Wijkberichten tot en met 31 oktober 2021

op zaterdag, 09 oktober 2021

DE EREDIENSTEN
Zondag 17 oktober leidt ds. B. Plaisier uit Rijswijk de dienst.  

Zondag 24 oktober
We vieren het Heilig Avondmaal en lezen verder in Ezechiël. Deze keer Ezechiël 37, 1-14. Dit gedeelte begint in een dal vol doodsbeenderen en eindigt in het vruchtbare land. Het thema van de preek is “Van dal tot akker’. De boodschap van dit Bijbelgedeelte klinkt tegen de achtergrond van 1 Korintiërs 3,9: ‘U bent Gods akker’.

Zondag 31 oktober
Vanwege privéomstandigheden is de dankdienst een week vervroegd. Dit jaar staan we stil bij Noach. We lezen Genesis 8,15 – 9,17. Na ongeveer een jaar in de ark te hebben gezeten mag Noach met zijn gezin weer naar buiten. Hij gaat niet gelijk puinruimen en bouwen, maar brengt een brandoffer om God te danken en zichzelf weer aan de Here God te wijden. De coronabeperkingen worden steeds minder. Wat gaan wij doen? Versnellen? We willen van Noach leren vertragen. Het thema voor deze dienst is ‘Dankend doorgaan’. 

Crèche en kindernevendienst.
Tijdens de diensten is er zowel crèche, als kindernevendienst.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING

Missionaire Toerusting
1 Petrus 3, 13-22 staat deze maand centraal in de kringen. Hier de data en de contactgegevens van de verschillende kringen. Plaats van samenkomst: De Acker. Iedereen is welkom. Sluit je bij een kring aan of kom gewoon eens een keer kijken.

Dinsdagmiddag 26 oktober, 14.30 uur: Annie Dijkshoorn, tel.: 2692487; email: jpdijkshoorn@caiway.nl en ds. Jelke de Jong.

Woensdagmorgen 13 oktober, 10.00 uur: ds. Jelke de Jong, tel.: 3611613, email: j.de-jong@hetnet.nl.

Avond kring 1, donderdag 21 oktober, 19.30 uur: Jan Griffioen, tel: 3694268, email: jan.h.griffioen@icloud.com.

Avond kring 2, donderdag 28 oktober, 20.00 uur: Peter de Vries, tel.: 3692513, email: petercj.devries@gmail.com

Avond kring 3, donderdag 28 oktober, 19.30 uur: Conny Rijlaarsdam, tel.: 06-40496498, email: c.rijlaarsdam2@gmail.com.

Ik geloof en belijd
Zo heet de cursus die in december van start gaat. Dit is een verdiepende discipelschapscursus die heenleidt tot een betrokken lid van een kleurrijke gemeente en tot een kleurbekennend volgeling van Jezus. De cursus beslaat uit 6 (dinsdag)avonden, gaat over geloof en leven en heeft drie hoofdthema’s You Belong, You Believe, You Behave (je hoort erbij, je gelooft erin en je gedraagt je ernaar). De inhoud van de cursus is een door mij vertaald en bewerkt (populair) Duits catecheseboekje ‘You Be’. Het cursusmateriaal wordt gratis aangeboden. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Het is mogelijk om de bijeenkomsten te combineren met een maaltijd. Deze cursus bereidt je (uiteindelijk) voor op een dienst van openbare geloofsbelijdenis. Je zou het dan ook een moderne belijdeniscatechese kunnen noemen. Maar ook als die stap je (nu) nog te groot lijkt, kan de cursus helpen bij het verdiepen van je geloof. Heb je vragen? Meld je bij mij. Wil je meedoen? Geef je bij mij op. Mail: j.de-jong@hetnet.nl. tel.: 3611613.

Op de koffie
We mogen het leven met elkaar delen. Dat doen we in de ontmoetingen in de kerk, maar het kan ook thuis. Dat laatste willen we stimuleren via het initiatief ‘Op de koffie’. In de hal van de kerk liggen twee verschillende kaartjes: een groene en oranje. Het groene kaartje is voor de mensen die graag gasten willen ontvangen. Het oranje kaartje is voor gemeenteleden die graag ergens te gast willen zijn. Ook zondag 17 oktober kunt u uw naam nog op één van de twee kaartjes schrijven. Wilt u gastheer/vrouw zijn, dan schrijft u uw naam op een groen kaartje. Kiest u er voor om te gast te zijn, dan schrijft u uw naam op het oranje kaartje. Zondag 24 oktober wordt de connectie gemaakt. Vanaf die zondag kunt u (op zondag of door de week) bij elkaar op de koffie. Kern Missionaire Toerusting, Arjan, Netty en Jelke.

Schoenendoosactie.
Zondag 17 oktober start de schoenendoosactie. Die zondag wordt het foldermateriaal uitgedeeld. Onder de rubriek ‘Diaconie’ leest u meer over deze actie.

Wat als kinderen een andere weg gaan?
Soms is geloven voor je kind niet meer vanzelfsprekend. Hoe ga je hier op een goede manier mee om? Op donderdag 18 november gaat Leantine Dekker (HGJB) op interactieve wijze in De Acker in gesprek over deze vraag. Een avond om te delen, maar ook om nieuwe perspectieven te ontvangen. U/jij bent van harte welkom!

After the World Cleanup Day
We kijken terug op een geslaagde opruimactie op zaterdag 18 september jl.  Met hulp van jong en oud is heel veel zwerfafval uit de straten van Pijnacker-Noord verwijderd, een hele container vol! Mede namens de organisatie, willen we alle opruimers heel erg bedanken voor hun deelname!  Wat ons betreft blijft het niet bij een eenmalige actie. We willen dit najaar opnieuw een cleanup organiseren. Ook zorgen we ervoor dat er materiaal beschikbaar komt om te gebruiken vanuit De Acker. Je kunt dan (wanneer de Acker is geopend) een afvalpakker en een afvalring ophalen en je favoriete wandelroute opruimen.

OPEN KERK
Op woensdagavonden van 19.00 tot 20.30 uur is er een inloop moment. Er is iemand aanwezig om u en jou te verwelkomen en eventueel aanwijzingen te geven. Kom gerust langs. Wijs ook anderen op deze plek van stilte.

Gebedskring
Maandag 18 oktober is er een moment van verstilling en gebed in De Acker. De gebedskring begint om 19.15 uur.

Huwelijks jubileum.
Dhr. en mw. De Hoog-van der Drift, De Visserlaan 9, 2641VL, zijn op 26 oktober 60 jaar getrouwd.

Overleden Vrijdag 1 oktober 2021 is op 84 jarige leeftijd overleden Willem den Uijl

De afscheidsplechtigheid heeft vrijdag 8 oktober plaatst gevonden in crematorium Iepenhof te Delft.

OVERIGE

Giften voor De Acker 1x € 20,00, 1x € 25,00 en 1x € 50,00.
Hartelijk dank.

Ds. Jelke de Jong.

 

 

albertWijkberichten tot en met 31 oktober 2021