Wijkberichten tot en met 21 juli 2024

DE EREDIENSTEN

Zondag 30 juni 
Voorganger in deze dienst is ds. R. Strengholt uit Delft. De kinderen horen in de kindernevendienst over Lamech en Henoch (Genesis 4: 17-24 en 5: 21-24). De keuze over twee manieren van leven: Dicht bij God of niet.

Zondag 7 juli 
is een bijzondere en feestelijke dag: Ton van Doorn en Marith van der Meer hopen in het openbaar belijdenis van hun geloof te doen! We zien samen met hen en hun families uit naar deze dienst en hun ja-woord. We zijn dankbaar dat we dit als kerk met hen mogen meemaken en herinnerd worden aan de trouw van God. Ds. Nienke gaat in deze dienst voor en er is muzikale medewerking vanuit muziekgroep Joy. In de kindernevendienst gaat het over Noach die een ark bouwt (Genesis 6:5-7:9). 

Zondag 14 juli 
In deze dienst gaat ds. Nienke Meinster voor. Ze hoopt deze zondag een begin te maken met een prekenserie getiteld ‘Een briefje uit de hemel’, over de eerste hoofdstukken van het boek Openbaring. In Openbaring 1-3 krijgen verschillende kerken uit de vroeg-Christelijke tijd een brief, en die brieven komen ook ons ter ore. We beginnen met de introductie: Openbaring 1:1-11. In de zomerkring praten we steeds over de preek en de thema’s die daarin opkomen. Die kringontmoetingen staan gepland op 16 en 17 juli. Ook daar van harte welkom! De kinderen lezen in deze dienst over Noach en de zondvloed, uit Genesis 7-9.  

Zondag 21 juli 
Voorganger in deze dienst is drs. R.D. van Schouwen uit Honselersdijk. In de kindernevendienst wordt gelezen van De toren in Babel, uit Genesis 11.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING

Zomerkring in juli en augustus

Ik schreef zojuist al over de prekenserie over Openbaring 1-3, en het doorpraten daarover op de zomerkring. Verschillende mensen hebben zich al gemeld, de één met voorkeur voor de avond en de ander liever overdag. Daarom zijn er bij iedere dienst twee momenten waar we over de thema’s uit Openbaring doorpraten. Voel je vrij om aan te schuiven op een moment dat uitkomt of later aan te haken. Het is wel fijn als je het even laat weten als je erbij bent: bel of app even naar 06-57054909 (ds. Nienke). De geprikte data zijn als volgt:

 • Dinsdag 16 juli om 19.30u
 • Woensdag 17 juli om 10.30u
 • Dinsdag 30 juli om 19.30u
 • Woensdag 31 juli om 10.30u
 • Dinsdag 13 augustus om 19.30u
 • Woensdag 14 augustus om 10.30u
 • Dinsdag 27 augustus om 19.30u
 • Woensdag 28 augustus om 10.30u

Ds. Nienke

Nacht zonder Dak

Op het moment van schrijven, gaat het nog gebeuren: van zaterdag 22 op zondag 23 juni de Nacht Zonder Dak bij de Acker. Er wordt heel regelmatig naar de weersapps gekeken, want het is best spannend! Regenen we nat? Wordt het koud? Houden we het vol? Het is al wel duidelijk dat de actie van de jongeren door de wijkgemeente van harte wordt ondersteund. In giften, in het verzorgen van het ontbijt en het meeleven. Mooi dat we ook hierin met elkaar gemeente zijn!

OP- EN OMZIEN 

Weidevogelhof (Watersnip, Floralaan 40): Dhr. J.G. van der Velden. 

Weidevogelhof (Floralaan 114): Mw. M. van der Brugge – Bennik 

Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.

Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.

Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck. 

De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek. 

De Kreek: Mw. G. van den Berg-Bazuin. 

Woonzorgcentrum Delfshove: Mw. G. Rensen-Ouborg. 

Zorgvilla Berckendael: Mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies. 

Verjaardagen 80 jaar en ouder 

 • Mw. C.G. Kerkhoven-Kaptein, hoopt op 5 juli 86 jaar te worden.
 • Mw. A.A.S. Veerman-Bregman, hoopt op 6 juli 81 jaar te worden.
 • Mw. M.P.H. Keij-van Laar, wordt D.V. op 6 juli 85 jaar.
 • Mw. A. Vrijenhoek-van Stuijvenberg, hoopt op 13 juli 92 jaar te worden.
 • Mw. C.M. Tak-Versteeg, wordt D.V. op 14 juli 95 jaar.
 • Mw. N. Weerheim-van Rheenen, hoopt op 15 juli 89 jaar te worden.
 • Mw. G. Rensen- Ouborg, wordt D.V. op 17 juli 88 jaar.
 • Mw. E. Glintmeijer, hoopt op 22 juli 86 jaar te worden.

Alle jarigen: van harte gefeliciteerd! We hopen op een mooie verjaardag en bidden jullie Gods kracht, moed en zegen toe voor het nieuwe levensjaar.

Felicitatie: 60 jaar getrouwd!

Twee echtparen die een huwelijksjubileum vieren deze maand. Dhr. en mw. Kerkhoven-Kaptein, Oostlaan 109,2641DV, zijn op 15 juli 60 jaar getrouwd. En dhr. en mw. de Bruin-Eikens, Park Berkenoord 16, 2641CX, zijn een dag later, op 16 juli 60 jaar getrouwd. Beide echtparen en hun naasten van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. We wensen u een vreugdevolle dag toe en Gods trouwe zegen.

Felicitatie: geslaagd!

We feliciteren Kabraeilla Aday, die geslaagd is voor haar eindexamens. Wat heb je dat goed gedaan! Geniet van je welverdiende zomervakantie en succes met het vervolg van je schoolcarrière! Dat geldt natuurlijk ook voor alle andere scholieren. Fijne vakantie en succes met de laatste loodjes.

GIFTEN

We ontvingen een gift van €40,00 voor De Acker. Hartelijk dank!

OVERIGE

Vakantie ds. Nienke

Zoals eerder vermeld: Van 15 juni tot 6 juli is ds. Nienke op vakantie. Mochten er omstandigheden zijn waarbij u toch graag contact heeft met een dominee, dan kunt u tot 1 juli terecht bij ds. Janco Wijngaard of contact zoeken via de pastorale telefoon, zie voor telefoonnummers onderaan de homepage van de site van De Acker

Persoonlijke noot: aangenomen beroep

Lieve gemeente, graag wijd ik ook een paar woorden aan het feit dat ik het beroep dat op mij is uitgebracht heb aangenomen. Dat was denk ik voor niemand een verrassing, en toch merk ik dat het opluchting en ruimte geeft. Fijn dat hiermee een einde komt aan het beroepingsproces en de vacaturetijd, en we de blik weer naar voren kunnen richten. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat naar mij toe is uitgesproken, en tegelijk voelt dat ook als een verantwoordelijkheid die ik niet licht opvat. Bovenal ben ik blij voor onze wijkgemeente, dat we samen in de komende jaren onze ingeslagen weg als kerk kunnen blijven gaan en we daarin geen onnodige vertraging oplopen. Ook al kennen we elkaar al langer: het voelt voor mij als een nieuwe tijd en een nieuwe fase voor de gemeente, waarin het soms ook best zoeken zal zijn: minder uren voor een dominee, genoeg werk te doen, en dat in een tijd die niet minder van ons vraagt. Het is mijn gebed dat we elkaar hierin des te meer vasthouden en opdragen aan onze trouwe God die niet loslaat wat Hij eens is begonnen. Dat besef geeft vertrouwen en frisse moed om in de komende jaren aan de slag te blijven in jullie midden. Ds. Nienke

UIT DE WIJKKERKENRAAD

Bevestiging ds. Nienke

We zijn heel dankbaar en blij dat dominee Nienke Meinster- de Ronde het beroep om voorganger in onze wijkgemeente te worden, heeft aanvaard. We zijn verheugd over deze benoeming en kijken uit naar de verdere samenwerking. Ondertussen worden de laatste officiële stappen in procedure van beroep gezet. De bevestigingsdienst zal D.V. op zondag 25 augustus om 10.00 uur in de eredienst in De Acker plaatsvinden, met medewerking van ds. Jelke de Jong. Noteer de datum alvast in uw agenda!