Wijkberichten tot en met 29 maart 2020

op vrijdag, 13 maart 2020

BIJ DE DIENSTEN
In verband met corona 
De kerkdiensten gaan in aangepaste vorm door.

Iedereen met een kwetsbare gezondheid raden we aan niet naar de kerk te komen en via de kerkradio de dienst te volgen of (eventueel later) via www.kerkomroep.nl. In deze situatie nemen we de volgende afspraken in acht: We geven elkaar geen hand. De collecte wordt gehouden bij de uitgang. Na de dienst is er geen koffiedrinken. 
We laten niet meer dan 100 mensen toe in het kerkgebouw. 

Zondag 22 maart (4de zondag van de 40dagentijd)
In het kader van het Paasproject (‘Ken je Mij?’) is deze zondag het thema: ‘Kies je voor Mij?’ Dit naar aanleiding van Matteüs 27, 11-14 en 19-26. Pilatus spreekt geen recht. Het projectsymbool is deze keer een balansweegschaal. Als je moet kiezen, weeg je voor- en nadelen tegen elkaar af. Je beslist wat het beste is. De dienst wordt geleid door ds. De Graaf uit Rijnsburg. 

Zondag 29 maart (5de zondag van de 40dagentijd).
We sluiten aan bij het Paasproject en lezen Matteüs 27, 33-44. Jezus wordt massaal bespot. Het thema is: ‘Hoe kijk jij naar Mij?’ Het symbool is deze keer een doornenkroon. Tijdens deze dienst wordt medewerking verleend door het koor Voice of Praise. De dienst heeft het karaker van een zangdienst. Een mooie gelegenheid om vrienden of bekenden mee te nemen. 

OP- EN OMZIEN 
Geboren 
‘Verrast, verwonderd, vertederd, zo blij. Alles voelt anders met jou erbij’. Zo opent het mooie kaartje waarin Richard en Joëlle Droppert melding maken van de geboorte van hun dochter Fieke. Zij is geboren op 28 februari j.l. Van harte gefeliciteerd. We wensen jullie samen met Fieke veel vreugde en geluk toe.  

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Focus ontmoetingsplekken. De gemeente als oefenplaats voor het verlangen naar God. Daar gaat het over in de verschillende Focusontmoetingsplekken. Dit naar aanleiding van Psalm 84. 

Hier een globaal overzicht van ontmoetingsplekken aan het eind van de maand. Weet je vrij om aan te schuiven.
Woensdag 25 maart om 14.30 uur Westlaan 7 (Klaas en Petra Krijgsheld) en om 19.30 uur in De Graanschuur. (Jongeren Groei Groep)
Donderdag 26 maart: 20.00 uur Hesselt van Dinterlaan 9 (olv Peter de Vries).  

Focus Midden Evaluatie 
De resultaten van de Midden Evaluatie (gehouden in januari) zijn besproken in het Focusteam en in de wijkkerkenraad. Tevens zijn ze gedeeld met de IZB. De Midden Evaluatie laat mooie groeimomenten zien in (geloofs)leven van mensen en in de gemeente als geheel. Het nodigt deelnemers uit om een verdiepingsslag te maken. Degenen die nog niet mee doen, worden uitgedaagd om deze kans tot (relationele)groei niet aan zich voorbij te laten gaan en aan te haken. De resultaten van de Midden Evaluatie gaan we in een feestelijke bijeenkomst delen met de gemeente. U hoort daar binnenkort meer over.  

Bijbelles op de Schatkaart 
Mirelle de Lange verzorgt na Pasen op de donderdagmiddag op de Schatkaart Bijbellessen voor de kinderen van de onderbouw. Voor donderdag 18 juni zoekt zij een vervanger/ster. Wie zou haar die ene keer kunnen vervangen? De les duurt een klein uurtje. Meld je bij Mirelle via: mirelledewaardt@gmail.com

JEUGWERK
Met elkaar op zoek #Acker
Deze jongeren komen zondag 22 maart bij elkaar in De Graanschuur. Deze vorm van catechese wordt geleid door Richard Eigenraam.
Catechese 
De jongeren van de oudste catechesegroep ontmoeten elkaar na de dienst van zondagmorgen 29 maart. We lezen verder in het evangelie van Marcus. De jongeren stellen het zeer opprijs, wanneer ouderen aanschuiven. 

Oranjehotel 
In de voorjaarsvakantie hebben Aagje en ik een bezoek gebracht aan Nationaal Monument Oranjehotel. Het Oranjehotel was in de Tweede Wereldoorlog de aanduiding voor de Scheveningse gevangenis. Vanuit deze gevangenis zijn velen doorgestuurd naar andere gevangenissen of naar concentratiekampen. Ruim 250 gevangen zijn vanuit het Oranjehotel geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte. Het was een indrukwekkend bezoek. Ik realiseerde mij opnieuw wat een voorrecht het is dat we al bijna 75 jaar in vrijheid mogen leven. Maar ook dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Je kunt het ook weer kwijtraken. Een bezoek aan o.a. het Oranjehotel motiveert om je blijvend in te zetten voor de vrijheid. Ik daag jong en oud uit om een bezoek te brengen aan dit museum, zie: www.oranjehotel.org

Bas von Benda-Beckmann heeft er een indrukwekkend boek over geschreven ‘Het Oranjehotel. Een Duitse gevangenis in Scheveningen’ (ISNB 9789021415369). Dank aan collega Treuren dat ik zijn exemplaar mocht lenen om het te lezen. 

Corry ten Boom heeft in het Oranjehotel gevangen gezeten, maar ook Titus Brandsma en onze dorpsgenoot Floris Bakels. Toen ik daar zo rond liep in het Oranjehotel, realiseerde ik me ineens dat ik een aantal jaren geleden van een gemeentelid een boek heb gekregen over dominee D.A. van den Bosch. Deze Haagse dominee heeft ook in deze gevangenis gezeten. Hij had een boekje geschreven over Openbaring met als titel ‘666, het getal eens menschen’. De Duitse bezetting zag het als een provocatie. In december 1940 sloten de Duitsers hem op in het Oranjehotel. 

Op een keer kreeg Van den Bosch bezoek van ‘boven’. Iemand klopt op het bovenraampje van zijn cel. ‘Tot zijn verbazing ziet Van den Bosch een mager jongensgelaat, waar plotseling een verheugde grijnslach over trekt. ‘Dag Dominee!’ klinkt een stem, die hij niet kent. ‘Wie ben jij? Hoe ken je mij?’vraagt Dirk Arie verrast. ‘En hoe kom je daar op het dak?’ ‘Sstt! Mijn baas werkt hier als loodgieter. En ik ben een weesjongen uit het Huis van de Diaconie en ik dacht: ‘Ik ga eens kijken of ik den dominee niet kan vinden’. En nu heb ik op alle raampjes gebeukt net zoolang tot de gevangenen opkeken en ik hun gezicht kon zien’. ‘Zo en nu heb je mij dan gevonden’. ‘Ja’. Even pauze. De stilte is zo vreemd dat al je conversatie-talenten tekort schieten. ‘Dominee’. ‘Ja’. ‘Dominee, ik heb een boterham met kaas. Wilt u de kaas hebben?’Ja, maar jongen….’ ‘Nee, nee, dat gaat best’ en een paar vettige plakken kaas worden door het raamspleetje gewurmd en vallen naar beneden. Die kaas is godenspijs, heerlijker dan de fijnste Zwitserse Gruyère. ‘Morgen breng ik er weer wat, dominee’. ‘Ja maar jongen, ga dan bij mijn vrouw om kaas te vragen, want jij kunt niet alles weggeven’. Ja, dat is goed. Ik zal een kruisje op Uw daklijst zetten, anders moet ik morgen weer zoeken. Dan ga ik nu maar. Dag, Dominee’. Voorbij is het weer. Maar het was als een groet uit een andere wereld. De wereld van de Vrijheid, de wereld van open deuren en de wereld van werk. Zo af en toe raakt deze even, heel even, de zijne: de wereld van de grendels en de wereld van de wachten. Maar het zijn vluchtige begroetingen. En toch, hoe kort ook, hij heeft ze nodig. Want hoewel telkens weer even de hoop gloort, deze is even spoedig verdwenen’. Dit fragment komt uit: A.M.C. van Lijnden-van den Bosch, ‘Dominee D.A. van den Bosch’, p. 70. Eind oktober 1941 werd dominee Van den Bosch overgebracht naar kamp Amersfoort. In maart 1942 overleed hij daar aan de gevolgen van dysenterie en uitputting. 

Onlangs is in onze wijkgemeente een ad hoc commissie ingesteld die activiteiten gaat organiseren in verband met de viering van 75 jaar vrijheid. Je hoort er binnenkort meer over.

Ds. Jelke de Jong.   

albertWijkberichten tot en met 29 maart 2020