Wijkberichten tot en met 22 januari 2023

op maandag, 02 januari 2023

DE EREDIENSTEN
Zondag 8 januari

Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman uit Noordwijkerhout leidt de dienst. De kinderen in de kindernevendienst besluiten de lezingen uit Lucas 1 en 2. Deze zondag gaat het over de twaalfjarige Jezus in de tempel (Lucas 2, 40-52).    

Zaterdag 15 januari
Deze week begint de Week van Gebed. Dit jaar is het voorbereid vanuit de Amerikaanse staat Minnesota. Een deel van de bevolking bestaat daar uit nakomelingen van tot slaaf gemaakte Afro-Amerikaanse en inheemse mensen. Ze hebben te maken met discriminatie en racisme en hebben gekozen voor het thema ‘Doe goed. Zoek recht’. Voor deze zondag staan twee lezingen op het rooster. Jesaja 1, 12-18 en Lucas 10, 25-37. Er zijn deze keer twee lectores uit andere plaatselijke kerken.

Zondag 22 januari
De Week van Gebed wordt afgesloten met een oecumenische viering in de Johannes de Doperkerk. De dienst begint om 10.00 uur. Er is deze zondag geen dienst in De Acker.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING

Gebedsbijeenkomsten in de Week van gebed
Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 2023

Thema: Doe goed, zoek recht
Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De bijeenkomsten in De Acker zijn op:
-maandagavond 16 januari om 19.15 uur tot 19.45 uur
-woensdagavond 18 januari om 19.15 uur tot 19.45 uur
We lezen uit de Bijbel, zingen enkele liederen en er is gelegenheid om actief of in stilte mee te bidden. Iedereen van harte uitgenodigd.

De Voorhoede: waar je ook bent!  
Zondag 5 februari gaan we verder met onze reis als Voorhoede. We staan dan stil bij: wat we ook doen – het ‘werk’ van onze handen, hoe klein en onbelangrijk het ook mag lijken – is belangrijk voor God. We lezen dan uit Kolossenzen 3: 15-24. Een bijzondere tekst waarin Paulus uitlegt dat onze dagelijkse taken ertoe doen. Wanneer je het leuk vindt om mee te werken aan de voorbereiding van deze dienst, laat het ons weten (albert_spek@hotmail.com). Je bent van harte welkom! Een hartelijke groet, Albert en Jelke

OPEN KERK
Velen van ons vinden of vonden het heerlijk om in hun vakantie in een kerk een kaarsje aan te steken en te bidden voor een geliefde. Dat kan nu ook in de Open Kerk, op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur in de stilteruimte van de Acker. Ruimte voor bezinning en stilte, het lezen van een tekst of lied, en voor het aansteken van een lichtje. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig voor een warm welkom.

Aan Tafel
Voor wie daar behoefte aan heeft bieden we in deze koude wintermaanden gezelligheid en een warme hap tijdens lunchtijd. En wel op de woensdagen 11 januari, 8 februari, 8 maart en 5 april, van 12.30-14.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige financiële bijdrage mag. De maaltijd wordt gehouden in Ontmoetingscentrum De Acker, Park Berkenoord 2, Pijnacker. Graag vooraf opgeven bij Ria Droppert (06-10 34 86 04, of email: droppert@hetnet.nl), of bij Heleen de Vries (06-14 83 91 75), of via de intekenlijst in de hal van De Acker. Iedereen is welkom.

JEUGDWERK
Filmavond voor de jeugd
Op vrijdagavond 27 januari is er voor alle tieners en jongeren een filmavond in De Graanschuur. Welke film we gaan kijken blijft nog even een verrassing, en de starttijd ook. Houd voor die informatie de mededelingen op de beamer in de gaten! Het gaat vooral om ontmoeten en ontspannen, en daarom hopen we je daar te zien! Heb je interesse of ideeën voor een film, meldt het even bij ds. Nienke.

OP- EN OMZIEN

Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan en mw. W. Baartman-Zwijnenburg.

– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg, mw. J.A. van Zielst-Schoenmaker en mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Mw. C. Verboon-Rensen en dhr. B. Bregman
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
– Beth-San: Dhr. C.N. Weerheim.
– De Kreek: Mw. G. van den Berg-Bazuin.

Pastoralia
Mw. Kunz (Oostlaan116) heeft in het ziekenhuis gelegen, maar is weer thuis.
Elly Bregman moest een heupoperatie ondergaan. Zij verblijft voor revalidatie in Vivaldi, Brechtzijde 45, 2725 NR Zoetermeer.
Bij Adri Mol is maagkanker geconstateerd. De operatie die helpend zou moeten zijn, kon niet doorgaan. Hij is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Vóór zijn ziekzijn had Adri besloten om te verhuizen naar Oostlaan 100. Die verhuizing heeft 31 december j.l. plaatsgevonden. Er lopen nu allerlei processen door elkaar. We dragen Adri en Henny (in de Bieslandhof) met nadruk op in uw voorbede en meeleven.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
Donderdag 22 december  2022 is mw. Dijkshoorn-van den Berg 91 jaar geworden.

De volgende gemeenteleden hopen de komende tijd hun verjaardag te vieren.
Dhr. J.J.O van der Vorm, wordt op 8 januari 84 jaar.
Dhr. L. van Dam, wordt op 9 januari 88 jaar.
Mw. S.J. Bos-Sterk, wordt op 10 januari 84 jaar.
Dhr. A.W. Peters,  wordt op 13 januari 85 jaar.
Mw. Smit-Hempenius, wordt op 13 januari 80 jaar.
Mw. M.M.A. Kooistra-Winkelman, wordt op 15 januari 88 jaar.
Dhr. C. de Pater, wordt op 20 januari 85 jaar.
Dhr. W. Hoogerdijk, wordt op 22 januari 90 jaar.
Mw. E. van Erven-Wentink, wordt op 23 januari 93 jaar.
Mw. A.M. Meijndert-den Uijl, wordt op 23 januari 83 jaar.
Mw. J.J. Kunz-Kemp, wordt op 23 januari 90 jaar.
Mw. A. Rodenburg- Mostert, wordt op 23 januari 87 jaar.
Mw. G. Rensen- Gravesteijn, wordt op 24 januari 92 jaar.

Geboren
Donderdag 1 december is Evi Sophia geboren. Evi is de dochter van Arjan en Anna van der Schans. Arjan en Anna hebben zich onlangs bij onze gemeente aangesloten. We feliciteren Anna en Arjan met hun eerste kindje. Veel vreugde samen. Binnenkort zullen we hen aan de gemeente voorstellen. 

Overleden
Woensdag 14 december is overleden Paulus Braat, echtgenoot van mw. S. Braat – van den Engel (Kuyperlaan 22). Paul is 90 jaar geworden.

Overleden
Woensdag 21 december is overleden Dirk Peter Vermeulen. Echtgenoot van mw. M.W. Vermeulen-Bazuin. Dick is 90 jaar geworden.

OVERIGE  
Geldwervingsactie Kerkbalans Van 14-28 januari wordt de actie Kerkbalans (brieven actie) gehouden. Van harte aanbevolen!!!

Giften
Voor De Acker: 3x € 10,00. Hartelijk dank.

Tenslotte
Hartelijk dank voor de vele en mooie kaarten met positieve woorden en goede wensen die wij rond de feestdagen en de jaarwisseling ontvingen. 

Aagje en ik wensen u en jou Gods zegenende nabijheid toe voor dit nieuwe kalenderjaar.

albertWijkberichten tot en met 22 januari 2023