Wijkberichten tot en met 24 mei 2020

op zaterdag, 09 mei 2020

DE EREDIENSTEN
Zondag 17 mei 
De zesde zondag van Pasen. De laatste zondag voor Hemelvaart. In deze dienst lezen we Johannes 16, 5 -15. In dit Bijbelgedeelte gaat het over het werk van de Heilige Geest. De verzen 8-11 zijn het uitgangspunt voor de preek. Wanneer hij (de Heilige Geest) komt zal hij de wereld duidelijk maken wat ?zonde, ?gerechtigheid? en oordeel is: zonde? – dat ze niet in mij geloven, gerechtigheid? – dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.

Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag. 
Voorganger is ds. H.J. Franzen (Pijnacker), die de dienst voorbereidt met lezingen uit het OT: II Koningen. 2: 8-14 en uit het NT: Handelingen 1: 4 -11. Uitgangspunt van de verkondiging zal zijn dit korte stukje tekst: ‘Hij werd voor hun ogen opgenomen’. Hierbij mogen we als christenen de vraag stellen: ‘Waarom was het zo belangrijk dat de leerlingen Jezus’ hemelvaart met hun eigen ogen mochten zien?’ Paulus schrijft in Romeinen 8 een antwoord, maar Jezus zelf had al in de Bergrede een belofte gedaan. ‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.’ 

Zondag 24 mei In deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren leidt ds. E. van Bolhuis de dienst.

Vanwege overheidsmaatregelen worden slechts een beperkt aantal gemeenteleden toegelaten in de diensten. U kunt de diensten beluisteren via kerktelefoon en via de website van kerkomroep: KERKOMROEP.

We beschikken ook over een YouTube kanaal waar u en jij de diensten kunnen bekijken. Zie: LIVESTREAM.

Wekelijks verschijnt er een email-nieuwsbrief met belangrijke en actuele informatie. Als u die nieuwsbrief nog niet krijgt, maar wel een emailadres heeft, geef dat dan door aan ScribaDeAcker@live.nl.

Verder proberen we u via de website op de hoogte te houden.
Zie: WEBSITE DE ACKER

OPEN KERK 
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. We willen graag ook in coronatijd een plek zijn waar iedereen welkom is. Een huis met een hart. De kerk zal op een veilige manier toegankelijk en ingericht zijn om te komen voor een moment van bezinning. Twee leden van De Acker zullen u verwelkomen en aanwijzingen geven. U en jij zijn van harte welkom om in deze onrustige en onzekere tijd even stil te staan en te bidden. Contactpersoon is Conny Rijlaarsdam (c.rijlaarsdam2@gmail.com). 

MISSIONAIRE TOERUSTING
Gastvrijheid en openheid. 
Dit was het thema van de dienst op 10 mei en is deze maand het thema in de verschillende (Focus)kringen. Hier onder vind je een opzet om met dit thema aan de slag te gaan. Achtergrondinformatie bij dit thema vind je in het Focus werkboek, pagina 42-49.
Bekijk ook de dienst over dit thema via: YOUTUBE.
De preek over dit thema vind je op internet. Zie: https://pknpijnackerdelfgauw.nl/deacker/blogs

Vragen: ‘Waar denk jij aan bij gastvrijheid? Wat roept dit woord bij jou op?

Bijbelteksten. 
Er zijn heel wat Bijbelteksten die impliciet en expliciet over openheid en gastvrijheid gaan. Hier een aantal van die teksten. 
‘Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft en er slecht aan toe is’. Deuteronomium. 15,11.
‘Is dit het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemens?’ Jesaja 58,7.
‘Bekommer je om de noden van de heiligen en wees gastvrij’. Rom. 12,13.
‘Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn’. 1 Tim. 3, 2.
‘Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen’. Hebr. 13,1-2. 
Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 1 Petrus 3, 9.

Kies uit deze rij teksten er één of twee uit. Lees die in hun context en vraag je af wat die tekst(en) jou te zeggen hebben. Wat roept het bij je op aan gevoelens en gedachten? Waar moet jewat mee en ga je mee aan de slag?

Bijbelgedeelte
Het Bijbelgedeelte bij dit thema is Lucas 14, 1-14.
Waar zie je in dit Bijbelgedeelte iets van gastvrijheid en waar juist niet?
Bespreek de stelling: Gastvrijheid is alleen waardevol als je over Jezus praat. 

Uitwerking van het thema.
1.Bij gastvrijheid gaat het in eerste instantie  om een open en gastvrij hart. 
Hoe vrij ben jij? Hoe groot is jouw hart? 
God leeft met een open vizier. Hij heeft iedereen op het oog. Hoe open zijn wij? 
Deel met elkaar op welke mensen, groep jij / jullie gericht zijn. 
Was dit ook de doelgroep van Jezus?

Probeer vervolgens te ontdekken wat jouw blinde vlekken zijn. 
Op wie, welke groepen ben jij minder gericht? Laat je dat zo, of ga je daarmee aan de slag?

2.Citaat:
‘Terwijl wij ons (terecht) zorgen maken over het coronavirus en proberen een tweede golf te voorkomen, vechten Afrikanen en Aziaten tegen een tweede invasie van sprinkhanen. Deze overval is nog groter, vraatzuchtiger en verwoestender dan die van een paar maanden geleden’. 

Wat doet dit citaat uit de krant met jou en wat doe je er mee?

3.Deel met elkaar hoe jullie in coronatijd open en gastvrij voor de ander (kunnen) zijn. Wat doe je al, wat ga je doen? 

4.In deze crisistijd staat veel onder druk. Dat leidt soms tot onbalans. De één moet noodgedwongen een stapje terugdoen, ook in dienstbaarheid en gastvrijheid. Een ander voelt zich extra afhankelijk. Wat ervaar je van deze onbalans in je eigen leven? Hoe ga je daar mee om. Welk advies heb je voor de ander?

5.Lucas 10,3-7 leert ons: wees ook gast. Wanneer je bij iemand ontvankelijkheid voor het evangelie opmerkt, zoek dan naar mogelijkheden om even of voor langere tijd in zijn / haar leven als gast te mogen verblijven om de anders iets meer te vertellen over God en de hoop die het geloof geeft. Waar ontdek jij in deze tijd vraag naar God? Waar zie je openingen voor het evangelie? Wat kun jij, wat kunnen wij in dit opzicht voor de ander betekenen? Welke rol zou Open kerk (elke woensdagavond van 19.00-20.30 uur) daarin kunnen vervullen? 

Afronding
Wat neem je mee? Waarmee ga je aan de slag?

OP- EN OMZIEN 
Wilt u / wil je een gesprek of een gebed, bel dan ds. Jelke de Jong, 015-3611613. Zoek je contact of hulp, bel uw/jouw Pastoraal Ouderling of Pastoraal Medewerker, of bel 06-47 05 21 92 (Pastorale telefoon De Acker). Hebt u gebedspunten voor de gebedsmomenten in de week of voor de voorbede in de eredienst, mail die naar Netty van der Spek (nettyvdspek@gmail.com) of naar ds. Jelke de Jong: (j.de-jong@hetnet.nl).  

Overleden 1 
Woensdag 15 april 2020 is overleden Cornelis Rademaker (Cor), weduwnaar van Pieta Rademaker-Burger. Cor is 91 jaar geworden. De begrafenis heeft maandag 20 april plaatsgevonden op de begraafplaats bij de Dorpskerk.

Overleden 2 
Maandag 4 mei 2020 is overleden Helena Wilhelmina Zegwaard-Keukenmeester (Leny), Mr. Dr. van den Helmlaan 101. Weduwe van dhr. Jacob Zegwaard. Zij is 82 jaar geworden. De afscheidsdienst en de begrafenis hebben dinsdag 12 mei plaatsgevonden. Haar ontzielde lichaam is bijgezet in het familiegraf bij de Dorpskerk. 

UIT DE WIJKKERKENRAAD
Bevestiging ambtsdragers  
De wijkkerkenraad is verheugd u bekend te maken dat Kees Gravesteijn is gekozen als diaken. Hij is bereid het ambt voort te zetten. Bevestiging zal D.V. plaats hebben op Pinksterzondag 31 mei. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezings-procedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de wijkgemeente en dienen uiterlijk vrijdag 22 mei schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.

Tenslotte
Hemelvaart

De Heer is opgetogen 
Hij steeg boven ons uit. 
Wij staan met onze ogen 
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven: 
Ik laat je niet alleen. 
Een glimlach van Zijn vrede 
valt door die woorden heen.
De Heer is in de wolken,
Onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.

Hanna Lam 

Ds. Jelke de Jong. 

albertWijkberichten tot en met 24 mei 2020