Wijkberichten tot en met 2 augustus 2020

op vrijdag, 03 juli 2020

DE EREDIENSTEN
De komende weken worden in De Acker de volgende kerkdiensten gehouden. 

Zondag 12 juli 
Deze zondag leidt Nienke de Ronde uit Delft de dienst. Vorig seizoen was Nienke bij ons werkzaam als predikant in opleiding. Het is mooi om haar weer in ons midden te hebben. In de nevendienst staan deze maand verschillende gelijkenissen uit Matteüs 13 centraal. Deze zondag gaat het over de gelijkenis van de ingezaaide akker (Matteüs 13, 1-9).

Zondag 19 juli 
Ds. Schoone uit Poeldijk leidt opnieuw de dienst. In de nevendienst gaat het over de gelijkenis van het onkruid tussen het koren (Matteüs 13,24-36). 

Zondag 26 juli is een speciale dienst. Dan worden Kabraeilla Aday en Annemarie van Doorn geïnstalleerd als ‘Ontkiemers’. We lezen Matteüs 9, 1-8. In dit Bijbelgedeelte over de vier vrienden en de verlamde man gaat het over ziekte, zonde, vergeving en genezing, maar ook over gemeente zijn. In de nevendienst gaat het over de gelijkenis van de parel en het sleepnet (Matteüs 13, 44-52). Voor deze dienst zullen als eersten de gezinsleden en de familie van Annemarie en Kabraeilla genodigd worden.  

Zondag 2 augustus 
In de nevendienst staat de wonderbare spijziging centraal (Matteüs 14, 13-21). Collega Franzen uit Pijnacker leidt de dienst. 

In een 1,5 meter samenleving kunnen we per dienst 40 kerkgangers in De Acker ontvangen. Er is nog geen gemeentezang. We halen de muziek van buiten. Tenzij de overheid en de landelijke kerk daar eerder toestemming voor geven. Er is gelijktijdig aan de diensten in De Acker kindernevendienst in De Graanschuur. De ouders worden verzocht hun kinderen voor de dienst naar De Graanschuur te laten gaan of daar te brengen. In de nevendienst zijn de kinderen online met het begin en het eind van de kerkdienst verbonden. Vandaar dat we het kindermoment iets vroeger in de dienst hebben geplaatst. Er is geen crèche. Kinderopvang wordt onderling geregeld.

Wanneer u de diensten wilt bezoeken, kunnen u en jij dat aangeven via een email aan: aanmeldenDeAcker@outlook.com of op woensdag tussen 12.00u en 18.00u via telefoon 06-42 45 90 37.

OPEN KERK 
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. We willen graag ook in coronatijd een plek zijn waar iedereen welkom is. Een huis met een hart. De kerk zal op een veilige manier toegankelijk en ingericht zijn om te komen voor een moment van bezinning. Twee leden van De Acker zullen u verwelkomen en aanwijzingen geven. U en jij zijn van harte welkom om in deze onrustige en onzekere tijd even stil te staan en te bidden. Contactpersoon is Conny Rijlaarsdam (c.rijlaarsdam2@gmail.com). 

OP- EN OMZIEN 
Wilt u / wil je een gesprek of een gebed, bel dan ds. Jelke de Jong, 015-3611613. Zoek je contact of hulp, bel uw/jouw Pastoraal Ouderling of Pastoraal Medewerker, of bel 06-47 05 21 92 (Pastorale telefoon De Acker). Hebt u gebedspunten voor de gebedsmomenten in de week of voor de voorbede in de eredienst, mail die naar Netty van der Spek (nettyvdspek@gmail.com) of naar ds. Jelke de Jong: (j.de-jong@hetnet.nl).  

Huwelijksjubilea 
Huib en Lammy Boer-Gijlstra, Prins Hendrikstraat 12, 2641HJ, zijn op 19 juli 55 jaar getrouwd.

Roel en Adie Nieuwenkamp-van Dop, Louise de Colignystraat 5, 2641GX, zijn op 25 juli 60 jaar getrouwd. Ook via deze weg willen we jullie van harte feliciteren met jullie huwelijksjubileum. Ik hoop dat jullie in de coronatijd passende vormen vinden om met allen die jullie lief en dierbaar zijn, deze blije gebeurtenis te gedenken en te vieren. Gods zegen toegewenst. 

Giften 
Via Heleen de Vries 2x 20 voor De Acker .
Via Eleen Kranenburg 1x €15,00 voor de zending (ZWO) en € 10,00 voor de kerk.

Allen heel hartelijk dank.  

Wel verdriet, geen tranen 
Maandag 29 juni j.l. ging de Bijbelpodcast van de IZB en de EO, ‘Eerst dit’, over Romeinen 9, 1-5. Ik vond het raak en inspirerend. Hier wat fragmenten. Kees van Ekeris: ‘Er wordt in de coronacrisis amper gehuild. Dat is niet goed. Dan gaat het verdriet ondergronds of is het hart koud geworden. Dat is gevaarlijk verdriet, miskend, weggeduwd verdriet. Hier laat Paulus zijn tranen zien. ‘Ik heb een groot verdriet en een pijn die niet ophoudt’. Sterke theologie is autobiografische theologie. Theologie met droge ogen is gevaarlijke theologie. In een gebedsworsteling uit Paulus zijn verdriet, zijn verlangen en hoop. Misschien is dit een nadenken in de vorm van bidden. In een soort gebedsworsteling uit Paulus zijn verdriet, zijn verlangen en zijn hoop. Misschien is het alleen in de gestalte van het gebed dat je hoop kunt veroveren in hopeloze situaties. Dat je jezelf helemaal uitstort tot God en uiteindelijk ook alleen maar God overhoudt en zijn verbond en zijn belofte en zijn Messias. Dan kun je ruimte hervinden. Want bij God zijn dingen mogelijk die wij niet meer mogelijk achten. Misschien dat dit ons eigen geloof en gebed verdiept. Spreken over anderen vanuit tranen van liefde. Spreken over anderen met God. Hoop zoeken voor anderen bij God. In het gebed. Voor mensen aan wie ook de belofte is geschonken, maar die nu ver weg lijken’. De hele tekst is te beluisteren via: https://open.spotify.com/show/6UKivY62F1Bt1AbtVki0DF?si=tK0jgzWET1K-AM8283P_nA

De Bijbel in de Bijlmer 
Theoloog des Vaderland Samuel Lee laat  in zijn boek ‘De Bijbel in de Bijlmer’ zien hoe zeer de levensverhalen van de één miljoen christenen in Nederland met een migratieachtergrond raken aan Bijbelse verhalen over migratie. In dit boek zijn ook portretten opgenomen van migrantenchristenen in Nederland. Bij het lezen van dit boek ontdek je welke rol de Bijbel speelt in het leven van deze mensen en hoe ze in ons land tot zegen zijn. Het boek kost € 12,95 en is in de(christelijke) boekwinkel verkrijgbaar.  

Vakantieboekje ‘Op reis met Petrus’ 
Of je op vakantie gaat of thuisblijft deze zomer, het vakantieboekje van Petrus biedt 28 dagen lang Bijbelse inspiratie. U kunt een exemplaar van dit boekje met Bijbelteksten, (gespreks)vragen en tips gratis aanvragen via: https://petrus.protestantsekerk.nl/vakantieboekje.

Een bemoedigend gedicht in vakantietijd: thuis of elders.
Een mens, die je reisgenoot wil zijn.
Als er maar iemand is, die met je meegaat.
Een mens, die je reisgenoot wil zijn.
Eén die alles met je deelt – licht en donker,
hoogten en diepten, vreugde en verdriet.
Een mens, die je peilt en respecteert.
in wie je werkelijk bent.
Een mens met wie jij weer meegaat.
Iemand voor wie jij weer een reisgenoot
wil zijn. Enzovoort.

Hans Bouma, uit ‘Liefde’.

Tenslotte 
Ontvang vanuit de pastorie een hartelijke groet van Aagje en mij. 

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 2 augustus 2020