Wijkberichten tot en met 23 juni 2024

DE EREDIENSTEN
Zondag 9 juni We ontmoeten onze broeders en zusters van de andere drie wijkgemeenten deze zondag in een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk. Voorgangers zijn ds. Nienke Meinster en ds. Treuren. We lezen uit Marcus 3:20-35: een tekst waarin veel krachten zichtbaar worden en vragen worden gesteld bij de identiteit van Jezus. Dat ligt niet zo ver bij onze realiteit vandaan! Rondom de dienst is er ruimte om bij te praten en de onderlinge band te versterken. Er is opvang en nevendienst voor alle leeftijdsgroepen en de muzikale medewerking wordt verzorgd door Bartjan Geleijnse (orgel) en Alexander Muilwijk (bugel en trompet). We zien er naar uit om elkaar te ontmoeten! 

Zondag 16 juni 
We verwelkomen predikant in opleiding Heidi Koster uit Ede. In de kindernevendienst wordt verteld over de eerste zonde uit Genesis 3. 

Zondag 23 juni 
Voorganger in deze dienst is ds. N. Dijkstra-Algra uit Utrecht. Er is bijzondere muzikale ondersteuning door het koor ‘Voice of Praise’. Daar zien we naar uit! De kinderen horen over Kaïn en Abel uit Genesis 4:1-16 en 25-26. 

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING

Jeugddienst 015 Connect in Kerk Delfgauw
Op zondagavond 9 juni is er door het jongerennetwerk 015-connect een jeugddienst georganiseerd in Kerk Delfgauw. De dienst begint om 19.00u, maar we gaan er met z’n allen wat eerder heen om samen met de jongeren uit Delfgauw te eten. We verzamelen om 17.00u op de fiets bij De Acker. Ga je mee? Meld het dan even bij ds. Nienke, dan wachten we tot je er bent!

Avond over omgaan met dementie op 10 juni
Na goede ervaringen bij de vorige ontmoeting is er opnieuw een toerustingsmoment rondom ouderen en dementie gepland. Dit keer is dat op een avond, op maandag 10 juni om 20.00u. Ds. Janco Wijngaard zal opnieuw ingaan op vragen rondom (pastorale zorg aan) mensen met allerlei vormen van dementie. Bedoeld voor allerlei betrokkenen, zowel in huiselijke kring als voor mensen die (pastorale) zorg bieden.

Nacht zonder Dak


Van zaterdag 22 op zondag 23 juni vindt de Nacht Zonder Dak plaats bij de Acker. Dat komt steeds dichterbij! Inmiddels vorderen de aanmeldingen gestaag en sijpelen de eerste donaties al binnen. Voor de mensen die net aanhaken: in deze nacht gaan we ons als jongeren bewust worden van het onrecht in de wereld. We overnachten zonder een dak boven ons hoofd, met enkel een slaapzak en kartonnen dozen tot onze beschikking. Dit gaat hand in hand met goede gesprekken en gezelligheid. De jongeren uit de kerk organiseren de nacht zelf, dus er is grote betrokkenheid bij de actie. We halen geld op voor andere jongeren die het heel erg zwaar hebben in, bijvoorbeeld, Oeganda. Ze zijn noodgedwongen naar de stad vertrokken, maar komen daar terecht in de mensenhandel. Met behulp van lokale projecten steunt Tearfund deze jongeren om ze nieuwe kansen te bieden. Doneren en opgeven kan via de link of de QR code: https://actie.tearfund.nl/pkn-gemeente-de-acker-te-pijnacker/donate

Gebedskring De Acker
Wist je dat er elke 2e en 4e maandagavond van de maand om 19.15 uur een aantal gemeenteleden samenkomt om in stilte of hardop met elkaar te bidden en te danken?

Een moment om elkaar te ontmoeten, samen te luisteren naar woorden uit de Bijbel en te delen met God wat je bezighoudt. Kom gerust een keer langs!

OP- EN OMZIEN 

Veenhage: mw. N. de Pater-Rensen en mw. J. Rodenburg-Rodenburg.

Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld. 

Weidevogelhof (Watersnip, Floralaan 40): Dhr. J.G. van der Velden. 

Weidevogelhof (Floralaan 114): Mw. M. van der Brugge – Bennik 

Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.

Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.

Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck. 

De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek. 

De Kreek: Mw. G. van den Berg-Bazuin. 

Woonzorgcentrum Delfshove: Mw. G. Rensen-Ouborg. 

Zorgvilla Berckendael: Mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies. 


Verjaardagen 80 jaar en ouder 

Mw. M.H.C. Brus-Haket, wordt op 8 juni 92 jaar.

Mw. C. Droppert- Dijkshoorn, wordt op 9 juni 83 jaar.

Mw. H.W. van den Hoek-Landman,wordt op 11 juni 100 jaar.

Mw. M. van Doorn-van der Wal, wordt op 17 juni 82 jaar.

Dhr. B. Bazuin, wordt op 18 juni 82 jaar. 

Mw. J.C. Letterman- Boumeester, wordt op 23 juni 88 jaar.

Mw. W.A.A. van Dam-Kulk, wordt op 23 juni 81 jaar.

Mw. M.W. Vermeulen-Bazuin, wordt op 25 juni 87 jaar.

Dhr. M. Sonneveld, wordt op 25 juni 83 jaar.

Mw. S.M. Auwerda-Berghout, wordt op 26 juni 97 jaar.

Dhr. A. Rodenburg, wordt op 27 juni 84 jaar.

Alle jarigen: van harte gefeliciteerd!
We hopen op een mooie verjaardag en bidden jullie Gods kracht, moed en zegen toe voor het nieuwe levensjaar.

GIFTEN
We ontvingen via de Petruskring een gift van €70,00 voor De Acker. Hartelijk dank!

UIT DE WIJKKERKENRAAD

Beroepingsproces
We kijken dankbaar terug op de gemeenteavond van woensdag 22 mei, toen we op de hoogte werden gebracht van de vorderingen van het beroepingsproces. We hebben nader kennisgemaakt met de te beroepen kandidaat: ds. Nienke Meinster – de Ronde! We zijn dankbaar dat de gemeente unaniem heeft ingestemd en er geen bezwaren zijn aangedragen. Het beroep zal één dezer dagen officieel door de wijkkerkenraad worden uitgebracht door de beroepsbrief met bijbehorend aanhangsel te overhandigen.

Afscheid ds. Janco Wijngaard
Nu de vacaturetijd langzaam ten einde komt, nemen we ook afscheid van ds. Janco Wijngaard als ambulant predikant in ons midden. Omdat hij al in juli in een andere gemeente aan de slag kan met vergelijkbare werkzaamheden, zal hij zijn werk in onze kerk al snel beëindigen. In de dienst op 4 augustus, waarin hij voorgaat, nemen we officieel afscheid van ds. Janco. We danken hem hartelijk voor alle gedane arbeid in ons midden! Het was fijn om een poosje samen op te trekken. We bidden om Gods zegen voor Janco en zijn gezin en zijn werkzaamheden op de andere plekken waaraan hij verbonden is.

OVERIGE
Paaskaars
Naar goede gewoonte heeft de paaskaars van 2023 inmiddels een nieuwe plek gekregen om te branden. Onlangs is hij bij ds. Jelke en Aagje de Jong in Gouda gebracht, als teken van afscheid en verbondenheid in het licht van Christus. 

Vakantie ds. Nienke
In de komende maand heb ik vakantie. We hopen als gezin naar Noord-Italië te reizen, om daar te genieten van de uitzichten in de Dolomieten. Ik ben daarom niet bereikbaar van 15 juni tot 6 juli. Mochten er omstandigheden zijn waarbij u toch graag contact heeft met een dominee, dan kunt u terecht bij ds. Janco Wijngaard of contact zoeken via de pastorale telefoon. 
Ds. Nienke

Tot slot 
In deze beroepingsperiode wil ik iedereen die daarbij betrokken is (geweest) hartelijk bedanken. De afgelopen maanden waren een intensieve maar ook bijzondere tijd, waarin ik me heb verwonderd over de manier waarop onze wegen als dominee en gemeente elkaar steeds kruisen. De gemeenteavond heb ik als teken van vertrouwen en verbondenheid ervaren, dat deed me heel goed! Ik ben heel dankbaar dat de gemeente hiermee een nieuwe fase in kan gaan, en bid daarin om Gods nabijheid. Ds. Nienke