Wijkberichten tot en met 26 november 2023

op dinsdag, 07 november 2023

DE EREDIENSTEN

Zondag 12 november
In de dienst gaat voor onze ambulant predikant ds. Janco Wijngaard uit Oegstgeest. Fijn dat we ook op deze manier hem kunnen leren kennen. Ook kunnen we deze zondag kennis maken met de kerkelijk werker Arthur Rebel, die dit seizoen de catechese leidt. In de Kindernevendienst gaat het over de rijke jongeling, Mattheüs 19: 16-26.

Brengt u deze zondag uw gevulde schoenendoos mee?

Na afloop van de dienst is er een boekentafel. Loop er even langs voor een mooi dagboek voor het nieuwe jaar of een boek voor ontspanning, voor jezelf of als cadeau.

Zondag 19 november
Voorganger in deze dienst is ds. E. Mandemaker-Dielemans uit Noordwijkerhout. In de nevendienst gaat de Bijbel open bij Mattheüs 22: 1-14, de gelijkenis van het koninklijk bruiloftsmaal.

Zondag 26 november
Op deze Eeuwigheidszondag zullen in de dienst de namen worden genoemd van gemeenteleden die ons dit kerkelijk jaar zijn ontvallen. Nabestaanden worden uitgenodigd om een kaarsje voor hen te ontsteken. Het is ook mogelijk om in deze dienst een naam van een familielid, vriend of vriendin te noemen die niet tot onze wijkgemeente behoort. Wilt u van die gelegenheid gebruik maken? Geef dan vóór 13 november a.s. aan mij via mail of app door: de doopnaam van de overledene, de datum van overlijden en de leeftijd.

Voorganger in de dienst is ds. L. den Breejen uit Delft. In de nevendienst wordt de gelijkenis van de talenten gelezen.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING

Open Kerk
In deze tijd vol onrust en oorlog is het mooi dat er ook ruimte en tijd is voor stilte en bezinning. Iedere woensdagavond van 19.00 tot 20.30 is er de Open Kerk. Je kunt een tekst of lied lezen, een kaarsje aansteken, een gebed uitspreken of stil zijn. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig voor een warm welkom. 

Samen muziek maken bij Joy!
Zondag 19 november staat ons volgende muziekmoment gepland. We delen een aantal nummers met elkaar via de app en oefenen thuis. Ben jij ook enthousiast of nieuwsgierig geworden en wil je je bij ons aansluiten? Laat het ons weten. Meer informatie: Marcel Weijgertse en Helgamarie van der Welle

Jacobuskring
Maandag 20 november komen we om 10.00 weer bij elkaar in De Acker onder leiding van ds. Wijngaard. Op weg naar Eeuwigheidszondag is het thema deze morgen: Eeuwigheid. Wie wil aansluiten is van harte welkom!

Past de maandagochtend niet, maar hebt u wel interesse in een kring. Kijk even op de website voor de mogelijkheden en contactpersonen.

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Mw. W. Baartman-Zwijnenburg.

– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg en mw. J.D. van Wijk-van der Elst.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Dhr. B. Bregman.
– Weidevogelhof (Watersnip, Floralaan 40): Dhr. J.G. van der Velden.
– Weidevogelhof (De Wulp), Floralaan 256): Mw. W.F.A. van der Kleij-Teeuw.
– Weidevolgelhoef (Floralaan 106): Dhr. M. Van Uffelen.
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
– Beth-San: Dhr. C.N. Weerheim.
– De Kreek: Mw. G. van den Berg-Bazuin.
– Woonzorgcentrum Delfshove: Mw. G. Rensen-Ouborg.
– Zorgvilla Berckendael: Mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies.

Naast bovenstaande lijst ook een oproep: Wilt u meehelpen dat we elkaar niet uit het oog verliezen? Als er iemand in uw omgeving voorbede, een kaart of een bezoekje nodig heeft, laat het weten via de pastorale telefoon (06-47052192) of stuur mij een berichtje. De ‘kerk’ kan niet op bezoek komen, maar gemeenteleden wel! Op die manier kunnen we een zorgzame gemeente van Christus zijn en ons leven in hoogte en dieptepunten delen.

Verjaardagen 80 jaar en ouder

  • Op 14 november wordt dhr. T. Pisanu 84 jaar.
  • C. van Erven wordt op 16 november 81 jaar.
  • A. van der Linden-van Wijgerden wordt op 18 november 89 jaar.
  • W. van Buren wordt op 30 november 92 jaar.
  • G.G. Droppert wordt op 1 december 83 jaar.
    Alle jarigen en hun familie een mooie dag en Gods nabijheid in uw nieuwe levensjaar toegewenst.

Huwelijksjubileum
Op 20 november is het 60 jarig huwelijksjubileum van dhr. en mw. van Dam-van Geest. Al zoveel jaar samen, maar ook al een tijd niet meer wonend op hetzelfde adres (dhr. van Dam, Verkeerstorenhuis, Nootdorp en mw. van Dam, Adam Pijnackerhof 15, 2641BZ). Een pijnlijke, maar voor helaas velen, herkenbare stap. Gelukkig is er, ondanks afstand, verbondenheid en trouw tussen elkaar én van onze Hemelse Vader. We wensen jullie een goed moment van vieren en gedenken, met de dierbaren om jullie heen.

Geboren
Op 10 oktober is geboren Julia Droppert, dochter van Richard en Joëlle en zusje van Fieke (Noordweg 45, 2641 AK). En op 21 oktober is geboren Lieke Janna Meinster, dochter van ds. Nienke en Marinus (Doctor Schaepmanstraat 11, 2612 PJ Delft). Beide gezinnen van harte gefeliciteerd met jullie dochters. We wensen Julia en Lieke een zegenrijk leven toe!

Contactpersonen gezocht
Wilt u langs gaan bij jarigen met een kaart of een bloemetje? Meldt u aan als contactpersoon! Een mooie manier om de onderlinge verbinding binnen onze wijkgemeente te onderhouden. Neem voor meer informatie contact op met Klaas Krijgsheld (06-49980472) of Heleen de Vries (06-14839175)

Overleden
Op 24 oktober is overleden Pieter Cornelis van Vliet (Piet) op de leeftijd van 78 jaar. Hij was sinds 2018 weduwnaar van Margreet van Vliet–Smit. Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. Het is fijn dat ds. Wijngaard hier een bijdrage aan heeft mogen leveren. Een in memoriam volgt in het volgt Centraal Contact. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met het verlies.

OVERIGE
Schoenendoosactie: Geef een Schat!
Zondag 12 november kunt u/kun jij de schoenendoos inleveren en zo een schat geven voor een ander. Lukt het niet om een gevulde schoenendoos te maken, maar wilt u wel een gift geven voor verzendkosten? Ook dat is van harte welkom!

15 november: Aan Tafel
Gezelligheid en een warme hap tijdens lunchtijd voor iedereen. Vanaf 12.30 tot 14.00 bent u welkom in De Acker. Graag vooraf opgeven bij Ria Droppert (06-10348604, of e-mail: droppert@hetnet.nl), of bij Heleen de Vries (06-14839175), of via de intekenlijst in de hal van De Acker. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige financiële bijdrage mag. De data voor volgend jaar zijn: 10 januari, 21 februari, 20 maart en 17 april.

UIT DE WIJKKERKENRAAD

Terugblik
Op 29 oktober hebben we gepresenteerd welke stappen er zijn gezet en waar we staan in het beroepingsproces. Wachtend op groen licht, zijn de profielschetsen opgesteld en wordt nagedacht over een beroepingscommissie. Fijn dat zo veel mensen hierbij aanwezig waren. Wilt u de profielschetsen nalezen? Laat het mij weten, dan stuur ik ze u toe, digitaal of indien gewenst op papier.

Tot slot een lied:
Groot is Uw trouw, o Heer
Mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart
Dat bewijst Gij ook nu

Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer
Aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag
Blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Aan mij betoond

Met hartelijke groet,
Jolanda van Doorn

albertWijkberichten tot en met 26 november 2023