Wijkberichten tot en met 26 mei 2022

op zaterdag, 07 mei 2022

DE EREDIENSTEN

Zondag 15 mei
Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman leidt deze zondag de dienst. De kinderen in de nevendienst lezen verder in het Bijbelboek Richteren, de verhalen over Simson. Deze zondag gaat het er over dat Simson veel Filistijnen doodt  (Richteren 15).

Zondag 22 mei.
We lezen 2 Korinthe 2, 14-17. Tekst voor de preek is vers 15: ‘Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God…’ Paulus is van mening dat het evangelie een heerlijke geur is en dat de volgelingen van Jezus geurmakers dienen te zijn. Maar in de gemeente zijn stemmen die vinden dat Paulus en zijn prediking stinken. De kinderen horen in de nevendienst nog een verhaal over Simson. Richteren 16: Simson en Delila.

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
We gedenken en vieren de hemelvaart van Jezus. Ds. Emöke van Bolhuis-Szabó is de voorganger. De dienst begint om 9.30 uur. Er is crèche en kindernevendienst.

‘Welke betekenis heeft de Hemelvaart van Jezus voor jou? Ten eerste dat Hij in de hemel mijn Voorspraak bij zijn Vader is. Ten Tweede ga ik zo zeker naar Hem toe in de hemel als Hij er nu al is. Ten derde geeft Hij mij zijn Geest om te zoeken de dingen die boven zijn’. Uit: ‘De Heidelbergse Catechismus. Een eigentijdse weergave’ door dr. W. Verboom.

Zondag 29 mei
In de dienst op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is proponent René Strengholt uit Delft de voorganger. In de nevendienst staat Handelingen 1, 12-26 centraal. Mattias wordt verkozen tot apostel. Nu is de kring weer compleet.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. Er is iemand aanwezig om u en jou te verwelkomen en eventueel aanwijzingen te geven. Kom gerust langs. Wijs ook anderen op deze plek van stilte.

Jeugdwerk
De EO-Jongerendag 2022

Op zaterdag 11 juni is het zover: de EO-Jongerendag in Rotterdam Ahoy. Een onvergetelijke dag met duizenden andere jongeren én toffe muziek. Op het podium de BEAM worshipband, inspirerende sprekers, internationale artiesten en natuurlijk Joram Kaat. Samen ontdekken we (opnieuw) dat God van ons houdt en maken we er een mooi feest van. Zullen we met een groepje vanuit De Acker gaan? Neem gerust ook een paar vriend(inn)en mee! Meld je even met een appje aan bij ds. Nienke, 06-57054909.

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan.

– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg en mw. J.A. van Zielst-Schoenmaker.
– Weidevogelhof: Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof: Mw. C. Verboon-Rensen en dhr. B. Bregman
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Wilgenborgh, Rotterdam: Mw. W. Baartman-Zwijnenburg.

Zieken
Henny Mol verblijft in de Bieslandhof.

Huwelijksjubilea
We feliciteren de volgende bruidsparen:

Dhr. en mw. Van Wijk-Pietersma, Vlielandseweg 40, 2641KD, zijn op 24 mei 50 jaar getrouwd.
Dhr. en mw. Peters-van Borselen, Dr.W van der Horstlaan 17, 2641RT, zijn op 25 mei 55 jaar getrouwd.
Mooie gedenkdagen gewenst.

Ons Honk
Dit jaar bestaat Ons Honk 65 jaar. Woensdag 18 mei wordt dat gevierd met een gezellige dag die begint om 10.00u in De Acker.

Bruiloft ds. Nienke op 20 mei
Op vrijdag 20 mei hopen Marinus Meinster en Nienke de Ronde te trouwen in Delft. De kerkdienst waarin zij God danken voor hun liefde en waarin hun huwelijk wordt ingezegend begint om 15.30u in de Oude Kerk in Delft. U bent van harte welkom om deze trouwdienst bij te wonen! Voor de jongste kinderen is er oppas aanwezig. Je kunt de dienst ook thuis of later meemaken, via de livestream van wijkgemeente Mattheüs in Delft: https://www.youtube.com/watch?v=IzNHEopkD6U

OVERIGE
Predikantendag
Dinsdag 10 mei hoop ik samen met mijn vier collega’s de predikantendag in Nijkerk te bezoeken. Het thema is ‘Uit je comfortzone’. Er zijn acht workshops. Ik heb me opgegeven voor de workshop ‘Dominee aan de wandel’ door Roel Bosch en ‘Goed stoppen geeft ruimte’ door Pieter van Winden. Ben benieuwd wat het me gaat brengen. Bijzonder om het samen te mogen doen. Ik zie er naar uit.

De Verkenners
Dit videoproject is bedoeld voor de oudere kinderen van het basisonderwijs en probeert hen op een positieve manier te betrekken bij Israël en bij het Joodse volk. Elke week verschijnt een nieuwe video met informatie over Bijbelse plaatsen, gewoonten en feesten. Dit videoproject is een initiatief van o.a. Centrum voor Israël Studies in Ede. Zie: www.deverkenners.info. Aanbevolen.

Overshoot Day 2022
Dinsdag 12 april was een droevige dag. Het was voor ons land Overshoot Day 2022. Dat wil zeggen dat er tot het einde van 2022 geen grondstoffen meer beschikbaar zijn, tenzij we Gods schepping uitputten of onze (verre) naaste tekort doen. Henk de Waard schreef er een appellerend artikel over in het Reformatorische Dagblad met als titel ‘Consumptieve leefstijl vraagt om bekering’. Hier een citaat: ‘Het is dus geen wonder dat klimaat- en milieuclubs voortdurend oproepen tot gedragsverandering. Christenen moeten echter een spade dieper steken. Wat we nodig hebben, is bekering. Dan gaat het in de eerste plaats om erkenning van onze zonde en schuld, van onze onmacht ook. We hebben, uit ecologisch perspectief bezien, een door en door zondige levensstijl, waarin we gevangenzitten.

Wanneer we dat voor Gods aangezicht erkennen, dan kan het niet anders of er komt ook bekering in het leven van alledag. De zonde is een macht die ons in zijn greep houdt, maar iedere christen is geroepen hiertegen te strijden en de zonden in zijn of haar leven te doden.

De dagelijkse bekering wordt op dit gebied heel concreet. Onze levensstijl lijkt voor een belangrijk deel vorm te krijgen door twee vragen te stellen: Vind ik het leuk, prettig of mooi, en kan ik het betalen? Laten we echter twee andere vragen gaan stellen, bij alles wat we willen kopen of ondernemen. Ten eerste: Is het echt nodig? En vervolgens: Hoe kan dit het meest duurzaam?’ (RD, 13 april 2022).

Ds. Jelke de Jong.

 

albertWijkberichten tot en met 26 mei 2022