Wijkberichten tot en met 24 september 2023

op dinsdag, 05 september 2023

DE EREDIENSTEN

Startzondag 10 september: doopdienst
De dienst op zondag 10 september staat in het teken van twee feestelijke gebeurtenissen. Allereerst wordt in deze dienst de heilige doop bediend aan Merel Pahlplatz, dochter van Caroline Drop en Christian Pahlplatz en zusje van Noor. Caroline en Christian zullen voor sommigen een nieuw gezicht zijn, anderen zullen hen kennen via de organisatie van het Kidszkamp, familiebanden of oude contacten vanuit de Dorpskerk. Naast deze doop vormt de dienst ook het startsein voor de voortzetting van het kerkenwerk en een nieuw seizoen jeugdwerk. Als titel boven deze startzondag staat geschreven: ‘Kerk van alle generaties’ naar aanleiding van 2 Timotheüs 1:1-10. Ds. Nienke gaat in deze dienst voor. Je kunt aan de feestelijkheid bijdragen door mee te doen met ‘Heel De Acker bakt’: maak van tevoren wat lekkers voor bij de koffie, dan kunnen we daar met elkaar van delen en genieten. Geef je even aan Peter Bennink door dat je meedoet en wat je maakt?

Zondag 17 september
Voor deze zondag staat Matteüs 18, 21 – 35 op het leesrooster. Dit gedeelte begint met de vraag: ‘Hoe vaak vergeven?’ In de preek gaat het over wraak, vergelding en vergeving. In deze dienst nemen we afscheid van Arlo en Mirjam van Vliet. Zij verhuizen naar Sterksel (Noord-Braband). In de nevendienst staat Handelingen 19, 23-40 centraal. Onrust in Efeze.

Zondag 24 september
Ds. C van der Berg uit Gouda (Pauluskerk) is deze zondag de voorganger. In de kindernevendienst gaat het over Paulus en Eutychus (Handelingen 20). 

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING

OPEN KERK
Iedere woensdagavond is De Acker geopend van 19.00 uur tot 20.30 uur. Voor een moment van bidden tot God uit dankbaarheid of uit zorg.Voor anderen of persoonlijk, tijd om stil te zijn of even stil te staan.Of om een kaarsje aan te steken. Ook ligt de Bijbel open waar even ingelezen kan worden.Een Woord ter overdenking in het midden van de week.Altijd is er een gastvrouw of gastheer aanwezig om mee in gesprek te gaan en die graag even een kop koffie of thee uitdeelt. Van harte welkom! Samen muziek makenZondag 24 september komen we voor het eerste bij elkaar om samen muziek te maken. Na de dienst komen we bij elkaar in de kerkzaal. Heb je vragen? Stel ze gerust aan Marcel Weijgertse of aan Maaike van der Meer. JEUGDWERK

Arthur Rebel komt het jeugdwerk versterken
Met het oog op de verlofperiode van ds. Nienke en het emeritaat van ds. Jelke hebben we gezocht naar iemand die komend seizoen ons jeugdwerk kan versterken. Gelukkig hebben we die ook gevonden in de persoon van Arthur Rebel! Arthur liep vorig jaar stage in Kerk Delfgauw en zal zich in beide gemeenten inzetten komend seizoen. In onze gemeente betekent dat vooral dat hij de catecheses gaat leiden en andere activiteiten in het jeugdwerk zal ondersteunen. Elders in deze CC stelt hij zichzelf voor. We zijn blij met deze versterking!

Start van de catechese
In het nieuwe seizoen beginnen ook de catecheses weer. Er zijn dit jaar weer twee groepen, die beide geleid worden door Arthur Rebel. Voorlopig is de catechese op dinsdagavond, en beide groepen vinden na elkaar plaats. De jongsten (11-15) zijn welkom om 19.00u, de tweede groep (16+) begint rond 20.10. De eerste catechese-avond is op dinsdag 12 september. Hou de beamer en de whatsapp-groepen van catechese in de gaten voor meer informatie!

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart

Oudelandse Hof: Mw. W. Baartman-Zwijnenburg.
Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg en mw. J.D. van Wijk-van der Elst.
Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
Weidevogelhof (Floralaan 60): Dhr. B. Bregman.
Weidevogelhof (Watersnip, Floralaan 40): Dhr. J.G. van der Velden.
Weidevogelhof (De Wulp), Floralaan 256): Mw.  W.F.A. van der Kleij-Teeuw.
Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
Beth-San: Dhr. C.N. Weerheim.
De Kreek: Mw. G. van den Berg-Bazuin.
Woonzorgcentrum Delfshove: Mw. G. Rensen-Ouborg.
Zorgvila Berckendael: Mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies.

Pastoralia
Mw. Van Dam (Adam Pijnackerhof 15) is door een scootmobiel aangereden en moest vanwege de vele verwondingen worden opgenomen in het ziekenhuis. Wanneer de verwondingen voldoende zijn genezen zal voor haar een plek gezocht worden in een revalidatiecentrum. Rinus van Uffelen is verhuisd naar Weidevogelhof (Floralaan 106). Dat is een ingrijpende verandering. We hopen en bidden dat deze nieuwe woonplek zijn thuis mag worden. Op maandag 28 augustus is br. Pim Hoogerdijk (Wilgenhof 40) na een val opnieuw opgenomen in een verpleeghuis. Eerst in De Kreek te ’s Gravenzande en vervolgens in de Bieslandhof te Delft. Hier kan hij waarschijnlijk voor goed blijven. Opnieuw een stap in ouderdom en afhankelijkheid, zowel voor hem als voor zijn vrouw Rinie (Wilgenhof 40). We denken aan hen in ons gebed. Een kaartje zal hen goeddoen!

Verjaardagen 80 jaar en ouder
Mw. H. Leeuwe-Hartzema, wordt op 9 september 92 jaar.
Mw. M.Noordam-Beekenkamp, wordt op 9 september 97 jaar.
Mw. C. den Braver-Muilwijk, wordt op 11 september 89 jaar.
Mw. A. den Uijl-Gravesteijn,wordt op 12 september 84 jaar.
Dhr. T.J. Dijkshoorn, wordt op 12 september 84 jaar.
Mw. J. Calsijn-Oomsen, wordt op 15 september 82 jaar.
Dhr. C. Sonneveld, wordt op 16 september 86 jaar.
Mw. C. Hoogerdijk-van der Salm, wordt op 16 september 89 jaar.
Dhr. J. van Rijn, wordt op 18 september 85 jaar.
Dhr. J.P. den Boer, wordt op 18 september 85 jaar. Mw.
J.C. Riedijk-Schilperoort, wordt op 21 september 88 jaar.
Mw. A.J. Zegwaard, wordt op 22 september 80 jaar.
Dhr. J. Alkema, wordt op 23 september 80 jaar.
Mw. N. Weerheim- Bastmeijer, wordt op 24 september 84 jaar.
Mw. M.W. den Boer-Pater, wordt op 24 september 80 jaar.
Dhr. J.H. Griffioen, wordt op 28 september 81 jaar.
Dhr. G.M. Sonneveld, wordt op 28 september 88 jaar.

Overleden Dinsdag 15 augustus j.l. is overleden Gijsbert Roelof Boon. Bert is 83 jaar geworden. Sinds 6 april 2016 was hij weduwnaar.

UIT DE WIJKKERKENRAAD
Afscheid familie de Jong
In het weekend van 1 oktober hopen we afscheid te nemen van Ds. Jelke en Aagje de Jong. Na jarenlange verbondenheid met onze wijkgemeente gaan zij vanaf oktober van hun pensioen genieten. In oktober is Jelke ook dertig jaar predikant. Reden voor een feestje! Er is een comité opgericht om te voorzien in een mooi afscheidsfeest. Heb je zelf leuke ideeën, of wil je meedoen met de organisatie? Meld je dan even bij Albert van der Spek: albert_spek@hotmail.com

Het is mogelijk om bij te dragen aan een afscheidscadeau. In De Acker staat een collectebus waarin je een bijdragen kan stoppen. Je kunt ook een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL56 RABO 0354 4041 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Pijnacker-Delfgauw onder vermelding van ‘Cadeau afscheid Ds. Jelke’. Vanuit de commissie wordt er nagedacht over een passend geschenk. Daarnaast wordt er een herinneringsboek gemaakt. Wilt u bijdragen? Maak dan gebruik van het beschikbare materiaal dat in De Acker klaarligt!

Noteer de volgende momenten in de agenda:
– Op zaterdagmiddag 30 september is er vanaf 15.30 een gezellige middag in De Acker, waarop iedereen uit de gemeente welkom is om Jelke en Aagje te groeten. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
– Op zondagmiddag 1 oktober zal om 14.30u de afscheidsdienst plaatsvinden. Ds. Jelke zal daarin zelf voorgaan. Er is die zondag geen ochtenddienst.

OVERIGE
Zwangerschapsverlof
Voorlopig is dit mijn laatste bijdrage aan het Centraal Contact: vanaf 13 september ben ik met zwangerschapsverlof! Dat levert gemengde gevoelens op: het is gek om het werk ‘zomaar’ neer te leggen, maar ik zie er ook erg naar uit om me te kunnen richten op de komst van onze dochter.

Hartelijk dank voor uw en jullie betrokkenheid tijdens de zwangerschap. Als er nieuws is rondom de geboorte, dan zullen we dat ongetwijfeld delen! In de hoop dat alles voorspoedig gaat, zal ik me tot het begin van 2024 vooral bezighouden met het moederschap en de eerste fase van ons gezin.  In de loop van februari hoop ik het werk weer op te kunnen pakken en weer in jullie midden te zijn. Tot die tijd: alle goeds en Gods nabijheid toegewenst. Ds. Nienke

Aanvulling Gemeenteboek.
Het Gemeenteboek: het fotoboek met adresgegevens van gemeenteleden. In oktober 2023 komt er een aanvulset met wijzigingen.

Staat u nog niet in het Gemeenteboek en wilt u dat wel of wilt wijzigingen of aanvullende informatie doorgeven, neem dan contact op met Aria Hordijk ariahrdjk@gmail.com, tel. 06-21440455. Helaas niet meer bij Mirjam v Vliet. Wij wensen haar een mooie toekomst in Sterksel, met dank voor alle jaren van inzet!
De uiterste datum van inleveren/aanmelden: 8 oktober 2023.
Aria

Ds. Jelke de Jong en ds. Nienke Meinster-de Rond.

albertWijkberichten tot en met 24 september 2023