. De schriftlezing is 1 Thessalonicenzen 5, 12-24. Tekst voor de preek: ‘Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt’ (vers 16). De actie schoenendoos wordt deze zondag afgesloten. Voor de nevendienst staat 1 Samuël 13 op het rooster. ‘Saul wordt ongehoorzaam’. 

Boekentafel. 
In de hal van de kerk staat de boekentafel met een aanbod voor jong en oud. 

Zondag 17 november 
Collega Wesdorp uit Zoetermeer is de voorganger. In de nevendienst gaat het over Jonatan, die zijn vertrouwen op God stelt (1 Samuël 14). 

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Ontmoetingsplekken.
Als het erop aan komt. 
Op verschillende plekken staat deze maand Kolossenzen 3, 22 – 4, 9 centraal:
– Zondag 3 november na de morgendienst in de keukenzaal. 
– Donderdag 7 november om 20.00 uur in De Acker
– Dinsdag 12 november om 19.30 uur aan de Katwijkerlaan 24
– Woensdag 13 november om 10.00 uur, Tilanussingel 49.
– Dinsdag 19 november om 14.30 uur, Katwijkerlaan 60 
– Dinsdag 19 november om 19.30 uur, Louise Colignystraat 5
– Dinsdag 19 november om 19.45 uur, Westlaan 7
– Donderdag 21 november om 6.30 uur !! in De Acker voor de vroege vogels, die er wel een ontbijt bij krijgen.
– Woensdag 27 november om 19.30 uur, De Graanschuur (Jongeren Groei Groep).
– Woensdag 27 november om 20.00 uur, Hesselt van Dinterlaan 9

JEUGDWERK
Met elkaar op zoek #Acker 
De jongeren van de catechesegroep ontmoeten elkaar onder leiding van Richard Eijgenraam op zondag 10 november na de dienst in de gebedsruimte. 

Zorg om het levenseinde 
Vanuit het Beraad van Kerken is op maandag 18 november a.s. een thema- en gespreksavond georganiseerd over het thema ‘Zorg om het levenseinde’. Deskundige informatie wordt gegeven door Paul Lieverse (arts). De avond is toegankelijk voor alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp die belangstelling hebben voor dit onderwerp. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) schrijft: ‘Het gesprek over de dood is van levensbelang. Iedereen moet de dood onder ogen zien’. 

De avond is niet alleen van belang voor ouderen, maar ook voor mantelzorgers en mensen die vragen hebben over familieleden, vrienden of kennissen in de laatste levensfase. 

Bezoekers krijgen gelegenheid om vragen te stellen, zowel vooraf als tijdens de bijeenkomst. U kunt vooraf vragen sturen naar het mailadres: voltooidlevenpn@gmail.com. De organisatie stuurt de vragen door naar de spreker.

Noteer de datum: 18 november 2019, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur, verwachte eindtijd 22.00 uur.
Locatie Ontmoetingskerk, Klapwijkseweg 91, 2642 AH Pijnacker. 

Ds. Jelke de Jong. 

albertWijkberichten tot en met 19 november 2019