Wijkberichten tot en met 27 oktober

op donderdag, 17 oktober 2019

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 20 oktober 
Collega Gooijer uit Berkel en Rodenrijs leidt de dienst. In de nevendienst gaat het over de ark, die weer terugkomt in Israël (1 Samuël 6). 
Zondag 27 oktober 
We vieren deze zondag het avondmaal. Matteüs 18, 21-35 is uitgangspunt voor de preek. In dit gedeelte stelt Petrus aan Jezus de vraag: ‘Hoe vaak vergeven?’ In deze dienst wordt Aria Hordijk geïnstalleerd als pastoraal medewerkster. De geschiedenis dat Saul tot koning van Israël wordt gezalfd, staat centraal in de kindernevendienst (Samuël 9 en 10). 

OP- EN OMZIEN 
Huwelijks jubileum 
Dhr. en mw. Van Rijn-Degenhardt, Mr. Dr. van den Helmlaan 135, 2641DH, zijn op zondag 27 oktober 60 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd met uw diamanten huwelijksjubileum. Een goede gedenkdag gewenst. 

Geboren Donderdag 3 oktober zag Hannah Aimée voor het eerst het levenslicht. Zij is de dochter van William en Mirelle de Lange en het zusje van Joshua.
Hartelijk gefeliciteerd met jullie dochter en zusje. Dank aan God die leven gaf en leven spaarde. Vreugde en zegen gewenst bij de opvoeding van jullie kinderen. 

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Als het erop aan komt Ontmoetingsplekken. 
Op verschillende plekken stond en staat deze maand  Daniël 1 centraal. 
Woensdag 16 oktober 19.45 uur aan Hesselt van Dinterlaan 9 onder leiding van Peter de Vries. 
Donderdag 24 oktober 6.30 uur in De Acker onder leiding van Arlo van Vliet. Inclusief ontbijt. 

Op je werk 
Henk is gewend om op vrijdag na het werk het weekend in te luiden met een borrel die meestal tot ’s avonds laat duurt en waar sommigen teveel drinken. Er is behoorlijk veel druk van zijn baas om die gezamenlijke afsluiting van de week niet te missen. Hij heeft zelf tussen de regels door gezegd, dat investeren in informele contacten binnen het bedrijf de kans op promotie vergroot. Eigenlijk wil Henk na een drukke werkweek graag naar zijn gezin, maar tegelijkertijd wil hij het contact met zijn collegae wel onderhouden. Hij zit te dubben wat hij moet doen. Welk advies zou je hem geven? Wat zou jij doen? 

VANUIT DE WIJKKERKENRAAD
Pastoraal medewerker 
We zijn heel erg blij dat Aria Hordijk pastoraal medewerkster wil worden. Zondag 27 oktober zal ze aan de gemeente worden voorgesteld. Dan zal ze ook de belofte van geheimhouding afleggen. Aria wordt pastoraal medewerkster zonder een vaste wijk. Ze wordt ingezet waar urgentie is en dan vooral voor die gebieden in onze wijkgemeente waar geen pastoraal ouderling meer werkzaam is. Ook via deze weg wensen we Aria veel vreugde en zegen toe voor haar nieuwe taak.

Eeuwigheidszondag 
Zondag 24 november a.s. is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de dienst noemen we dan de namen van de gemeenteleden die dit kerkelijkjaar zijn overleden. Wilt u in deze dienst ook namen van overleden dierbaren genoemd hebben, geef dit dan vóór 10 november aan mij door. Het liefst schriftelijk. Dat voorkomt fouten.

Verschijnen kerkbode 
Het volgende nummer van Centraal Contact verschijnt voor drie weken. Karel Mak voert dan voor de wijkberichten de eindredactie. De berichten voor dat nummer graag aan hem mailen voor 25 oktober 17.00 uur: karel.mak@live.nl.

Zorg om het levenseinde 
Vanuit het Beraad van Kerken is op maandag 18 november a.s. een thema- en gespreksavond georganiseerd over het thema ‘Zorg om het levenseinde’. Deskundige informatie wordt gegeven door Paul Lieverse (arts).  De avond is toegankelijk voor alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp die belangstelling hebben voor dit onderwerp. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) schrijft: ‘Het gesprek over de dood is van levensbelang. Iedereen moet de dood onder ogen zien’. 

De avond is niet alleen van belang voor ouderen zelf, maar ook voor mantelzorgers en mensen die vragen hebben over familieleden, vrienden of kennissen in de laatste levensfase. 

Bezoekers en belangstellenden krijgen gelegenheid om vragen te stellen, zowel vooraf als tijdens de bijeenkomst. 

U kunt vooraf vragen sturen naar het mailadres:
voltooidlevenpn@gmail.com

De organisatie stuurt de vragen door naar de spreker.

Noteer de datum: 18 november 2019, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur, verwachte eindtijd 22.00 uur. Locatie Ontmoetingskerk, Klapwijkseweg 91, 2642 AH Pijnacker. 

Ds. Jelke de Jong.   

albertWijkberichten tot en met 27 oktober