Wijkberichten tot en met 28 mei 2023

op maandag, 08 mei 2023

Zondag 14 mei
De tijd tussen Pasen en Hemelvaart staat in het teken van de verschijningen. Jezus is in die tijd aan honderden mensen verschenen. Ook aan zijn familieleden. Dat lezen we in 1 Korintiërs 15. In de dienst lezen we de verzen 1 – 11. Tekst voor de preek is vers 7a: ‘Vervolgens is Hij aan Jakobus verschenen’. Jakobus was een broer van Jezus. In een viertal Bijbelkringen hebben we dit seizoen gedeelten gelezen uit de brief van Jakobus. Ik zie de preek van deze zondag als een aanvulling op die kringbijeenkomsten. In de kindernevendienst gaat het over 1 Petrus 3,14-22. Een intensief gedeelte. Het gaat over lijden om het goede dat je doet.

Vanuit de wijkkerkenraad
In de dienst van 14 mei brengt de wijkkerkenraad u en jou op de hoogte van de stappen die zijn gezet met betrekking tot het werven van medewerkers en het genereren van inkomsten. Begin oktober hoop ik met emeritaat te gaan. Daardoor ontstaat er een predikantsvacature in onze wijkgemeente. De kerkenraad heeft een begin gemaakt met het opstarten van het beroepingswerk. Ook daarover worden u en jij geïnformeerd.

Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag
De dienst, die om 9.30 uur begint, wordt geleid door ds. Emöke van Bolhuis. Op het rooster van de nevendienst staat 1 Petrus 5, 8-11; Jezus regeert, ook als wij lijden.

Zondag 21 mei
Ds. R. Strengholt uit Delft leidt de dienst. In de nevendienst gaat de Bijbel open bij 1 Petrus 4, 1-11.

Zondag 28 mei Eerste Pinksterdag
We gedenken en vieren de uitstorting van de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. We lezen Handelingen 2, 1-13 en 1 Korintiërs 2, 6-16. Tekst voor de preek is vers 10: ‘God heef ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrond alles, ook de diepten van God’. In de dienst nemen we afscheid van Netty van der Spek als ouderling en van Ria Droppert als diaken. Zij zijn volgens rooster aftredend. In verband met zijn verhuizing naar Waddinxveen (in juli) nemen we ook afscheid van William de Lange als kerkrentmeester. Nieuwe ambtsdragers en medewerkers zullen bevestigd worden. Wie dat zijn is nu nog niet bekend, maar zal de gemeente vroegtijdig medegedeeld worden. Het gelegenheidskoor begeleidt de gemeentezang. Er is crèche en nevendienst. Ook in de nevendienst wordt het Pinksterfeest gevierd en wel vanuit 1 Petrus 5, 1-14.     

Welkom
In een feestelijke dienst hebben Corné van Doorn en Noortje de Hoog zondag 7 mei j.l. belijdenis gedaan van het geloof. Ook via deze weg willen we jullie feliciteren met de stap die jullie mochten zetten. We bevelen hen aan in uw liefde en zorg. Geloven doe je niet alleen, maar samen. Laten we elkaar blijven aansporen en bemoedigen om Jezus, onze Heer en Heiland, te blijven volgen.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
OPEN KERK
Velen van ons vinden of vonden het heerlijk om in hun vakantie in een kerk een kaarsje aan te steken en te bidden voor een geliefde. Dat kan ook in de Open Kerk, op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur in de stilteruimte van De Acker. Ruimte voor bezinning en stilte, het lezen van een tekst of lied, en voor het aansteken van een lichtje. Er zijn altijd twee gemeenteleden aanwezig voor een warm welkom.

OP- EN OMZIEN
Uit het oog, in het hart
– Oudelandse Hof: Dhr. M.A. Parhan en mw. W. Baartman-Zwijnenburg.

– Veenhage: Dhr. L.C. van Buijtene, mw. N. de Pater-Rensen, mw. J. Rodenburg-Rodenburg en mw. J.D. van Wijk-van der Elst.
– Weidevogelhof (Raaigras 143): Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld.
– Weidevogelhof (Floralaan 60): Dhr. B. Bregman.
– Weidevogelhof (Watersnip, Floralaan 40): Dhr. J.G. van der Velden.
– Het Abtswoudehuis: Mw. D. van Wijk-Groenheijde.
– Verkeerstorenhuis: Dhr. L. van Dam.
– Het Westpolderhuis: Mw. T. van der Leck.
– De Bieslandhof: Mw. H.G. Mol-van den Broek.
– Beth-San: Dhr. C.N. Weerheim.
– De Kreek: Mw. G. van den Berg-Bazuin.
– Woonzorgcentrum Delfshove: Mw. G. Rensen-Ouborg.
– Zorgvila Berckendael: Mw. M.H.M. van Rhijn-Tönnies.

Pastoralia
Rinus van Uffelen en Miep van der Kleij mochten beiden naar huis terugkeren.
Mw. Jos Dijkshoorn moest na een val worden opgenomen in het Buurtzorgpension, Schoolstraat 1, 2712 VC te Zoetermeer. Albert van der Spek volgt, in verband met Tinnitus, drie maanden in Eindhoven een intensief traject.

Huwelijksjubilea
– Dhr. en mw. van der Velden-Notenboom, Thorbeckelaan 58, 2641WC, zijn op 15 mei 55 jaar getrouwd.

– Dhr. en mw. Zegwaard- van Baarle, Wilgenhof 15, 2641TP, zijn op 15 mei 60 jaar getrouwd.
– Dhr. en mw. Calsijn-Oomsen, Parklaan 87, 2642JL, zijn op 17 mei 60 jaar getrouwd. 
– Dhr. en mw. van der Lugt- van Wijk, Jasmijnlaan 3, 2641DC, zijn op 27 mei 40 jaar getrouwd.

Allen hartelijk gefeliciteerd en een gezegende herdenkingsdag toegewenst.

Ik bid voor jou

Onlangs luisterden we in de dienst naar het aangrijpende lied ‘Ik bid voor jou’. Hier de eerste twee coupletten.

Wanneer je door een dal gaat       Maar ik zal voor je bidden

waar alles duister is                       je dragen in gebed

Wanneer je wordt getroffen           tot in het hart van Vader

door ziekte of gemis                      want Hij is het die redt

Dan wil ik je graag troosten           De Heer verlicht het duister

maar niets van wat ik zeg              en vult de eenzaamheid

zal jouw strijd kunnen winnen        De vrede zul je vinden

Ik neem jouw pijn niet weg             in zijn aanwezigheid.

Overleden
Dinsdag 11 april j.l. is overleden Catharina Louisa van Erven-Visser. Sinds 21 oktober 2015 weduwe van Cornelis van Erven. Toos is 86 jaar geworden. De begrafenis heeft woensdag 19 april plaatsgevonden op de begraafplaats Koningshof.

Overleden
Dinsdag 18 april j.l. is overleden Cornelia Verheul-Groeneweg. Sinds maart 1997 was zij weduwe van dhr. Verheul. Cornelia is 87 jaar geworden.

Overleden
Zaterdag 22 april j.l. is overleden Geertruida Neeltje Droppert. Trudy is 93 jaar geworden. Met haar overlijden verliezen we een bijzonder mens en een betrokken gemeentelid.

Welkom
Onlangs hebben we Dirk Williams samen met zijn twee dochters Cato en Lot welkom geheten in ons midden. Mooi dat Lot en Cato van school kinderen van de gemeente kennen. Hopelijk voelen ze zich snel bij ons thuis. Ook Irene Slootweg (Corry Vonklaan 6) is nu officieel lid van wijkgemeente De Acker. Irene zet zich al op heel veel plekken in voor de gemeente. Welkom allemaal, en een goede tijd gewenst in De Acker.

Verjaardagen 80 jaar en ouder                                                                                        
Mw. B.W. van Sloten- Kramer, wordt op 13 mei 84 jaar.
Mw. G.B. Mélis – de Vries, wordt op 14 mei 92 jaar.         
Mw. J.P. Dijkshoorn- Rodenburg, wordt op 15 mei 83 jaar.
Mw. S. Braat-van den Engel, wordt op 20 mei 87 jaar.      
Mw. D. Blok- Versteeg, wordt op 20 mei 88 jaar.                                                                                                                                                 Dhr. D. Post, wordt op 24 mei 86 jaar.                                              
Dhr. L.H. Lamens, wordt op 24 mei 80 jaar.              
Mw. H.A. van ’t Hof- de Jong, wordt op 25 mei 82 jaar.                                                                                                                                     Mw. J. Rodenburg- Rodenburg, wordt op 25 mei 93 jaar.                                                                                                                              Mw. K.H. Rodenburg-Zonneveld, wordt op 27 mei 95 jaar.    
Dhr. W.F. Calsijn, wordt op 1 juni 84 jaar.

Een hele fijne en betekenisvolle dag toegewenst voor iedereen.

Eindexamens
Donderdag 11 mei starten de centrale eindexamens. We bidden om gezondheid, wijsheid en concentratie voor de examenkandidaten en om geduld en liefde voor hun gezinsleden. 

UIT DE WIJKKERKENRAAD
Vakantie
Ds. Nienke is vanaf 18 mei tot en met 4 juni vanwege vakantie afwezig.

Ds. de Jong is aanspreekpunt voor heel de wijkgemeente.

OVERIGE  
Aanvulling Gemeenteboek
Deze zijn inmiddels uitgedeeld of rondgebracht. Vanaf deze plaats willen we Aria Hordijk en Mirjam van Vliet heel hartelijk danken voor hun inzet voor het Gemeenteboek.

Pinksteren
De Geest des Heren heeft

een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft

zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt

die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield,

maakt één wat is verdeeld.

(Lied 686: 1).

Inspirerende pinksterdagen toegewenst.

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 28 mei 2023