Wijkberichten tot en met 28 juni 2020

op zaterdag, 06 juni 2020

DE EREDIENSTEN

Zondag 14 juni 
Dit is de laatste Focusdienst van dit seizoen. Het thema is ‘Dienen en delen’. We lezen Matteüs 25, 31-46. Dit gedeelte zet ons aardse leven in het kader van de eindtijd. Actueel. Het plaatst ons bestaan vervolgens in het licht van het laatste oordeel. Intensiever kun je het niet krijgen. In deze dienst nemen we afscheid van Petra Zegwaard. Zij gaat verhuizen naar Leiderdorp. Petra is van grote betekenis geweest voor onze wijkgemeente, daarom willen we haar afscheid niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wanneer u deze dienst wilt bezoeken, kunnen u en jij dat aangeven via een email aan: aanmeldenDeAcker@outlook.com of op woensdag tussen 12.00u en 18.00u via telefoon 06-42 45 90 37.

Diensten die u niet kunt bijwonen, kunt u beluisteren via kerktelefoon en via de website van Kerkomroep.
We beschikken ook over een YouTube kanaal waar u en jij de diensten kunnen bekijken. Zie: LIVESTREAM.
We blijven doorgaan met de wekelijkse email-nieuwsbrief met belangrijke en actuele informatie. Als u die nieuwsbrief nog niet krijgt, maar wel een emailadres heeft, geef dat dan door aan ScribaDeAcker@live.nl. Verder houden we u via de website op de hoogte te houden.

Zondag 21 juni 
Voor deze zondag stond een gezamenlijke dienst gepland. Deze gaat in aangepaste vorm door en is te volgen via kerkradio, kerkomroep en via de livestream van wijkgemeente Delfgauw, want daar wordt dit jaar deze dienst gehouden. Exodus 2, 15-22 staat in deze dienst centraal. Dit gedeelte is aangereikt door Kerk in Actie die dit gedeelte aan de orde stelt in verband met de internationale Wereldvluchtelingendag van 20 juni. Medewerking wordt verleend door ‘KingsYouth’. 

Zondag 28 juni 
vieren we het Heilig Avondmaal. 

OPEN KERK 
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. We willen graag ook in coronatijd een plek zijn waar iedereen welkom is. Een huis met een hart. De kerk zal op een veilige manier toegankelijk en ingericht zijn om te komen voor een moment van bezinning. Twee leden van De Acker zullen u verwelkomen en aanwijzingen geven. U en jij zijn van harte welkom om in deze onrustige en onzekere tijd even stil te staan en te bidden. Contactpersoon is Conny Rijlaarsdam (c.rijlaarsdam2@gmail.com). 

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING

Gebedskring 
Maandag 15 juni is er in De Acker een moment van stilte en gebed. Dan komt de gebedskring bij elkaar. We beginnen om 19.15 uur. Wanneer je daar bij wilt zijn, ben je hartelijk welkom.

Dienen en delen. 
Dit is het thema dat in juni in diverse kringen aan de orde komt. Achtergrondinformatie bij dit thema vind je in het Focus werkboek, pagina 50-58. Zie ook: FOCUS MATERIAAL

Het Bijbelgedeelte is Matteüs 25, 31-46. Hier wat vragen om daar (samen met anderen) mee aan de slag te gaan. In Matteüs 24 en 24 gaat het over het einde. We leven volgens de Bijbel in het einde van de tijd. Ervaar je dat zelf ook zo? Is de coronacrisis voor jou ook gerelateerd aan de tekenen der tijden? Jezus komt terug als Heiland en Rechter. Hij komt terug om te oordelen, om alles recht te zetten. Wat doet dat met jou?

Welke ‘werken van barmhartigheid’ noemt Jezus in dit gedeelte? Kan je een aantal hedendaagse aanvullingen bedenken? 

In de reformatorische traditie is er veel aandacht voor ons persoonlijk heil. Het lijkt in dit Bijbelgedeelte erop dat dat heil gekoppeld is aan ons dienen en delen. Wat vind je van de stelling van Dr. Noordegraaf: ‘Diaconale barmhartigheid telt dus wel terdege mee, op het moment dat ons leven, onze levenswandel gewogen wordt’?

Wie zijn de ‘geringste broeders’ waar Jezus het in vers 40 over heeft? 

Breng met elkaar in kaart welk soort diaconaal werk er binnen en vanuit onze gemeente gebeurt. Zijn er misschien blinde vlekken, groepen in nood die wel bereikbaar zijn voor de gemeente, maar nu niet gediend worden?  

Sinds het coronavirus is in ons dorp ‘Heel Pijnacker-Nootdorp Helpt’ ontstaan. Zie: https://www.heeloostlandhelpt.nl/pijnacker-nootdorp. Een mooi voorbeeld van samen dienen en delen. Bekijk de site en kijk bij welk initiatief jij/jullie kunnen aansluiten. 

OP- EN OMZIEN 
Wilt u / wil je een gesprek of een gebed, bel dan ds. Jelke de Jong, 015-3611613. Zoek je contact of hulp, bel uw/jouw Pastoraal Ouderling of Pastoraal Medewerker, of bel 06-47 05 21 92 (Pastorale telefoon De Acker). Hebt u gebedspunten voor de gebedsmomenten in de week of voor de voorbede in de eredienst, mail die naar Netty van der Spek (nettyvdspek@gmail.com) of naar ds. Jelke de Jong: (j.de-jong@hetnet.nl).   

Huwelijksjubileum 
Dhr. en mw. Franke-van der Zalm, Willem de Zwijgerlaan 67, 2641HS, zijn op 13 juni 40 jaar getrouwd. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. Een betekenisvolle gedenkdag gewenst.  

Giften 
Via Heleen de Vries 1x € 40,00 voor de diaconie.
Via NN 1x € 30,00 voor De Acker en 1 x € 15,00 voor de diaconie.
Via Daan Notenboom € 250,00 voor de ‘kerkvoogdij’ en voor de diaconie.
Via mij € 400,00 voor De Acker (uitzending kerkdiensten).
Alle gevers hartelijk dank.  

Stalraam
Een venster, open naar het leven,
mijn kamer heeft, hoe klein, een raam;
de toekomst is niet afgesloten,
maar lacht mij toe in Christus’ naam
en al wie door dit venster ziet,
gelooft zijn eigen twijfel niet.
Al zie ik soms geen hand voor ogen,
geen zon, geen maan geen hoge ster,
al denk ik soms: het is gelogen,
die God-nabij is mij te ver,
toch staar ik op geen muur mij blind –
één venster opent Hij: zijn kind.
Al zwerf ik over velen wegen,
al kom ik in het donker thuis,
al zijn de ruiten nat van regen,
door dit raam zie ik, langs het kruis,
voorbij de heuvel Golgotha,
een land van licht – halleluja!

Dit is een gedicht van ds. A.F. Troost. 

Tenslotte 
Ontvang een hartelijke groet van Aagje en mij. 

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 28 juni 2020