Wijkberichten tot en met 29 september 2019

op zondag, 15 september 2019

Zondag 22 september
Volgens het rooster is deze zondag de eerste zondag van de herfst. Het laatste traject richting de zondag van de voleinding (24 november). We lezen deze zondag Psalm 88. Een Psalm in de nacht. Op het eerste gehoor niet zo’n troostvol lied. Wel een Psalm die kwetsbare dingen in ons hart en leven aanraakt. De kinderen en de leiding in de nevendienst zijn begonnen met 1 Samuël. Deze zondag staat 1 Samuël 2, 11-36 centraal. De zonen van Eli leven een slecht leven. 

Zondag 29 september 
Deze zondag draait het carousel. Ds. Treuren leidt de dienst in De Acker en ik ga naar Delfgauw. In de nevendienst gaat het over de roeping van Samuël. 

Huwelijksjubileum
Dhr. en mw. Sonneveld-de Heus, zijn op 29 september 55 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. Een goede jubileumdag gewenst. 

Overleden Dinsdag 3 september j.l. is op 79 jarige leeftijd overleden Jacob de Vogel (Jaap). Echtgenoot van An de Vogel-Meijndert. 

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING
Jezus in jouw wereld: in beweging 
Als christen vertegenwoordig je Christus en de kerk in de positie die je in de maatschappij inneemt en de rollen die je daar speelt. Dat vraagt soms om creativiteit en intuïtieve beslissingen. Er zijn vaak geen duidelijke richtlijnen en misschien sta je er voor je gevoel alleen voor. Je neemt als christen in de samenleving een belangrijke plek ik in met veel kansen om iets van de kerk en het Koninkrijk te laten zien. Je hebt immers vaak heel veel raakvlakken met mensen die Jezus nog niet kennen. Bedenk hoe je bewuster vanuit je geloof kunt leven op die plekken en momenten waar jouw leven de wereld van mensen die niet in God geloven, raakt. Probeer de komende tijd elke dag voor iets dat zich afspeelt op het raakvlak tussen jouw wereld en die van de mensen om je heen, te bidden.

UIT DE KERKENRAAD
Albert van der Spek maakt geen deel meer uit van de wijkkerkenraad. Zondag 15 september hebben we officieel afscheid van hem genomen als missionair ouderling. Ook via deze weg hartelijk dank voor jouw inzet. We zijn blij dat Albert voorzitter wil blijven van het Focusteam en blijft mee denken om onze missionaire roeping handen en voeten te geven.

JEUGDWERK
Zondag 15 september hebben we afscheid genomen van Wouter en Maaike van der Meer als leiders van de kinderclub Bijbel & Bende. Zij hebben deze club opgericht en hebben daar vele jaren op een bezielende manier leiding aan gegeven. Heel hartelijk dank voor jullie volhardende inzet. We zijn heel blij dat Henk en Jolanda van Doorn de leiding willen overnemen en daarbij gesteund worden door Alise en Ron. We wensen jullie een mooie tijd toe. 

Wensen rondom afscheid bij overlijden
Nadenken over het levenseinde en over afscheid nemen bij overlijden is niet gemakkelijk. Het liefst schuiven we dat voor ons uit. Wat zou u mooi vinden in de afscheidsdienst na uw overlijden? Tijdens de vrijdagmiddagontmoeting op 27 september geeft ds. Jelke de Jong een inleiding en gaan we over mogelijke wensen rondom afscheid bij overlijden in gesprek. Als hulp om het denken en het gesprek daarover thuis voort te zetten, heeft de wijkkerkenraad een boekje laten maken dat u gratis mee naar huis mag nemen. U bent van harte uitgenodigd op vrijdag 27 september van 14:30 tot 16:30 uur in De Acker. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje. 

Giften. Voor De Acker: via Ardri Mol 1x € 10,00; via Peter Bennink € 50,00. Daan Notenboom ontving € 200,00 voor de diaconie. Hartelijk dank. 

albertWijkberichten tot en met 29 september 2019